Læreplan

Læreplan i
Vg2 Design og tekstil

Tekstilhåndverksfagene representerer viktige og nødvendige produkter for mennesker og deres omgivelser. Tekstilhåndverkere arbeider i yrker som spenner fra bekledning og søm til salmaker og møbeltapetsering, fra rene håndverksbedrifter til industri. Programområde for design og tekstil skal bidra til å dekke samfunnets behov for kompetanse og produkter innen klær, sko, kostymer, møbler, interiør- og salmakerprodukter. Programfagene skal bidra til utvikling og videreføring av tekstilhåndverkstradisjoner.

Opplæringen skal bidra til utvikling av faglig kompetanse og håndverksferdigheter innen tekstilfag. Programfagene skal bidra til å utvikle forståelse for forholdet mellom form og funksjonalitet og mellom marked, moter, trender og produksjon av tekstilprodukter. Opplæringen skal bidra til kompetanse og erfaring fra arbeid med materialer, teknikker, verktøy og maskiner på fagområdet. Opplæringen skal bidra til å utvikle evne til kreativ formgivning og praktisk problemløsning.

I opplæringen skal det legges vekt på praktisk arbeid ved framstilling av tekstilvarer. Programfagene skal bidra til å utvikle kompetanse i formgivning.

Les hele læreplanen på udir.no

Samarbeidsavtaler i hele landet
Hele landet