Læreplan

Læreplan i
Vg2 Plast og kompositt

Programområdet plast og kompositt skal legge grunnlag for yrkesutøvelse innen polymer industri. Denne typen industri er preget av kontinuerlig teknologisk utvikling og vekst. Det er en økende bruk av både plast og kompositter i et spenn fra høyteknologi til konsumentmarkedet. Faget skal bidra til å utvikle kvalifiserte og omstillingsdyktige fagarbeidere til denne industrien. Faget skal fremme helhetlig forståelse av produksjonsprosesser, helse, miljø og sikkerhet, og legge grunnlaget for å tenke tverrfaglig og energibesparende.

Opplæringen skal bidra til å gi eleven kompetanse innen polymer produksjon og montasje. Opplæringen skal også bidra til kompetanse for drift og vedlikehold av teknisk utstyr til denne produksjon og bidra til kompetanse innen måleteknikk samt egenkontroll av produkter. Utvikling av faglig innsikt, praktiske ferdigheter, nøyaktighet, ordens- og sikkerhetsforståelse skal stå sentralt.

I opplæringen skal det legges til rette for refleksjon og opplevelse av mestring gjennom utførelse av arbeidsoppgaver. Gjennom opplæringen skal eleven forberedes for arbeid i bransjer og bedrifter der det stilles krav om kontinuerlig utvikling av fagkompetansen. Opplæringen skal legge grunnlag for selvstendighet i arbeid og for utvikling av samarbeids- og kommunikasjonsevne.

Andre varianter av denne utdanningen

Det finnes 1 varianter av denne utdanningen.

Samarbeidsavtaler i hele landet
Hele landet

Lignende utdanninger