Lærling

Å være lærling betyr at du utdanner deg til et yrke ved å jobbe i en bedrift. 

Hva er en lærling?

Å være lærling betyr at du utdanner deg til et yrke ved å jobbe i en bedrift. I bedriften får du både opplæring og praksis i et fag.

I begynnelsen av læretiden går det meste av tiden med til opplæring, men etter hvert deltar du i de vanlige arbeidsoppgavene på arbeidsplassen. Du har samme rettigheter og plikter som andre ansatte i bedriften, men har også krav på opplæring etter læreplanen i faget. Bedriften du jobber i må være godkjent som lærebedrift. Du har krav på kontinuerlig oppfølging og vurdering gjennom hele læreperioden. 

Som lærling avslutter du utdanningen med en prøve, og får svennebrev eller fagbrev etter bestått prøve. Svennebrev gis i håndverksfag, mens fagbrev gis i de andre lærefagene. 

Les mer om fagbrev, svennebrev og prøven

Hvilke fag du kan ta som lærling?

Rundt 200 programområder fører til fagbrev eller svennebrev. Disse kalles lærefag.

Liste over alle lærefag

Finne læreplass

Det første du bør gjøre er å registrere en søknad om læreplasswww.vigo.no. Som hovedregel må du registrere søknaden innen 1. mars det året du ønsker å starte som lærling. Søker du på særskilte vilkår er fristen 1. februar. 

Er du for sent ute? Sjekk med Fagopplæringskontor der du bor om de kan hjelpe deg.

Neste steg er å finne en godkjent lærebedrift der du kan gjennomføre læretiden. Dette kan du gjøre på egen hånd ved å kontakte lærebedrifter der du ønsker å være lærling, eller du kan ta kontakt med fagopplæringskontoret i ditt fylke for å få hjelp. 

Gå til Finn lærebedrift

Fagopplæringskontorene formidler læreplasser via vigo.no. Der registrerer fylkeskommunen deg som søker, og sender liste med opplysninger om deg til aktuelle lærebedrifter. Kontoret har oversikt over godkjente læreplasser i ditt område.

Hvordan lærebedrifter rekrutterer lærlinger er delvis opp til den enkelte bedrift å bestemme. Noen krever at du sender dem (eller et opplæringskontor de er tilknyttet) en søknad med CV først, og kaller deg inn til intervju dersom de finner deg interessant. Andre ganger kan det holde med en telefonsamtale. Uansett, har du funnet en bedrift som tilbyr deg en læreplass så skal dere tegne en lærekontrakt. 

Tips

Lærling i utlandet?

Vær oppmerksom på at det er mulig å ta deler av læretiden i utlandet, eller at du kan dra på utveksling til andre land.

Les mer om dette:

Lønn, lån og stipend

Som lærling får du lønn under utdannelsen. Lønnen du får beregnes ut fra begynnerlønnen hos en arbeider med fagbrev i yrket du tar utdanning i. 

Om lønnen du får som lærling

Dersom du er lærling og har godkjent lærekontrakt, kan du søke lån og stipend fra Lånekassen.

Om lån og stipend for lærlinger hos Lånekassen

Ulike veier til fag- eller svennebrev

Har du mye erfaring i et fag, men mangler fag- eller svennebrev? Ønsker du å ta hele opplæringen i en bedrift? Det finnes flere veier til yrkeskompetanse

Undersøk mulighetene dine i Veien til fagbrev

Rettigheter og ansvar som lærling

Som lærling er du under opplæring samtidig som du er arbeidstaker. Du har derfor rettigheter knyttet til både opplæringsloven og arbeidsmiljøloven. Vær oppmerksom på at det også hviler et ansvar på deg som lærling.

Rettigheter som lærling

  • Lærlinger skal ha en kontrakt og arbeidsavtale med lærebedriften eller opplæringskontoret. Lærekontrakten kan heves av både bedriften og lærlingen selv. 
  • Læretiden kan avbrytes med permisjon på grunn av for eksempel lengre sykefravær, fødselspermisjoner, militærtjeneste og lignende.
  • Permisjonen må godkjennes av fylkeskommunen ved yrkesopplæringsnemnda og lærlingens arbeidsgiver.
  • Lærlinger har rett til lønn under sykdom fram til kontraktsforholdet opphører.
  • Lærlinger kan ha kortvarige fravær uten at det påvirker læretiden.

Kilde: Lovdata

Anbefalte sider om dine rettigheter som lærling:

Vil du vite mer?

Sist oppdatert: 8. juli 2024