Slik får du studiekompetanse

Den vanligste måten å få studiekompetanse er å fullføre et studieforberedende utdanningsprogram i videregående opplæring. Men det finnes også andre muligheter.

De fleste universitet og høgskoler krever at du har generell studiekompetanse når du søker opptak til studier. Hos Samordna opptak har dette opptakskravet kravkoden GENS.

I Karakterkalkulatoren kan du regne ut poengene dine, og se hvilke studier du kan komme inn på med dine fag og karakterer

Studieforberedende utdanningsprogram

Du kan få generell studiekompetanse ved fullført og bestått studieforberedende utdanningsprogramDe tar normalt tre år, og har hovedvekt på teoretisk kunnskap. Velg blant:

Les mer om videregående opplæring

Yrkesfag med påbygging

Hvis du har valgt et yrkesfaglig utdanningsprogram i videregående opplæring, kan du ta påbygging for å få generell studiekompetanse. Dette gjelder elever på alle yrkesfaglige program. Du kan ta påbygging etter vg2. 

Du kan også ta påbygging etter fullført yrkesfaglig opplæring, så lenge du har fullført og bestått fag- og yrkesopplæring innen utgangen av det året du fyller 24 år, eller du har fullført og bestått fag- og yrkesopplæring i 2014 eller senere.

Les mer om påbyggingsordningen og se hvilke fag du må ta hos Samordna opptak

Rudolf Steinerskole

Du har generell studiekompetanse hvis du har fullført videregående opplæring ved en Rudolf Steinerskole og har fått et vitnemål med oppnådd generell studiekompetanse. Har du fått vitnemål med teksten vitnesbyrd uten karakterer blir det vurdert om du har generell studiekompetanse ved opptak.

Fagskole

Dersom du har utdanning fra en NOKUT-godkjent fagskole, får du generell studiekompetanse så lenge du har gått på ett utdanningsprogram som har vart i to år på fulltid, og gitt 120 studiepoeng

Les om denne ordningen hos Samordna opptak

23/5-regelen

Hvis du ikke har fullført eller bestått videregående opplæring kan du få godskrevet generell studiekompetanse hvis du har:

  • fylt 23 år
  • 5 års praksis og/eller utdanning, og
  • ​fullført og bestått de seks fellesfagene 

Les mer om 23/5-regelen

Realkompetanse

Realkompetanse er en alternativ vei til studier på høgskole og universitet for søkere er over 25 år som ikke har generell studiekompetanse. Realkompetanse får du gjennom yrkespraksis, ubetalt arbeid, organisasjonsarbeid eller utdanning. Det er opp til hvert enkelt universitet og høgskole å godkjenne søknader om realkompetanse.

Les mer om realkompetanse

Alternative opptak

Noen studier har også opptak gjennom ulike ordninger, som forkurs, tre-semesterordning, realfagskurs, Y-veien eller teknisk fagskole. 

Les om alternative opptak hos Samordna opptak

Sist oppdatert: 12. februar 2024