Utdanningsavdelingene i fylkene

Fylkeskommunene har ansvar for all videregående opplæring i Norge.

Utdanningsavdelingene i fylkene kan svare på spørsmål om for eksempel eksamen, dokumentasjon, kvalitet og klage på karakterer. De har også ansvar for videregående opplæring for voksne. 

Utdanningsavdelingene i fylkene: 

Hvis du har spørsmål knyttet til opplæring i bedrift, kan du ta kontakt med et fagopplæringskontor. 

Se oversikt over fagopplæringskontorene

Hvis du skal bytte videregående skole, begynne på skole i et annet fylke eller har andre spørsmål om inntak, kan du ta kontakt med et inntakskontor. 

Se oversikt over inntakskontorene

Sist oppdatert: 4. juli 2024