Utveksling på Vg2

Ønsker du å ta Vg2 i utlandet? Velg blant ulike ordninger, sjekk kostnader, støttemuligheter og hvordan du søker.

Utveksling på Vg2 gjennom utvekslingsorganisasjon

Det er mange organisasjoner som gir deg muligheten til å dra til utlandet og ta andre året på videregående skole (Vg2). Noen av organisasjonene jobber kommersielt, mens andre har mer idealistiske mål.

Det er også forskjeller mellom organisasjonene når det gjelder hvilke land du kan reise til. Hva slags tilbud du får, avhenger av hvilken organisasjon du velger. Derfor er det lurt å bruke litt tid på å undersøke hva hver organisasjon tilbyr, hva de sier om tilbudet sitt og hva tidligere elever har sagt om oppholdet sitt.

Hvor kan jeg dra? 

Du har muligheten til å velge mellom 30 til 40 land, og de mest populære er USA og ulike land i Europa. 

Hva koster det? 

Prisene varer så sjekk med utvekslingsorganisasjonene.

Her er noen tips og råd: 

Hvordan søker jeg? 

Kontakt med utvekslingsorganisasjonene direkte for å finne et program som passer deg.  

Hva betyr dette for utdanningen min? 

Får du året godkjent, kan du enkelt fortsette til Vg3 når du kommer hjem. Mer informasjon om godkjenning av videregående opplæring i utlandet får du av Utdanningsdirektoratet

Hvilken hjelp kan jeg forvente å få? 

Organisasjonene som er godkjente for utdanningsstøtte, skal blant annet: 

  • informere og forberede deg og foresatte i forkant av utvekslingsoppholdet 
  • hjelpe til med å skaffe den dokumentasjonen du trenger for å få forhåndstilsagn om godkjenning 
  • plassere deg i egnet vertsfamilier eller internat 
  • sikre at du har en kontaktperson i utlandet 
  • følge deg opp når du er i utlandet 

Hva gjør jeg dersom jeg får problemer under oppholdet? 

Å utforske verden kan noen ganger bety å takle utfordringer. Ofte kan du løse disse ved å prate med vertsfamilien eller skolen din. 

Noen ganger kan imidlertid utfordringene være større. Hvis det skjer, ikke nøl med å søke hjelp:

Utveksling på Vg2 gjennom utvekslingssamarbeid 

Mange videregående skoler har samarbeidsavtale med en eller flere utenlandske skoler, som gjør det mulig for elever og lærlinger å ta deler av eller hele Vg2 i utlandet.  

Hvor kan jeg dra? 

Utvekslingssamarbeidene kan være med skoler i hele verden, men spesielt i Europa. 

Hva koster det? 

Når du reiser gjennom et utvekslingssamarbeid som er godkjent for utdanningsstøtte, har du rett til stipend fra Statens Lånekasse (noen ganger med en egenandel). 

Hvordan søker jeg? 

Snakk med rådgiver om tilbudet ved skolen din eller fylket som har utvekslingssamarbeid. Noen ganger kan også elever fra andre skoler søke.

Hva betyr dette for utdanningen min? 

Skolen sørger for et tilpasset studietilbud i utlandet, slik at du kan gå rett til Vg3 når du kommer hjem. 

Hvilken hjelp kan jeg forvente å få fra skolen min? 

Skolen i Norge skal blant annet: 

  • informere og forberede deg og foresatte i forkant av utvekslingsoppholdet 
  • plassere deg i egnet vertsfamilier eller internat 
  • sikre at du har en kontaktperson i utlandet 
  • følge deg opp når du er i utlandet 

Hva gjør jeg dersom jeg får problemer under oppholdet? 

Å utforske verden kan noen ganger bety å takle utfordringer. Ofte kan du løse disse ved å prate med vertsfamilien eller skolen din. 

Noen ganger kan imidlertid utfordringene være større. Hvis det skjer, ikke nøl med å søke hjelp:

Sist oppdatert: 14. juni 2024