Anestesisykepleier

De fleste sykepleiere flyr mellom pasienter, men når vi har én pasient, så sitter vi med den helt til de er ferdige med operasjonen sin, sier Lisa-Mari Øyre, anestesisykepleier på Diakonhjemmet.
Portrettbilde av en internsivsykepleier. Hun har blå uniform, grått hårnett og smiler i kamera.
Lisa-Mari Øyre, 36 år
Antesesisykepleier
Diakonhjemmet, Oslo
«Man må være fleksibel. Endringer kan skje fort. »
― Lisa-Mari Øyre
Intervju:
Jonina Reynisdottir
Publisert: 18.03.2023
«Man må være fleksibel. Endringer kan skje fort. »
― Lisa-Mari Øyre
«Det er viktig med god informasjon i samtalene før en operasjon, for å få pasienten til å føle seg trygg. »
― Lisa-Mari Øyre

Hvorfor valgte du å bli anestesisykepleier?

– Jeg jobbet som sykepleier i akuttmottaket. Der var anestesisykepleiere ofte, med pasienter i traumemottak eller dårlige medisinske pasienter. Jobben deres gjorde meg nysgjerrig, det virket spennende. Når jeg tok videreutdanningen visste jeg ikke helt hva jeg gikk til, men jeg har ikke angret et sekund.

Image
Antesesisykepleier Lisa-Mari Øyre slår på en maskin på operasjonsrommet.

Hvordan er en vanlig arbeidsdag for deg? 

– Det første vi gjør er å klargjøre operasjonsstuen og finne utstyr for å bedøve pasienten. Hvilket utstyr vi trenger vil variere ut ifra om pasienten skal i full narkose eller få andre former for bedøvelse. Vi sjekker alt utstyr som standard prosedyre, det er veldig viktig at alt fungerer som det skal. Hvis noe oppstår, trenger vi det potensielt fort. 

Så henter vi inn pasienten og kobler opp nødvendig utstyr for å monitorere og passe på pasienten underveis. Vi samarbeider tett med anestesileger – man skal alltid være to anestesikyndige til stede under en innledning av narkose. Underveis er det vi anestesisykepleierne som sitter sammen med pasienten og passer på at de får de medisinene de skal ha.

Anestesilegen kan ha ansvar for flere operasjonsstuer, og går litt mer til og fra. Som anestesisykepleier har man én pasient om gangen. Det er veldig fint – unik situasjon som sykepleier. De fleste sykepleiere løper fra pasient til pasient, men når vi har en pasient, så sitter vi med den helt til de er ferdige med operasjonen sin.

Når operasjonen er ferdig, leverer vi pasienten til postoperativ avdeling, hvor de blir liggende til de er klare til å sendes til sengepost. En kan ha alt fra en til flere pasienter i løpet av en dag. Det varierer med lengden på operasjonen.

Mesteparten av tiden går med til operasjoner, men vi har også andre oppgaver både i og utenfor operasjonsavdelingen. Vi hjelper til med å sedere pasienter som skal til for eksempel gastroskopi, er med på hjertestans og hjeler til med dårlige pasienter i akuttmottaket. Jeg har en 50 % stilling som fagsykepleier, så en del av min jobb er å skrive prosedyrer og organisere undervisning og opplæring.

Hva kreves for å kunne jobbe som anestesisykepleier?

– Etter sykepleierutdanningen må du jobbe to år som sykepleier, så kan du søke videreutdanning. En kan velge mellom 1,5 år videreutdanning eller mastergrad på 2 år.

Hvem passer dette yrket for, og hvem passer det ikke for?

– Man må være fleksibel. Endringer kan skje fort. Du må være våken, klar til å reagere. Samtidig må man ha god kontroll, være rolig. Man må like å jobbe med andre. Vi jobber i team med operasjonssykepleiere, kirurger og anestesileger. Det er viktig å være faglig engasjert og holde seg oppdatert.

Det er mulighet for å jobbe dagstillinger som anestesisykepleier, altså å ikke jobbe kveld og natt. Planlagte operasjoner skjer på dagtid, så det gjør at det er mest aktivitet da. På nattevaktene tas akutte operasjoner.

Hva liker du best med å være anestesisykepleier?

– Det jeg liker best er praktiske prosedyrer, alt fra å legge venekanyle til å intubere. I tillegg liker jeg å snakke med pasienten. Det er viktig med god informasjon i samtalene før en operasjon, for å få pasienten til å føle seg trygg.

Hva liker du minst?

– Nei, det må kanskje bli å måtte stå opp på natten og jobbe når jeg har nattevakter. Litt tungt, men når ting først er i gang er det som regel greit.

Image
Antesesisykepleier Lisa-Mari Øyre trykker på noen knapper på en maskin på operasjonsrommet.

Hvilke andre muligheter finnes innenfor yrket?

– Som anestesisykepleier kan man jobbe med ulike pasientgrupper. Hvilket sykehus, type avdeling og pasientens tilstand er med på å bestemme hvilken bedøvelse som trengs. På Diakonhjemmet har vi ortopedi, reuma og gastro. Her er variasjonene store, med både narkoser, spinalbedøvelse og nerveblokader.

De fleste anestesisykepleiere jobber nok på sykehus, på operasjonsavdeling. En kan også jobbe på postoperativ avdeling eller i akuttmottak. Noen jobber offshore. Jeg er ikke helt sikker på hva de gjør der, men jeg tror det går mest på å være i beredskap, sjekke utstyr og ta vannprøver.

Hva tjener en anestesisykepleier? 

– Det vet jeg ikke.

Hvordan er sjansene for å få jobb som anestesisykepleier?

– Store. Det er mangel på anestesisykepleiere. På Diakonhjemmet har vi per nå nok folk, men jeg tror det er mangel på enkelte andre sykehus.

Før pleide det å være vanskelig å få jobb som anestesisykepleier, ryktene sier at anestesisykepleiere sitter lengst i stillingene sine.