Hvorfor valgte du dette yrket?

– Jeg forsto allerede under sykepleierutdanningen min at jeg ville videreutdanne meg til å bli anestesisykepleier. I mine første praksisperioder på sykehus observerte jeg anestesisykepleieres arbeidsoppgaver rundt omkring på sykehusene og inne på operasjonsstuene. Jeg ble fascinert av hvor faglig dyktige de fremsto og over alle de spennende og teknisk krevende arbeidsoppgavene de hadde. Dessuten var det stort sett mye action og høyt tempo rundt disse grønnkledde sykepleierne, og det var jeg veldig sulten på. Jeg jobbet senere som vanlig sykepleier ved en postoperativ avdeling der jeg fikk mer direkte kjennskap til anestesisykepleierne og hvordan de jobbet til daglig.

Image
Anestesisykepleier Petter Støvind gjør klar anestesi for en operasjon, iført sterile klær og munnbind.
Lisens
1

Hvordan er en vanlig arbeidsdag for deg? 

En vanlig arbeidsdag for meg starter 07.30 på operasjonsavdelingen på Rikshospitalet. Jeg blir tildelt en operasjonsstue på morgenen der vi utfører gastro- eller torakskirurgiske inngrep. Jeg skal da i samarbeid med anestesilegen ha ansvar for narkose (bedøvelse) av pasientene som skal opereres på den operasjonsstuen den dagen. Pasientene kan være alt fra spedbarn til gamle pasienter, relativt friske, kroniske og akutt eller kritisk syke. Jeg begynner med å klargjøre anestesiapparatet (respiratoren) og resten av utstyret jeg trenger. Dette innebærer også å klargjøre alle medisiner som skal benyttes under operasjonen, samt å lese seg opp på pasientens sykdomshistorie.

Etterhvert utfører vi en grundig sjekk av pasienten, før jeg og en anestesilege i fellesskap begynner narkosen. Når pasienten sover og vi har koblet til alt av utstyr og overvåking, kan kirurgene og operasjonssykepleierne begynne å operere. Underveis passer jeg på at pasienten får dyp søvn, nok smertestillende og passe mengde væsker. Dette gjør jeg enten alene eller sammen med anestesilegen. Jeg må også alltid passe på at pasienten er stabil i viktige observasjoner som blodtrykk, puls, oksygenmetning og blodverdier. Underveis må jeg kanskje gjøre endringer slik at pasienten er trygg under hele operasjonen.

Når operasjonen er ferdig, vekker vi pasienten og leverer denne til en postoperativ eller intensivavdeling for videre overvåking der. I løpet av en dag kan jeg ha i gjennomsnitt én til tre pasienter, avhengig av hvor lenge operasjonene varer. Det hender også at jeg må være med på operasjoner som innebærer røntgen på radiologisk avdeling, eller at jeg må rykke ut ved hjertestans eller andre akutt syke pasienter som trenger hjelp raskt. Arbeidsdagen kan ofte være ganske variert.

Hva kreves for å kunne jobbe med dette yrket?

– Man må ha generell studiekompetanse fra videregående skole og en bachelorgrad i sykepleie. Deretter må man ha jobbet minimum to år i spesialisthelsetjenesten for å kunne søke videreutdanning eller mastergradsstudier i anestesisykepleie.

Hvem passer ikke dette yrket for? 

–  Å være anestesisykepleier passer ikke for dem som ikke kan holde hodet kaldt og fokusert under stress, eller ikke er komfortabel med å stå i situasjoner der pasientenes liv eller helse kan stå i fare. Det passer heller ikke for dem som ikke klarer å ha kontroll på mange arbeidsoppgaver samtidig. Det er ingen krav til fysisk form, men noen kan oppleve å få problemer med for eksempel ryggen på grunn av tidvis vanskelige arbeidsstillinger.

Hva liker du best med yrket ditt?

– Det jeg liker best ved å være anestesisykepleier, er at arbeidsdagen er variert og utrolig utfordrende. Man lærer ekstremt mye ,og får muligheten til å spesialisere seg og få spisskompetanse i et veldig spennende fag. Dessuten kan man jobbe nesten hvor som helst i helsevesenet med den spesialkompetansen anestesisykepleiere har, yrket åpner veldig mange dører. Å være anestesisykepleier er en utrolig viktig jobb – den er givende og det vil alltid være etterspørsel etter den.

Hva liker du minst med yrket ditt? 

Jeg liker ikke når det blir altfor mye og overveldende stress når pasienter er alvorlig syke, og vi føler vi må kjempe mot klokken. Noen arbeidsdager kan være relativt slitsomme, med høyt tempo og mange arbeidsoppgaver. Jeg er heller ingen morgenfugl, så det kan være en slitsomt å stå opp så tidlig nesten hver dag. Men vi jobber også kvelder og på natten.

Image
Anestesisykepleier Petter Støvind står sammen med en kollega over operasjonsbordet med et instrument i hånden.
Lisens
1

Hva slags type folk vil du anbefale denne jobben for?

– Denne jobben passer for folk som liker å utfordre seg selv på alle områder som sykepleier. Du må være effektiv, strukturert og nøye i arbeidsoppgavene dine. Man må like å jobbe under til tider krevende forhold, og samtidig kunne tenke kreativt og handle raskt. Du bør også være grunnleggende opptatt av å bistå og hjelpe mennesker i en vanskelig tid i livet deres.

Hvilke andre muligheter finnes innenfor yrket?

– Du kan for eksempel jobbe på en postoperativ- eller intensivavdeling. Du kan også jobbe prehospitalt på ambulanse, i ambulanse gjennom fly eller helikopter, eller offshore. Mulighetene er mange.

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket?

– Per 2021 får en anestesisykepleier i vanlig full stilling med over ti års ansiennitet utbetalt ca. 600 000–700 000 kr i grunnlønn før skatt, inkludert ulempetillegg. Dette varierer veldig ut fra hvor mye man velger å jobbe, hva slags turnus man har og hvor mye overtid man vil jobbe.

Hvordan er du sjansene for å få jobb innen dette yrket?

– Sjansene for å få jobb er veldig gode, men det kan hende man må starte i et vikariat det første året eller to før man får fast stilling. Dette varierer også fra år til år ut fra hvor mange som går av med pensjon og hvor mange nye stillinger som opprettes.

Tekst:
Jonina Reynisdottir
Vær oppmerksom på at dette intervjuet er over to år gammelt. Det kan ha skjedd endringer i yrket etter intervjuet ble publisert.
Jeg liker ikke når det blir alt for mye og overveldende stress når pasienter er alvorlig syke og vi føler vi må kjempe mot klokken
Å være antestesisykepleier er en utrolig viktig jobb - den er både givende og det vil alltid være etterspørsel etter den.
Å være anestesisykepleier passer ikke for dem som ikke kan holde hodet kaldt og fokusert under stress eller ikke er komfortabel med å stå i situasjoner der pasientenes liv eller helse kan stå i fare.