Fagopplæringskontor hjelper alle bedrifter og lærlinger med spørsmål knyttet til opplæring i bedrift. Fylkeskommunene har ansvar for all videregående opplæring i Norge. 

Agder: Opplæring i bedrift
Innlandet: Opplæring i bedrift
Møre og Romsdal: Opplæring i bedrift
Nordland: Opplæring i bedrift
Oslo: Fag- og yrkesopplæring
Rogaland: Opplæring i bedrift
Troms og Finnmark: Lærling
Trøndelag: Opplæring i bedrift
Vestfold og Telemark: Opplæring i bedrift
Vestlandet: Lærling
Viken: Opplæring i bedrift

Sist oppdatert: 13. desember 2022