Fagprøven og svenneprøven

Noen utdanninger i videregående opplæring har svenneprøve, mens de fleste har fagprøve.

Du får fagbrev eller svennebrev når du har fullført et yrkesfaglig utdanningsprogram og vært lærling i en bedrift. Du går på skole først, og deretter har du opplæring i bedrift. Det vanligste er å gå to år på skole og to år i bedrift, men dette varierer avhengig av hvilken utdanning du tar. Etter endt opplæring i bedrift tar du en svenneprøve eller fagprøve. Når du har bestått denne, får du fag- eller svennebrev

Forskjellen på fagbrev og svennebrev

Hvis du tar utdanning i et av de tradisjonelle håndverksfagene, får du som regel svennebrevFagbrev får du dersom du tar en utdanning innen ulike yrker i industrien og i noen håndverksfag. I fag der industribedrifter har tatt over for håndverket, får du nå fagbrev. Med fagbrev får du tittelen fagarbeider. I en del industribedrifter heter det fagoperatør. 

Andre veier til fagbrev og svennebrev

Det finnes mange måter å få fag- eller svennebrev på. Disse varierer fra fylke til fylke. Se mulighetene i Veien til fagbrev.

Gå til Veien til fagbrev

Slik melder lærlinger seg opp til fagprøven eller svenneprøven:

Lærebedriften hvor du har læreplass, har ansvar for å melde deg opp til fag- eller svenneprøve. Slik foregår det:

  • Oppmeldingsskjema fås hos fylkeskommunen hvor lærekontrakten til lærlingen er registrert.
  • Skjemaet skal fylles ut og sendes tilbake til fylkeskommunen.
  • Lærebedriften kontrollerer alle opplysningene før skjemaet sendes tilbake.
  • Lærebedriften kan i skjemaet komme med forslag til både prøvearbeid, prøvested og tidspunkt for når den avsluttende prøven kan gjennomføres.
  • Oppmeldingen bør sendes inn senest to måneder før prøven skal tas.
  • Fylkeskommunen godkjenner oppmeldingen og gir beskjed til Prøvenemnda. Prøvenemda er ansvarlig for gjennomføring av fag- og svenneprøver.

Slik foregår en fagprøve eller svenneprøve

Fagprøven skal gjennomføres tidligst tre måneder før, og senest tre måneder etter du er ferdig som lærling. Det kan gjøres enkelte unntak fra disse fristene. Som for eksempel når en prøve blir holdt som felles prøve for flere kandidater i faget.

Den avsluttende prøven skal avholdes i den bedriften hvor du har vært mesteparten av læreperioden din. Prøvenemnda skal godkjenne stedet prøven skal avholdes, for å sikre at forholdene for prøven er lagt godt nok til rette.

Når oppgaven(e) deles ut, skal du som er lærling få god til å planlegge. Etter at du er ferdig med å planlegge, skal du gjøre det du har planlagt. Det er viktig at det du planla og det du faktisk gjør du løser oppgaven, er det samme. Det er også viktig at du kan begrunne løsningene du velger.

Etterpå skal du vurdere det du har gjort og beskrive eventuelle avvik mellom planleggingen din og gjennomføringen din. Til slutt skal du lage et samlet dokument av eget prøvearbeid. Prøvenemnda kan stille deg faglige spørsmål om oppgavene du har gjort.

Oppgaven(e) du får under fag- eller svenneprøven vil være laget etter kompetansemålene i læreplanen. Du vil bli testet i om du kan:

  • Planlegge arbeidet og begrunne løsningene du har valgt 
  • Gjennomføre arbeidsoppgaver knyttet til ditt lærefag
  • Vurdere prøvearbeidet du har gjort
  • Dokumentere prøvearbeidet du har gjort

Du skal få god nok tid på oppgaven til å kunne vise kvalitet i arbeidet du utfører under fag- eller svenneprøven. Alle hjelpemidlene du har hatt tilgang på under læretiden, skal du kunne bruke under fag- eller svenneprøven. 

Etter at prøven er fullført, fylles det ut en prøveprotokoll som Prøvenemnda signerer og returnerer til fylkeskommunen. Den gir deg skriftlig melding om du har bestått prøven, eller ikke.

Hva skjer hvis du stryker på fag- eller svenneprøven?

Dersom du stryker, må du jobbe i seks måneder før du kan ta ny prøve. Da forlenges læretiden din automatisk. Det kan gjøres enkelte unntak fra regelen om seks måneder.

Hvis du består én del av fagprøven, men ikke den andre, kan du innen to år gå opp til ny fagprøve i den delen du strøk på.

Hvis du består den praktiske delen, men stryker på den teoretiske, kan du ta ny fagprøve så raskt som mulig.

Hvis du stryker på fagprøven skal prøvenemda gi en detaljert begrunnelse. Arbeidsmetoder og utførelse skal beskrives detaljert, og positive trekk kan gjerne nevnes. Dermed vil klagenemda få et mest mulig korrekt totalinntrykk av den gjennomførte fagprøven, i tilfelle du bestemmer deg for å klage.

Hvordan sende klage på resultatet?

Du må sende skriftlig klage til din fylkeskommune. Fylkeskommunene har ansvar for all videregående opplæring i Norge. Utdanningsavdelingene i fylkene kan svare på spørsmål om for eksempel eksamen, dokumentasjon, kvalitet og klage på karakterer.

Her finner du utdanningsavdelingene

Sist oppdatert: 28. september 2023