Fagprøven og svenneprøven

Noen utdanninger i videregående opplæring har svenneprøve, mens de fleste har fagprøve.

Du får fagbrev eller svennebrev når du har fullført et yrkesfaglig utdanningsprogram og vært lærling i en bedrift. Du går på skole først, og deretter har du opplæring i bedrift. Det vanligste er å gå to år på skole og to år i bedrift, men dette varierer avhengig av hvilken utdanning du tar. Etter endt opplæring i bedrift tar du en svenneprøve eller fagprøve. Når du har bestått denne, får du fag- eller svennebrev

Forskjellen på fagbrev og svennebrev

Hvis du tar utdanning i et av de tradisjonelle håndverksfagene, får du som regel svennebrevFagbrev får du dersom du tar en utdanning innen ulike yrker i industrien og i noen håndverksfag. I fag der industribedrifter har tatt over for håndverket, får du nå fagbrev. Med fagbrev får du tittelen fagarbeider. I en del industribedrifter heter det fagoperatør. 

Andre veier til fagbrev og svennebrev

Det finnes mange måter å få fag- eller svennebrev på. Disse varierer fra fylke til fylke. Se mulighetene i Veien til fagbrev.

Gå til Veien til fagbrev

Oppmelding til fag- eller svenneprøven

Hvis du er lærling, er det lærebedriften som melder deg opp til fag- eller svenneprøven. Hvis du er elev, har skolen ansvaret for å melde deg opp til prøven. Hvis du er praksiskandidat, må du selv sende påmelding til fylkeskommunen innen tidsfristen som fylkeskommunen har fastsatt. 

Slik foregår en fagprøve eller svenneprøve

Prøven skal gjennomføres før læretiden er over, men ikke tidligere enn tre måneder før. Den avsluttende prøven avholdes vanligvis i bedrift. 

Prøven er en avsluttende prøve, hvor du skal vise frem det du har lært på skolen og i læretiden. Prøven går ut på å planlegge, gjennomføre, vurdere og dokumentere et eget faglig arbeid.

Når oppgaven(e) deles ut, skal du få til å planlegge. Etter at du er ferdig med å planlegge, skal du gjøre det du har planlagt. Det er viktig at det du planla og det du faktisk gjør når du løser oppgaven, er det samme. Det er også viktig at du kan begrunne løsningene du velger. Oppgaven(e) du får under fag- eller svenneprøven vil være laget etter kompetansemålene i læreplanen. 

Etterpå skal du vurdere det du har gjort og beskrive eventuelle avvik mellom planleggingen din og gjennomføringen din. 

Det varierer hvor lenge prøven varer, ut ifra fag. Alle hjelpemidlene du har hatt tilgang på under læretiden, skal du kunne bruke under fag- eller svenneprøven. 

Etter at du har gjennomført prøven vil prøvenemnda i din fylkeskommune vurdere om du har bestått eller ikke. 

Hva skjer hvis du stryker på fag- eller svenneprøven?

Dersom du stryker, kan du melde deg opp til ny prøve innen seks måneder etter du gjennomførte prøven som ikke ble bestått. Hvis du er lærling, kan læretiden bli forlenget. 

Hvis du er praksiskandidat, kan du tidligst ta ny prøve seks måneder etter du gjennomførte prøven som ikke ble bestått.

Hvordan sende klage på resultatet?

Du må sende skriftlig klage til din fylkeskommune. Fylkeskommunene har ansvar for all videregående opplæring i Norge. Utdanningsavdelingene i fylkene kan svare på spørsmål om for eksempel eksamen, dokumentasjon, kvalitet og klage på karakterer.

Her finner du utdanningsavdelingene

Vil du vite mer?

Sist oppdatert: 28. mai 2024