Hvor kan du søke?

Hvis du ønsker å ta en opplæring som ikke tilbys i ditt fylke, så er det muligheter for at fylket ditt kan kjøpe skoleplass i et annet fylke. Ta kontakt med inntakskontoret i ditt fylke for mer informasjon.

Slik søker du

Det vanlige er å søke videregående opplæring gjennom vigo.no. Hvis du søker opptak ved privatskole, er det vanlig å sende søknad direkte til skolen. I noen fylker kan du også søke privat skole gjennom vigo.no.

Når du søker må du bruke MinID. MinID er en personlig, elektronisk ID, som gir tilgang til ulike typer offentlige tjenester på nett.

Søknadsfrist

Ordinært inntak har frist 1. mars. Søknadssiden til vigo.no stenger 1. mars klokken 23.59.

Les mer om søknadsfrister i videregående opplæring

Søke læreplass

Du må alltid søke opp formidling til læreplass via vigo.no, hvor du logger på med MinID. Les mer om hvordan du søker læreplass

  • Søknadsfristen er 1. mars, og 1. februar for lærekandidater.

På utdanning.no kan du med enkle søk selv finne deg en mulig lærebedriftLes mer om hvordan du går frem

Særskilt opptak og spesielle behov

Alle ungdommer har rett til tre års heltids videregående opplæring etter fullført grunnskole.

Sist oppdatert: 26. april 2021