Nøkkelinformasjon

Sykepleieutdanningen er en treårig bachelorutdanning som etter bestått eksamen og praksis gir deg godkjenning som sykepleier.

Du lærer å gi god og omsorgsfull pleie til mennesker som utsettes for sykdom, lidelse eller skade, og til mennesker som er i sin siste fase av livet. I tillegg skal man som sykepleiestudent lære hvordan man støtter, underviser og veileder pasienter og deres pårørende.

Som utdannet sykepleier har man mange muligheter for spesialisering og videreutdanning.

Helsesykepleierutdanning og jordmorutdanning er begge videreutdanninger for sykepleiere.

I tillegg finnes det en rekke spesialiseringer innenfor ulike fagområder, som for eksempel kreftsykepleie, anestesisykepleie, barnesykepleie, intensivsykepleie, operasjonssykepleie og psykiatrisk sykepleie.

Utdanninger

Det finnes 44 utdanninger innen dette feltet.
Tittel Sorter synkende Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Bachelor i sjukepleie Bachelor, 3 år Høgskulen på Vestlandet
Sykepleie, Bergen, høst NO3MA3 50.50 54.10
Sykepleie, Førde, høst NO3MA3 41.00 45.40
Sykepleie, Førde, vår NO3MA3 38.70 43.70
Sykepleie, Haugesund, høst NO3MA3 41.80 46.80
Sykepleie, Stord, høst NO3MA3 41.50 45.40
Bachelor i sjukepleie (desentralisert) Bachelor, 3 år Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor i sykepleie Bachelor, 3 år Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk
Sykepleie, Kristiansund NO3MA3 36.30 48.00
Sykepleie, Molde NO3MA3 39.60 45.00
Bachelor i sykepleie Bachelor, 3 år Lovisenberg diakonale høgskole NO3MA3 48.50 54.80
Bachelor i sykepleie Bachelor, 3 år Nord universitet
Sykepleie, Bodø NO3MA3 43.20 46.30
Sykepleie, Levanger NO3MA3 45.00 49.00
Sykepleie, Mo i Rana NO3MA3 35.50 41.90
Sykepleie, Namsos NO3MA3 39.20 44.30
Bachelor i sykepleie Bachelor, 3 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Sykepleie, Gjøvik NO3MA3 40.90 46.00
Sykepleie, Trondheim NO3MA3 51.10 54.80
Sykepleie, Ålesund NO3MA3 42.40 46.40
Bachelor i sykepleie - Deltid Bachelor, 3 år Høgskolen i Innlandet
Sykepleie, Elverum, deltid NO3MA3 38.90 54.10
Sykepleie, Tynset, deltid NO3MA3 33.80 53.70
Sykepleie, Elverum NO3MA3 40.00 46.00
Sykepleie, Kongsvinger NO3MA3 40.90 47.60

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

  • Bachelor, sykepleie, treårig (661120)
  • Sykepleiehøgskole, treårig grunnutdanning (661104)
  • Sykepleiehøgskole, treårig grunnutdanning (661104)
  • Sykepleievitenskap, lavere nivå (661105)
  • Sykepleiefag, uspesifiserte, lavere nivå (661199)