Læreplan

Læreplan i
Vg2 Design og gullsmedhåndverk

Gullsmedhåndverk har lange tradisjoner i norsk og samisk kultur. I disse fagene produseres og utformes varige gjenstander i edelt metall, som enkeltgjenstander eller i serier. Opplæringen i programfagene skal bidra til å ivareta kulturelle særtrekk og tradisjoner og legge grunnlag for å dekke etterspørsel etter slike produkter.

Opplæringen skal legge vekt på arbeid med gjenstander som representerer affeksjons- og nytteverdier. Opplæringen skal bidra til kunnskaper om nye og gamle teknikker og til å utvikle håndverksmessige ferdigheter, og inspirere til kreativt arbeid. Opplæringen skal bidra til utvikling av formsans og evne til estetiske og praktiske løsninger og til forståelse for kulturen i lokalt, nasjonalt og internasjonalt perspektiv.

Opplæringen skal legge vekt på grunnleggende praktisk arbeid med materialer, verktøy og teknikker som basis for videre kompetanseutvikling og forståelse innen gullsmedhåndverk.

Andre varianter av denne utdanningen

Samarbeidsavtaler i hele landet
Hele landet