Lærling favoritt ikon

Som elev i et lærefag er det vanlig at du starter opplæringen i videregående skole, før du fortsetter som lærling i en bedrift.

Hva er en lærling?

En lærling er en elev som går i lære i et praktisk fag. I bedriften får du både opplæring og praksis i faget. I starten av læretiden er det mest opplæring, men etter hvert deltar du i de vanlige oppgavene på arbeidsplassen. Ofte får du derfor mindre lønn i starten av læretiden enn du får mot slutten. Ellers har du samme rettigheter og plikter som andre ansatte i bedriften. Lærlingen skal ha opplæring etter læreplanen i faget og bedriften må være godkjent av fylkeskommunen. Lærlingen har krav på kontinuerlig oppfølging og vurdering gjennom hele læreperioden. 

Som lærling avslutter du utdanningen med en prøve, og får svennebrev eller fagbrev etter bestått prøve. Svennebrev gis i håndverksfag, mens fagbrev gis i de andre lærefagene. 

Les mer om fagbrev og svennebrev

Det er også mulig å gå i lære som lærekandidat eller ta praksisbrev. Lærekandidater avlegger ikke svenne- eller fagprøver, men får et kompetansebevis

Hvilke fag du kan ta som lærling?

Rundt 180 programområder fører til fagbrev eller svennebrev. Disse kalles lærefag.

Liste over alle lærefag

Slik finner du læreplass

For å bli lærling må du inngå en lærekontrakt med en bedrift. Du kan ta kontakt med en bedrift og skaffe deg læreplass selv. Mange bedrifter annonserer også ledige læreplasser i aviser og på nett.

Du søker direkte til bedrifter og opplæringskontor. Husk at du også må søke via vigo.no. 

Se oversikt over opplæringskontor

Fagopplæringskontorene formidler også læreplasser via vigo.no. Da registrerer fylkeskommunen deg som søker, og sender liste med opplysninger om deg til aktuelle lærebedrifter. Fagopplæringskontoret har oversikt over godkjente læreplasser i ditt område.

Finn fagopplæringskontoret i ditt fylke

Uavhengig av hvordan du finner læreplass, må du søke via vigo.no innen 1. mars. Søker du på særskilte vilkår, er fristen 1. februar.

Les mer om hvordan du går fram for å bli lærling. 

Lønn, lån og stipend

Læretiden i bedrift deles inn i opplæring og verdiskaping. Med verdiskaping menes at lærlingen skaper produkter som bedriften kan selge sine kunder eller tilby som tjenester til bedriftens brukere. Det er for verdiskapingen lærlingen får lønn. I begynnelsen av læretiden er det mest opplæring, på slutten er det mest verdiskapning. Av den grunn får lærlinger vanligvis mer lønn på slutten av læretiden.

Du avtaler selv lønn med bedriften. Lønnen vil derfor variere fra arbeidssted til arbeidssted.

Dersom du er lærling og har godkjent lærekontrakt, kan du søke lån og stipend fra Lånekassen.

Om lån og stipend for lærlinger hos Lånekassen

Lærling som privatist

Du kan ta fag- og svenneprøven som privatist hvis du har allsidig og tilstrekkelig erfaring i faget. Vanligvis kreves fem års praksis. Du må ta en teorieksamen før du kan gå opp til den praktiske prøven.

Les mer om praksiskandidat

Dine rettigheter som lærling

Som lærling er du under opplæring samtidig som du er arbeidstaker. Du har derfor rettigheter knyttet til både opplæringsloven og arbeidsmiljøloven.

Her er noen av dine rettigheter som lærling: 

  • Lærlinger skal ha en kontrakt og arbeidsavtale med lærebedriften eller opplæringskontoret. Lærekontrakten kan heves av både bedriften og lærlingen selv. 
  • Læretiden kan avbrytes med permisjon på grunn av for eksempel lengre sykefravær, fødselspermisjoner, militærtjeneste og lignende.
  • Permisjonen må godkjennes av fylkeskommunen ved yrkesopplæringsnemnda og lærlingens arbeidsgiver.
  • Læretiden kan bli forskjøvet.
  • Etter permisjonen må lærlingen fortsette der han slapp, og dermed fortsette på samme opplæringsnivå og med samme lønn som da permisjonen startet.
  • Lærlinger har rett til lønn under sykdom fram til kontraktsforholdet opphører.
  • Lærlinger kan ha kortvarige fravær uten at det påvirker læretiden.
  • Som en hovedregel skal ikke lærlinger og lærekandidater kunne pålegges overtidsarbeid, men dersom du blir pålagt overtid beregnes lønnen ut fra begynnerlønnen til en hjelpearbeider i Lønnsramme 2.

Kilde: Lovdata

Anbefalte sider om dine rettigheter som lærling: