Hva må du tenke på når du skal velge fremmedspråk?

Å kunne fremmedspråk er veldig nyttig! I mange ulike yrker er det en stor fordel å kunne ulike språk. Du kan også få enda mer glede av en utenlandsreise, eller lettere bli kjent med folk fra andre land.

Hvilket fag bør du velge?

Når du går på ungdomsskolen skal du i tillegg til engelsk enten ha opplæring i et fremmedspråk, eller ta fordypning. Du kan ta fordypning i engelsk, norsk, samisk eller matematikk, og vil da få ekstra timer i dette faget hver uke. Mange skoler tilbyr også arbeidslivsfag som du kan ta i stedet for fremmedspråk eller fordypning.

Norge trenger folk som kan språk! Ikke bare engelsk, men også fransk, spansk, tysk, russisk, kinesisk og mange flere. Hva du kan velge, avhenger av hva skolen din tilbyr. Skolene må tilby minst ett av disse språkene: Fransk, spansk, tysk og/eller russisk. Noen tilbyr også andre språk.

Fremmedspråksenteret har laget en oversikt over noen av språkene du kan velge i skolen. Her kan du lese hva fordelene med hvert enkelt språk er, og hvilke utdanningsmuligheter som finnes. 

Kan du ombestemme deg hvis du angrer?

Normalt skal du ha det faget du har valgt, enten det er fremmedspråk, fordypning eller arbeidslivsfag, i alle tre årene på ungdomstrinnet. Hvis du likevel ønsker å bytte, må du ta opp dette med skolen din i løpet av det første halvåret i åttende klasse.

I noen spesielle tilfeller er det også mulig å bytte språkfag senere, men det er noe skolen din må vurdere.
 

Hvordan påvirker valget ditt veien videre?

Dersom du ikke har fullført fremmedspråk på ungdomsskolen, må du ha tre år fremmedspråk på videregående. Fellesfaget fremmedspråk blir da ett av de tre programfagene i Vg3. Det vil si at du da bare kan velge to programfag på Vg3. Fellesfaget fremmedspråk «tar plassen» til ett av programfagene i Vg3.

Dersom du har fullført fremmedspråk på ungdomsskolen, får du altså større valgmuligheter for hvor lenge du må ha språkfag på videregående. Og du får flere muligheter til valg av andre fag. Husk at også på videregående er det slik at skolens språktilbud påvirker valgmulighetene dine.

 

Hvilket språkfag skal du velge på videregående?

Alle som går studieforberedende utdanningsprogram har fremmedspråk som fellesfag. På yrkesfag har du ikke det, kun norsk og engelsk. På studieforberedende har du fremmedspråk i to eller tre år, avhengig av valget ditt på ungdomsskolen. Husk at også på videregående er det slik at skolens språktilbud påvirker valgmulighetene dine.

Dersom du skal studere etter videregående, kan du få ekstra poeng fra språkfag du har tatt i videregående opplæring. Ikke alle fag på videregående gir ekstrapoeng, men noen gjør det. Dette er realfag, som for eksempel programfag i matematikk og kjemi, og så er det språkfag. 

Disse ekstra poengene kan hjelpe deg til å komme inn på det du ønsker å studere. Du kan få inntil 4 språk- og realfagspoeng til sammen.

Hvilke fag gir språkpoeng på videregående?

Det er bare språkfag du tar på videregående som gir språkpoeng.

Disse fagene gir språkpoeng:

  • Programfagene gresk og latin (nivå I og II): 0,5 språkpoeng
  • Fremmedspråk nivå I og nivå II som programfag (fag som har kode PSPxxxx): 0,5 språkpoeng
  • Fremmedspråk nivå III som programfag (fag som har kode PSPxxxx): 1 språkpoeng

 

Du får ikke språkpoeng av alle språkfag. Engelsk eller skandinaviske språk gir for eksempel ikke språkpoeng. Du kan maksimalt få 4 språk- og realfagspoeng til sammen.
  ​​

 

Må du ha fremmedspråk på videregående?

Ja, med noen unntak. Opplæringsloven sier at elever som får opplæring i samisk som første- eller andrespråk, kvensk eller finsk som andrespråk eller norsk tegnspråk, kan etter søknad bli fritatt fra kravet om opplæring i fremmedspråk eller fordypning

Det kommer også an på hvilket utdanningsprogram du velger. På studieforberedende har man fremmedspråk som fellesfag. På yrkesfag har man ikke fremmedspråk, kun norsk og engelsk.

Sist oppdatert: 6. mars 2024