23/5-regelen

Hvis du er over 23 år kan du få generell studiekompetanse gjennom 23/5-regelen.

OBS: merk deg at regjeringen har foreslått endringer i opptaksreglene til høyere utdanning som gjelder fra 2027. Da vil 23/5-regelen avvikles, og erstattes med 23/6-regelen. Endringen går ut på at du ikke lenger må dokumentere 5 års praksis, men du må være 23 år eller eldre, og ha bestått de 6 fellesfagene. 

Du dekkes av 23/5-regelen hvis du oppfyller alle punktene under:

 • har fylt 23 år eller mer i det året du skal søke om opptak til høyere utdanning
 • har minst fem års praksis og/eller utdanning
 • har fullført og bestått de seks studiekompetansefagene:
  • norsk (393 timer)
  • engelsk (140 timer)
  • samfunnsfag (84 timer)
  • historie (140 timer)
  • matematikk (224 timer)
  • naturfag (140 timer)

Du kan ta fagene som privatist

 • Du melder deg opp til eksamen på InSchool Privatist. Skal du ta privatisteksamen i Nordland, må du melde deg opp direkte til den skolen du ønsker å ta eksamen ved.

De fleste fylkene tilbyr opplæring i fagene for voksne. Les mer om videregående som voksen

Disse fagene kan være dekket på andre måter med fag du har tatt før 2008, på teknisk fagskole eller forkurs. 

Hva er praksiskravet? 

Du må dokumentere til sammen minst fem års fulltids arbeidspraksis og/eller utdanning. De seks studiekompetansefagene tilsvarer ett år i videregående opplæring. All praksis og utdanning du har må utgjøre fem års fulltid til sammen. En fulltidsjobb regnes som 37,5 timer i uken. Praksis og utdanning kan ikke overlappe. Du får ikke uttelling for mer enn ett år selv om du jobber 150 % i ett år. 

Kravet til praksis og/eller utdanning kan dekkes gjennom:

 • lønnet arbeid
 • læretid
 • frivillig arbeid
 • omsorgsarbeid
 • videregående opplæring
 • høyere utdanning
 • folkehøgskole
 • fagskole
 • annen utdanning
 • militærtjeneste
 • siviltjeneste
 • introduksjons- og norskprogram med samfunnskunnskap for nyankommede innvandrere

Nedsatt arbeidsevne kan også bli tatt hensyn til. 

Usikker på om du dekker kravene?

Kontakt opptakskontoret ved et av lærestedene dersom du er usikker på om du har generell studiekompetanse. For veiledning om fag og eksamener, kontakt ei videregående skole eller privatistkontoret i fylket der du bor. 

Dekker du ikke kravene?

Det finnes flere muligheter for å få generell studiekompetanse

Søknadsfrist

Søker du med 23/5-regelen er søknadsfristen den samme som resten av studiene du søker gjennom Samordna opptak. Det finnes noen unntak som har søknadsfrist 1. mars. Her kan du se unntakene.

Sist oppdatert: 8. juli 2024