Realkompetansevurdering – Erfaringen din er viktig!

Ønsker du deg yrkeskompetanse eller studiekompetanse? Har du relevant erfaring fra jobb, utdanning, kurs eller interesser? Da kan erfaringen din hjelpe deg med å komme i mål.

Hva er en realkompetansevurdering?

En realkompetansevurdering er en vurdering av om det du har lært gjennom livet, kan erstatte noe av det du vanligvis lærer på skolen.

Ordet realkompetanse betyr erfaring. Gjennom erfaring kan man lære på andre måter enn gjennom utdanning. Denne læringen kan skje på ulike måter og steder.

I en realkompetansevurdering blir dine tidligere erfaringer vurdert opp mot læreplaner i ulike fag.

Hvilken erfaring snakker vi om?

Med tidligere erfaring mener vi kunnskaper, ferdigheter og kompetanse du har skaffet deg i løpet av livet.

Du kan ha lært mye gjennom:

 • Jobb: Jobberfaring, verv, frivillig arbeid, førerkort, sertifiseringer, kurs og opplæring du har fått gjennom jobb.
 • Skole: Grunnskole, videregående skole, høgskole, universitet, fagskole, folkehøgskole eller militæret.
 • Fritid: Fritidsinteresser, familieliv og omsorg for familiemedlemmer, språk du kan, også videre.

For at disse erfaringene skal anses som realkompetanse, må de være relevant for utdannelsen du ønsker å ta. Det betyr at det du har lært gjennom for eksempel jobb, skole og fritid må kunne brukes i utdannelsen eller jobben.

 

«Kompetanse er ferdigheter, kunnskaper og evner som fører til at du kan gjøre en bestemt oppgave eller jobb.»

Hvorfor bør jeg søke om realkompetansevurdering?

En kortere vei til yrkeskompetanse

Dersom du har relevant realkompetanse, kan denne erstatte noen av fagene du trenger for å oppnå yrkeskompetanse. Realkompetansen vurderes som like god som kompetansen du får gjennom utdanning. Godkjent realkompetanse i et fag er derfor like mye verdt som bestått i faget.

Det betyr at du kan få hele, eller deler av fag godkjent, uten å ta dem. Hvis du får godkjent hele, eller deler av fag i et utdanningsprogram på bakgrunn av realkompetanse, trenger du bare å ta de resterende fagene for å oppnå yrkeskompetanse. På denne måten kan veien til yrkeskompetanse bli kortere.

Realkompetanse kan ikke erstatte sluttvurdering i yrkesfaglige programfag på vg3. Dette er yrker som krever praksis og gjennomføring av en fagprøve eller en svenneprøve, som fører frem til fagbrev

Les mer om Veien til fagbrev her

Kan jeg få generell studiekompetanse med en realkompetansevurdering?

Generell studiekompetanse er kompetansen du trenger for å søke på høyere utdanning på universitet eller høgskole. Den vanligste måten få generell studiekompetanse er gjennom å gå et treårig løp på videregående skole med studiespesialiserende fag, eller gjennom å ta yrkesfag med påbygging. Hele, eller deler av dette videregående løpet kan erstattes med en realkompetansevurdering.

Studiekompetansefagene er:

 • norsk (hovedmål, sidemål og muntlig)
 • engelsk
 • historie
 • samfunnsfag
 • matematikk
 • naturfag

Hvis du er usikker på hvilket studium du ønsker å ta, men vet at du ønsker å ha generell studiekompetanse, kan du søke realkompetansevurdering for dette. Dette kan for eksempel gjelde deg som har en videregående utdanning fra utlandet, men mangler papirer på det.

Kan jeg komme inn på universitet eller høyskole med realkompetanse?

I noen tilfeller kan realkompetanse brukes for å søke opptak til høyere utdanning på universitet eller høgskole.

Dette gjelder deg som:

 • Fyller 25 år eller mer året du søker opptak
 • Ikke har generell studiekompetanse
 • Ikke kvalifiserer til studiet på andre måter, for eksempel gjennom forkurs, tresemesterordning, realfagskurs, teknisk fagskoleutdanning eller Y-veien

Les om alternative veier til høyere utdanning på Samordna opptak

Noen studier har spesielle krav til skolepoeng eller karakterer. Det betyr at man ikke kan komme inn på disse studiene på bakgrunn av kun realkompetanse, du må også dekke disse kravene. 

Det er universitetene og høgskolene selv som vurderer hvilken realkompetanse som er relevant for de ulike studiene. Det betyr at selv om du får godkjent realkompetanse til et studium på ett lærested, gir ikke dette automatisk tilbud om et tilsvarende studium hos et annet lærested.

Du bør derfor ta kontakt med lærestedet som tilbyr studiet du er interessert i, for å få informasjon om kravene for realkompetanse for akkurat dette studiet.

Her finner du kontaktinformasjonen til lærestedenes opptakskontor

Du søker enten via samordna opptak, eller gjennom lokalt opptak til lærestedene.

Les om hvordan du går frem for å søke opptak til høyere utdanning med realkompetanse på Samordna opptak

Kan jeg komme inn på fagskole med realkompetanse?

Realkompetanse kan brukes for å søke opptak til fagskole.

Dette gjelder deg som:

 • Fyller 23 år eller mer året du søker opptak
 • Til kunstfaglige fagskoleutdanninger kan søkere som er 19 år eller eldre, søke på bakgrunn av realkompetanse og opptaksprøver.

Ta kontakt med den enkelte fagskole.

Her finner du en oversikt over fagskolene i Norge

Kan jeg få godkjent utenlandsk fag – eller svennebrev?

Dersom du har utenlandsk fag – eller svennebrev kan du søke om å få utdanningen godkjent i Norge.

Les mer om godkjenning av utenlandsk fag – og svennebrev 

Er det noen ulemper med realkompetansevurdering?

Vurdering av erfaring mot generell studiekompetanse kan ha noen ulemper. Du vil ikke få karakter i fagene du får godkjent. Dette gjør at når universiteter eller høgskoler skal regne ut karaktersnittet ditt, vil de gi deg en lav karakter i faget i stedet for. Du kan derfor risikere å få et lavere karaktersnitt enn om du hadde bestått eksamen i faget. Det er heller ikke alle studiesteder som godkjenner fag som er bestått på bakgrunn av realkompetansevurdering.

Hva koster det?

Realkompetansevurdering er gratis for deg som er over 25 år og ikke har fullført videregående opplæring. Dersom du blir henvist til realkompetansevurdering av kommunen din eller NAV, vil disse betale for vurderingen.

De som har fullført videregående skole, enten i Norge eller utlandet, kan få denne tjenesten mot betaling. Prisene varierer mellom fylkene, fra 1500–7500 avhengig av hvor mange fag som skal vurderes.

Hvordan går jeg frem?

De ulike fylkeskommunene har noe ulik fremgangsmåte for realkompetansevurdering, men disse stegene kan hjelpe deg på veien.

1. Send inn søknad om vurdering

Det er fylket du bor i som har ansvar for å vurdere om din erfaring er relevant for den kompetansen du ønsker å få. Du må selv sende inn søknad til fylket.

Hvor søker du?
Bor du i Agder, Innlandet, Møre og Romsdal, Nordland, Rogaland, Vestfold og Telemark, Troms og Finnmark, Vestlandet eller Viken?

Bor du i Trøndelag?

Bor du i Oslo?

Alle fylkeskommuner har karrieresentre der voksne kan få hjelp med realkompetansevurdering. Det kan være lurt å sette seg inn i hvordan realkompetansevurderingen foregår i ditt fylke.

 

2. Få veiledning og avklar om erfaringen du har er relevant for det målet du ønsker å nå

Når du har søkt vil en rådgiver fra fylket ta kontakt med deg og veilede deg videre. Dere vil da sammen snakke om hvilken kompetanse du ønsker deg, hvilken erfaring du har fra før og avklare om realkompetansevurdering er noe for deg.

 

3. Kartlegg din erfaring sammen med en fagperson

Når du og rådgiveren fra fylket har bestemt at din erfaring skal vurderes er det neste steget å kartlegge erfaringen din grundig. Her er målet å dokumentere kunnskapen og erfaringen din så godt som mulig.

Dokumentasjon kan være CV, karakterer, attester, kursbevis og andre dokumenter. Det kan også være film, lydopptak eller bilder som viser utførelse av arbeid.

Målet for kartleggingen er å finne ut hvilken kompetanse du har, og hvilken kompetanse du mangler for å være klar til å ta sluttprøvene for yrkes- eller studiekompetanse.

 

4. Vurdering av din erfaring

Selve vurderingen gjøres ved at en relevant fagperson vurderer kunnskapen og erfaringen din mot kriteriene i læreplanen for den utdannelsen du vurderes mot.

Dette skjer typisk gjennom samtale, vurdering av dokumentasjonen og/eller vurdering av praktisk utførelse av faget. Dette er ikke en eksamen, men en samtale for å finne ut hva du kan. Du får tid til å forberede deg i forkant av samtalen.

 

5. Du får resultatet av vurderingen

Det siste steget er at du kan få et bevis på resultatet av vurderingen din.
Hvis du får godkjent får du et kompetansebevis som viser hva beviset gjelder for. Dette kan være et bevis på at du har fått godkjent hele eller deler av et fag, eller at du er kvalifisert til opptak til et studie ved et universitetet, høyskole eller fagskole.

I noen fylker tar karrieresenteret selv kontakt med deg og setter opp en veiledningstime. I andre fylker må du selv bestille time hos veileder. Ta kontakt med fylkeskommunens karrieresenter dersom du er usikker på veien videre.

Basert på din realkompetansevurdering legger du og veileder en videre plan for at du skal nå dine mål innen jobb og utdanning.

 

Hvordan vet jeg om jeg har realkompetanse?

Det kan være vanskelig å vurdere selv om dine kunnskaper og erfaringer er relevante. Her kommer to tips som kan hjelpe deg på veien:

1. Les om yrket

På Utdanning.no finnes det yrkesbeskrivelser av alle yrkene du kan jobbe i, med yrkeskompetanse fra videregående skole.

Her finner du en oversikt over alle videregående utdanningsløp

Du kan søke opp yrket du er interessert i på Utdanning.no, og lese om arbeidsoppgavene er noe du har erfaring med fra tidligere.

Dersom du for eksempel har erfaring fra pleie av familiemedlemmer, eller har jobbet som vikar eller assistent på sykehjem, kan det hende at din realkompetanse kan dekke noen av fagene som fører frem til fagbrev som helsefagarbeider. 

 

2. Les om fagets kompetansemål

På Utdanningsdirektoratets nettsider ligger læreplaner for alle fag på videregående. Der kan du lese om kompetansemål og grunnleggende ferdigheter, og sammenligne disse med det du kan.

Her finner du en oversikt over utdanningsprogrammene på Utdanningsdirektoratets nettsider

 

Snakk med en veileder gratis

Har du noen spørsmål som du ikke har fått svar på? Snakk gratis med en veileder. Husk at ingen spørsmål er dumme!

Snakk med en veileder der du bor

Digital anonym karriereveiledning 

Tolk eller språkhjelp?

Noen kommuner og fylker tilbyr at realkompetansevurdering kan gjennomføres på et annet språk enn norsk eller samisk. For eksempel kan dette foregå med en tolk.

Vil du vite mer?

Sist oppdatert: 28. mai 2024