Utdanningsavdelingene i fylkene

Fylkeskommunene har ansvar for all videregående opplæring i Norge.

Utdanningsavdelingene i fylkene kan svare på spørsmål om for eksempel eksamen, dokumentasjon, kvalitet og klage på karakterer. De har også ansvar for videregående opplæring for voksne. 

Fagopplæringskontorene hjelper bedrifter og lærlinger med spørsmål knyttet til opplæring i bedrift. Se oversikt over fagopplæringskontorene.

Du kan ta direkte kontakt med inntakskontoret i ditt fylke dersom du skal bytte skole, begynne på skole i et annet fylke eller har andre spørsmål om inntak. Se oversikt over inntakskontorene.

Utdanningsavdelingene i fylkene: 

Sist oppdatert: 9. januar 2024