Opplæring for innvandrere

Som innvandrer kan du ha krav på og rett til språk- og spesialundervisning.

Norskopplæring 

Dersom du er flyktning eller gjenforent med din familie og er mellom 18 og 55 år, har du rett og plikt til norskopplæring gjennom et introduksjonsprogram. Lengden på programmet kan variere fra tre måneder til tre år, med mulighet for forlengelse, avhengig av utdanningsnivå, alder og sluttmål.

Det er kommunen som har ansvar for norskopplæringen. 

Nordiske statsborgere må ikke gjennomføre norskopplæring. Arbeidsinnvandrere fra EU/EØS må ha 300 timer med opplæring i norsk og samfunnskunnskap eller kunne dokumentere at du har gode nok kunnskaper i norsk eller samisk for å få permanent oppholdstillatelse. Dette må de betale for selv. 

Les mer om norskopplæring hos Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Rettigheter i skolen

Elever i grunnskolen med annet morsmål enn norsk har rett til morsmålsundervisning. De kan også ha rett på spesialundervisning.

Les mer om rettigheter på udir.no

Minoritetsrådgivere

Det finnes minoritetsrådgivere på noen skoler som har mange minoritetsspråklige elever. Dette er rådgivere som jobber for samarbeid mellom skole, elev, foreldre og hjelpeapparat når det trengs. Minoritetsrådgiverne har spesiell kompetanse på tvangsekteskap og kjønnslemlestelse.

Vil du vite mer?

Sist oppdatert: 28. mai 2024