Praksiskandidat

Dersom du har mye arbeidserfaring, men mangler dokumentasjon, kan du likevel ta fag- eller svennebrev.

Hva betyr praksiskandidat?

En praksiskandidat er en privatist i yrkesfag med yrkespraksis, men som mangler teori for å få fag- eller svennebrev

Du kan gå opp til fag- eller svenneprøve hvis du:

  • har dokumentert minst 25% lengre relevant praksis enn vanlig læretid i videregående opplæring, vanligvis fem år.
  • har bestått teorieksamen for praksiskandidater

Dette er et alternativ til lærlingeordningen, med voksne som målgruppe. Vær obs på at dette er en dokumentasjonsordning, og ikke en opplæringsordning. 

Se alle mulighetene dine i Veien til fagbrev

Krav til praksis og fag for å bli praksiskandidat

Praksisen må være allsidig og dekke de viktigste målene i fagets læreplan. Les mer om praksiskandidatordningen på Utdanningsdirektoratets nettsider.

Kontakt fagopplæringskontoret i ditt fylke for å få vurdert din realkompetanse. I særtilfeller kan fylket godkjenne kortere praksis. 

Som praksiskandidat er du fritatt for kravet om bestått i fellesfag for å kunne ta fag- eller svenneprøve. Du må imidlertid ta en eksamen for praksiskandidater før du kan gå opp til fag- eller svenneprøve. Eksamen arrangeres to ganger i året. 

Les mer om fagbrev og svennebrev

Se også ny ordning: Fagbrev på jobb

Oppmelding til eksamen for praksiskandidater

Hvor og hvordan du skal melde deg opp til privatisteksamen for praksiskandidater, varierer fra fylke til fylke. Oppmeldingsfristene er vanligvis 15. september og 15. januar.

Oppmelding til eksamen blir annonsert i god tid før oppmeldingsfristene. I noen fylker skjer oppmeldingen via InSchool Privatist. Du må selv betale prøveavgift til fylkeskommunen for å få lov til å avlegge eksamen, og du er selv ansvarlig for å skaffe prøvested og nødvendig utstyr til prøven.

For å melde deg opp til fag- eller svenneprøve må du kontakte fagopplæringskontoret.

Vær oppmerksom på at dersom du ikke består fag- eller svenneprøven, må du vente seks måneder før du kan gå opp til en ny prøve.

Sist oppdatert: 23. januar 2024