Sykepleie

favoritt ikon

Universitet og høgskole

Sykepleieutdanningen er en treårig bachelorutdanning som etter bestått eksamen og praksis gir deg godkjenning som sykepleier. Her vises både treårige sykepleierutdanninger og enkelte spesialiseringer.

Du lærer å gi god og omsorgsfull pleie til mennesker som utsettes for sykdom, lidelse eller skade, og til mennesker som er i sin siste fase av livet. I tillegg skal man som sykepleiestudent lære hvordan man støtter, underviser og veileder pasienter og deres pårørende.

Som utdannet sykepleier har man mange muligheter for spesialisering og videreutdanning. Helsesøsterutdanning og jordmorutdanning er begge videreutdanninger for sykepleiere. I tillegg finnes det en rekke spesialiseringer innenfor ulike fagområder, som for eksempel kreftsykepleie, anestesisykepleie, barnesykepleie, intensivsykepleie, operasjonssykepleie og psykiatrisk sykepleie. Se også videreutdanning for sykepleiere.

Sykepleieutdanning tilbys ved en rekke høgskoler og universitet i Norge, og ved noen læresteder også som deltidsstudier.

Varighet

Ulik varighet. Bachelorgrad tar 3 år.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og karakterkrav i norsk og matematikk. Lokalt opptak til noen utdanninger.

Hvordan lages denne listen?

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

Se hvilke NUS-koder som gjelder for denne oversikten

 • ... › Sykepleiefag › Master, avansert klinisk sykepleie, toårig (761108)
 • ... › Sykepleiefag › Master, klinisk sykepleie, barn, toårig (761112)
 • ... › Sykepleiefag › Master, spesialsykepleie, toårig (761113)
 • ... › Sykepleiefag › Master, sykepleievitenskap, toårig (761104)
 • ... › Sykepleiefag › Bachelor, sykepleie, treårig (661120)
 • ... › Sykepleiefag › Sykepleiehøgskole, treårig grunnutdanning (661104)
 • ... › Sykepleiefag › Videreutdanning i sykepleie, anestesi-, barne-, intensiv- og operasjonssykepleie (661131)

Utdanninger

Liste over relaterte studier
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Avansert klinisk allmennsykepleie, deltid Erfaringsbasert master Universitetet i Sørøst-Norge Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor i sjukepleie Bachelor, 3 år Høgskulen på Vestlandet
Sykepleie, Bergen, høstNO3MA348.050.8
Sykepleie, Førde, vårNO3MA335.441.1
Sykepleie, Stord, høstNO3MA338.444.2
Sykepleie, Haugesund, høstNO3MA339.345.2
Sykepleie, Førde, høst NO3MA338.242.9
Bachelor i sjukepleie (desentralisert) Bachelor, 3 år Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor i sjukepleie, deltid Bachelor, 3 år Høgskulen på Vestlandet
 • Alle
 • 44.7
Bachelor i sykepleie Bachelor, 3 år Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor i sykepleie Bachelor, 3 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Sykepleie, GjøvikNO3MA338.944.8
Sykepleie, TrondheimNO3MA349.452.9
Sykepleie, Ålesund NO3MA340.944.8
Bachelor i sykepleie Bachelor, 3 år Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk
 • 38.2
 • 43.3
Bachelor i sykepleie Bachelor, 3 år Lovisenberg diakonale høgskole
 • 46.0
 • 52.4
Bachelor i sykepleie - Deltid Bachelor, 3 år Høgskolen i Innlandet
 • 36.3
 • 51.0
Bachelor i sykepleie - heltid Bachelor, 3 år Høgskolen i Innlandet
 • 38.2
 • 44.1
Bachelor i sykepleie, Bergen Bachelor, 3 år VID vitenskapelige høgskole
 • 45.3
 • 48.8
Bachelor i sykepleie, deltid - 4 år Bachelor, 3 år Nord universitet
 • Alle
 • 40.7
Bachelor i sykepleie, deltid over 4 år Bachelor, 3 år Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk
 • Lokalt opptak
Lokalt opptak
Bachelor i sykepleie, Oslo Bachelor, 3 år VID vitenskapelige høgskole
 • 41.8
 • 49.2
Bachelorstudium i sykepleie, heltid Bachelor, 3 år Høgskolen i Østfold
 • 40.0
 • 45.5
Barnesykepleie - master Master, 2 år OsloMet – storbyuniversitetet Lokalt opptak Lokalt opptak
Klinisk forskning og fagutvikling, sykepleie - master Master, 2 år OsloMet – storbyuniversitetet Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i avansert klinisk sykepleie i kommunehelsetjenesten Master, 2 år Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i klinisk sjukepleie Master, 2 år Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i klinisk sjukepleie - Barnesjukepleie Master, 2 år Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i klinisk sjukepleie - Kardiologisk sjukepleie Master, 2 år Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i klinisk sykepleie Erfaringsbasert master NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i klinisk sykepleie Master, 2 år Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i spesialsykepleie Master, 2 år Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Mastergradsstudium i sykepleie med et kommunehelsetjenesteperspektiv Master, 2 år VID vitenskapelige høgskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterstudium i avansert klinisk nyfødtsykepleie, påbygg 60 studiepoeng Master, 1-1,5 år Lovisenberg diakonale høgskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterstudium i avansert klinisk sykepleie (allmennsykepleie eller intensivsykepleie) Master, 2 år Lovisenberg diakonale høgskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Spesialsykepleie - mastergrad Master, 2 år Universitetet i Stavanger Lokalt opptak Lokalt opptak
Spesialsykepleie, masterprogram Master, 2 år Universitetet i Agder Lokalt opptak Lokalt opptak
Sykepleie Bachelor, 3 år Universitetet i Sørøst-Norge
 • 39.2
 • 46.1
Sykepleie Bachelor, 3 år Universitetet i Sørøst-Norge
 • 40.0
 • 45.6
Sykepleie Bachelor, 3 år Universitetet i Sørøst-Norge
 • 40.0
 • 47.3
Sykepleie - bachelor Bachelor, 3 år UiT Norges arktiske universitet
Sykepleie, HammerfestNO3MA3AlleAlle
Sykepleie, NarvikNO3MA335.239.7
Sykepleie, HarstadNO3MA336.044.9
Sykepleie, Tromsø NO3MA348.752.7
Sykepleie - bachelor Bachelor, 3 år OsloMet – storbyuniversitetet
Sykepleie, OsloNO3MA342.347.6
Sykepleie, Kjeller NO3MA340.447.1
Sykepleie - bachelorstudium Bachelor, 3 år Universitetet i Stavanger
 • 41.8
 • 46.4
Sykepleie - master Master, 2 år UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Sykepleie, bachelorprogram Bachelor, 3 år Universitetet i Agder
 • 46.0
 • 50.9
Sykepleie, bachelorprogram Grimstad Bachelor, 3 år Universitetet i Agder
 • 41.7
 • 48.0
Liste over relaterte studier
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Bachelor i sjukepleie Bachelor, 3 år Høgskulen på Vestlandet
Sykepleie, Haugesund, høstNO3MA339.345.2
Sykepleie, Førde, høstNO3MA338.242.9
Sykepleie, Bergen, høstNO3MA348.050.8
Sykepleie, Førde, vårNO3MA335.441.1
Sykepleie, Stord, høst NO3MA338.444.2
Bachelor i sjukepleie (desentralisert) Bachelor, 3 år Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor i sjukepleie, deltid Bachelor, 3 år Høgskulen på Vestlandet
 • Alle
 • 44.7
Bachelor i sykepleie Bachelor, 3 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Sykepleie, TrondheimNO3MA349.452.9
Sykepleie, ÅlesundNO3MA340.944.8
Sykepleie, Gjøvik NO3MA338.944.8
Bachelor i sykepleie Bachelor, 3 år Lovisenberg diakonale høgskole
 • 46.0
 • 52.4
Bachelor i sykepleie Bachelor, 3 år Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor i sykepleie Bachelor, 3 år Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk
 • 38.2
 • 43.3
Bachelor i sykepleie - Deltid Bachelor, 3 år Høgskolen i Innlandet
 • 36.3
 • 51.0
Bachelor i sykepleie - heltid Bachelor, 3 år Høgskolen i Innlandet
 • 38.2
 • 44.1
Bachelor i sykepleie, Bergen Bachelor, 3 år VID vitenskapelige høgskole
 • 45.3
 • 48.8
Bachelor i sykepleie, deltid - 4 år Bachelor, 3 år Nord universitet
 • Alle
 • 40.7
Bachelor i sykepleie, deltid over 4 år Bachelor, 3 år Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk
 • Lokalt opptak
Lokalt opptak
Bachelor i sykepleie, Oslo Bachelor, 3 år VID vitenskapelige høgskole
 • 41.8
 • 49.2
Bachelorstudium i sykepleie, heltid Bachelor, 3 år Høgskolen i Østfold
 • 40.0
 • 45.5
Sykepleie Bachelor, 3 år Universitetet i Sørøst-Norge
 • 39.2
 • 46.1
Sykepleie Bachelor, 3 år Universitetet i Sørøst-Norge
 • 40.0
 • 45.6
Sykepleie Bachelor, 3 år Universitetet i Sørøst-Norge
 • 40.0
 • 47.3
Sykepleie - bachelor Bachelor, 3 år UiT Norges arktiske universitet
Sykepleie, HarstadNO3MA336.044.9
Sykepleie, TromsøNO3MA348.752.7
Sykepleie, HammerfestNO3MA3AlleAlle
Sykepleie, Narvik NO3MA335.239.7
Sykepleie - bachelor Bachelor, 3 år OsloMet – storbyuniversitetet
Sykepleie, OsloNO3MA342.347.6
Sykepleie, Kjeller NO3MA340.447.1
Sykepleie - bachelorstudium Bachelor, 3 år Universitetet i Stavanger
 • 41.8
 • 46.4
Sykepleie, bachelorprogram Bachelor, 3 år Universitetet i Agder
 • 46.0
 • 50.9
Sykepleie, bachelorprogram Grimstad Bachelor, 3 år Universitetet i Agder
 • 41.7
 • 48.0
Liste over relaterte studier
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Avansert klinisk allmennsykepleie, deltid Erfaringsbasert master Universitetet i Sørøst-Norge Lokalt opptak Lokalt opptak
Barnesykepleie - master Master, 2 år OsloMet – storbyuniversitetet Lokalt opptak Lokalt opptak
Klinisk forskning og fagutvikling, sykepleie - master Master, 2 år OsloMet – storbyuniversitetet Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i avansert klinisk sykepleie i kommunehelsetjenesten Master, 2 år Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i klinisk sjukepleie Master, 2 år Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i klinisk sjukepleie - Barnesjukepleie Master, 2 år Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i klinisk sjukepleie - Kardiologisk sjukepleie Master, 2 år Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i klinisk sykepleie Erfaringsbasert master NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i klinisk sykepleie Master, 2 år Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i spesialsykepleie Master, 2 år Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Mastergradsstudium i sykepleie med et kommunehelsetjenesteperspektiv Master, 2 år VID vitenskapelige høgskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterstudium i avansert klinisk nyfødtsykepleie, påbygg 60 studiepoeng Master, 1-1,5 år Lovisenberg diakonale høgskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterstudium i avansert klinisk sykepleie (allmennsykepleie eller intensivsykepleie) Master, 2 år Lovisenberg diakonale høgskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Spesialsykepleie - mastergrad Master, 2 år Universitetet i Stavanger Lokalt opptak Lokalt opptak
Spesialsykepleie, masterprogram Master, 2 år Universitetet i Agder Lokalt opptak Lokalt opptak
Sykepleie - master Master, 2 år UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak