portrett Anestesisykepleier Merete Damsgaard

YrkesintervjuAnestesisykepleier favoritt ikon

Merete Damsgaard sier at hun får en god følelse av å jobbe med noe meningsfylt som har stor betydning.

Merete Damsgaard
49 år
Anestesisykepleier
Oslo universitetssykehus Rikshospitalet
Vær oppmerksom på at dette intervjuet er over to år gammelt. Det kan ha skjedd endringer i yrket etter at intervjuet ble gjennomført.

Hvorfor valgte du dette yrket? 

- Etter videregående skole jobbet jeg ett år som praktikant ved ett sykehjem. Etter det året valgte jeg å ta sykepleierutdanning. I flere år var jeg ansatt som vanlig sykepleier ved postoperativ/intensivavdeling på Ullevål sykehus.

Der kom interessen for videreutdanning enten innenfor intensiv- eller anestesisykepleie. Valget falt på anestesisykepleierutdanningen, da den ville gi flere jobbmuligheter.

Hvilke arbeidsoppgaver består yrkeshverdagen din av? 

- På dagvakter er det som regel planlagte operasjoner. Når jeg begynner på vakt får jeg tildelt operasjonsstue og pasienter. Da må jeg lese meg opp på pasienten, klargjøre tekniske utstyr og medisiner til operasjonen. Jeg snakker også med pasienten og innhenter viktig informasjon.

Sammen med anestesilegen har jeg ansvaret for pasienten underveis i anestesien. Uansett om pasienten ligger i full narkose, eller har annen type bedøvelse, er det mitt ansvar at pasienten har det bra. Når operasjonen er over ser vi til at alt står bra til med pasienten og sender pasienten videre til postoperativ- eller intensivavdeling.

I tillegg har vi akutte, ikke planlagte, operasjoner. Uansett operasjon er anestesisykepleierens viktigste oppgave å ivareta hele pasienten under operasjonen. Blodtrykk, puls og respirasjon følges kontinuerlig. Væske og evt. blod blir gitt underveis der det behøves. Vi ser også til at pasienten ligger godt underveis. Er pasienten våken er kommunikasjon og evnen til å skape trygghet viktig.

Hvilken utdanning og/eller kvalifikasjoner er nødvendig for å bli anestesisykepleier? 

- Du må ha generell studiekompetanse, før du kan søke på bachelor i sykepleie. Etter fullført grunnutdanning kreves det minimum to års arbeidserfaring før du kan søke på videreutdanning i anestesisykepleie.
Anestesisykepleierutdanningen er veldig populær så relevant praksis, egnethet og gode karaterer er viktig. Studiet varer 1,5 år og veksler mellom teori og praksis.

Som person må du like og takle å jobbe i stressede situasjoner. Du må være faglig sterk, god på å samhandle og samarbeide i team. Samtidig må du kunne jobbe selvstendig, planlegge og handle raskt i akutte situasjoner. 

Hva er det beste med yrket ditt?

img_9949.jpg

All rights reserved.

- Det er en spennende hverdag med varierte oppgaver. Ingen pasienter er like, vi har barn, voksne og eldre som pasienter hos oss. Noen av pasientene sover og andre er våkne under operasjonene.

Følelsen av å lykkes som team i krevende situasjoner gir meg en god følelse. Og opplevelsen av å jobbe med noe meningsfylt har stor betydning.

Hva misliker du mest med yrket ditt? 

- Det beste kan også være det mest utfordrende. Jeg ønsker så gjerne at teamet, samhandlingen og samarbeidet skal gli helt perfekt. Men når jeg har mye å gjøre og jeg vet at pasienter venter kan det være frustrerende når samhandlingen mellom oss kollegaer ikke fungerer optimalt.

Hvilke andre arbeidsområder/muligheter finnes innenfor ditt yrke?

- I et sykehus kan du jobbe i en operasjonsavdeling, ved smerteklinikk eller i dagkirurgisk avdeling. Det finnes også ulike privatklinikker du kan jobbe i. Om du ønsker kan også Nordsjøen være en arbeidsplass. 

Du kan være aktuell i forsvaret, i ambulansetjenesten eller i ambulanseflyordningen. Du kan jobbe i utlandet , for eksempel gjennom Røde Kors eller leger uten grenser.

Ønsker du å undervise kan du gjøre det på videreutdanningen i anestesisykepleie, eller ved grunnutdanningen i sykepleie. Du kan også være aktuell for lederoppgaver i sykehuset, både innen anestesi og andre området om du er kvalifisert.

Som anestesisykepleier er du anvendelig i de fleste avdelinger på sykehuset.

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket?

- Jeg har en årslønn på cirka 536 000 kroner samt tillegg for ubekvemme vakttider som kvelds-, natte-, helge- og helligdagsvakter. Jeg har tillegg for intern utdannelse (klinisk stige) og fagansvar(nevroanestesi). Jeg har full ansiennitet.

Hvordan anser du sjansene for å få jobb innen dette yrket?

- Det er en populær utdanning og mange som konkurrerer på jobbene som utlyses. Er du villig til å flytte på deg, da bør det være gode muligheter for jobb, spesielt i de sentrale strøk.

Det er en stor andel anestesisykepleiere som har stått lenge i jobb nå og vil gå av med pensjon de nærmeste årene, som vil gi åpning for nyansettelser.

img_9944.jpg

All rights reserved.

Tekst: Hedda Berge

    • Følelsen av å lykkes som team i en situasjon som har vært krevende gir en god følelse.
    • Uansett operasjon er anestesisykepleierens viktigste oppgave å ivareta hele pasienten under operasjonen.

Yrkesbeskrivelser

Utdanningsbeskrivelser