Norskopplæring 

Dersom du er flyktning eller gjenforent med din familie har du rett og plikt til norskopplæring gjennom et introduksjonsprogram. Dette er et to års program på heltid som tilbys utlendinger mellom 18 og 55 år som nylig har kommet til Norge.

Det er kommunen som har ansvar for norskopplæringen. 

Nordiske statsborgere må ikke gjennomføre norskopplæring. Arbeidsinnvandrere fra EU/EØS må ha 300 timer med opplæring i norsk og samfunnskunnskap for å få permanent oppholdstillatelse. Dette må de betale for selv. 

Les mer om norskopplæring hos Språkrådet

Rettigheter i skolen

Elever i grunnskolen med annet morsmål enn norsk har rett til morsmålsundervisning. De kan også ha rett på spesialundervisning.

Les mer om rettigheter på udir.no

Minoritetsrådgivere

Det finnes minoritetsrådgivere på noen skoler som har mange minoritetsspråklige elever. Dette er rådgivere som jobber for samarbeid mellom skole, elev, foreldre og hjelpeapparat når det trengs. Minoritetsrådgiverne har spesiell kompetanse på tvangsekteskap og kjønnslemlestelse.

Nyttige lenker

Sist oppdatert: 28. mai 2021