Læreplan

Læreplan i
Vg2 Salg, service og sikkerhet

Programområdet for salg, service og sikkerhet skal legge grunnlag for yrkesutøvelse innen kundebehandling, sikkerhetsplanlegging og økonomistyring i varehandel og tjenesteleveranser. Bransjen er stadig i endring med hensyn til inndeling, eierstruktur og samarbeidsformer, nasjonalt og internasjonalt. En økende og endret etterspørsel etter varer og tjenester krever at tilbudet tilpasses til nye behov og forbruksvaner. Opplæringen skal bidra til å sikre levedyktige virksomheter innen varehandel og tjenesteleveranse, ved å medvirke til å utvikle kunnskaper om planmessig, sikker, effektiv og miljømessig riktig vare- og tjenesteleveranse og å forstå hvordan markeder virker og påvirkes.

Opplæringen skal bidra til å gi kunnskaper om markedsføring, økonomi og sikkerhet, og utvikle kompetanse i praktisk salg og bruk av digitale redskaper. Å gi grunnlag for utvikling av kunnskap om hvordan ulike markeder fungerer og endrer seg over tid, står også sentralt i opplæringen. Videre skal opplæringen bidra til å gi kunnskaper om forebyggende sikkerhetsarbeid, om betydningen av langsiktig planlegging, relevant regelverk og etiske normer, og å utvikle kompetanse til å utføre administrative arbeidsoppgaver. Opplæringen skal gi grunnlag for kompetanse for å utføre oppgaver på ulike skadesteder.

Gjennom praktisk anvendelse av kunnskap og bruk av moderne informasjons- og kommunikasjonsteknologi skal eleven møte flere av de kravene som stilles til samarbeid og utøvelse av arbeidsprosesser i servicebransjene. Opplæringen skal bidra til å utvikle kunnskaper om å etablere egen virksomhet.

Samarbeidsavtaler i hele landet
Hele landet

SERVICEPARTNER HELGELAND AS Vis avtale
CIRCLE K AS Vis 52 avtaler
LØVENSKIOLD HANDEL AS MAXBO ILEBREKKE Vis 2 avtaler
BILTUNET VOSS AS Vis 2 avtaler
SOTRANOT AS Vis 4 avtaler
ATLE NAUSTDAL AS Vis 29 avtaler
NITO BEDRIFTSGRUPPE ELKEM THAMSHAVN Vis 10 avtaler
SECURITAS AS Vis 10 avtaler
SPORT & MOTEHUSET AS Vis avtale
FORSVARET Vis 23 avtaler
BODØ KOMMUNE Vis 18 avtaler
JARLINGS PARFYMERI AS Vis 3 avtaler
BRØDRENE JOHANNESSEN AS Vis 33 avtaler
Det finnes 188 samarbeidsavtaler mellom skoler og bedrifter, hvorav 188 passer dine kriterier.

Lignende utdanninger