Slik søker du videregående

Du søker videregående opplæring gjennom vigo.no.

Hvor kan du søke?

Hvis du ønsker å ta en opplæring som ikke tilbys i ditt fylke, så er det muligheter for at fylket ditt kan kjøpe skoleplass i et annet fylke. Ta kontakt med inntakskontoret i ditt fylke for mer informasjon.

Slik søker du

Det vanlige er å søke videregående opplæring gjennom vigo.no. Hvis du søker opptak ved privatskole, er det vanlig å sende søknad direkte til skolen. I noen fylker kan du også søke privat skole gjennom vigo.no.

Når du søker må du bruke MinID. MinID er en personlig, elektronisk ID, som gir tilgang til ulike typer offentlige tjenester på nett.

Søknadsfrist

Ordinært inntak har frist 1. mars. Søknadssiden til vigo.no stenger 1. mars klokken 23.59.

Les mer om søknadsfrister i videregående opplæring

Husk å søk læreplass

Du må alltid søke opp formidling til læreplass via vigo.no, hvor du logger på med MinID. Les mer om hvordan du søker læreplass

  • Søknadsfristen er 1. mars, og 1. februar for lærekandidater.

Finn en mulig lærebedrift selv ved hjelp av Finn lærebedrift.

Særskilt opptak og spesielle behov

Alle ungdommer har rett til tre års heltids videregående opplæring etter fullført grunnskole.

Videregående som voksen

Dersom du er over 25 år og ikke har fullført videregående, kan du ha rett til gratis videregående opplæring. Om du ikke fyller disse kravene, er det flere andre muligheter.

Les mer om videregående for voksne

Voksenopplæringen tilbyr videregående opplæring for voksne. For å ha rett til denne opplæringen må du være over 25 år, og ikke ha fullført videregående opplæring.

Les mer om voksenopplæring

 

Vil du vite mer?

Sist oppdatert: 2. februar 2024