Nøkkelinformasjon

Sykepleieutdanningen er en treårig bachelorutdanning som etter bestått eksamen og praksis gir deg godkjenning som sykepleier. Her vises både treårige sykepleierutdanninger og enkelte spesialiseringer.

Du lærer å gi god og omsorgsfull pleie til mennesker som utsettes for sykdom, lidelse eller skade, og til mennesker som er i sin siste fase av livet. I tillegg skal man som sykepleiestudent lære hvordan man støtter, underviser og veileder pasienter og deres pårørende.

Som utdannet sykepleier har man mange muligheter for spesialisering og videreutdanning. Helsesykepleierutdanning og jordmorutdanning er begge videreutdanninger for sykepleiere. I tillegg finnes det en rekke spesialiseringer innenfor ulike fagområder, som for eksempel kreftsykepleie, anestesisykepleie, barnesykepleie, intensivsykepleie, operasjonssykepleie og psykiatrisk sykepleie. Se også videreutdanning for sykepleiere.

Utdanninger

Det finnes 48 utdanninger innen dette feltet.
Tittel Sorter synkende Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Avansert klinisk allmennsykepleie, deltid Erfaringsbasert master Universitetet i Sørøst-Norge Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor i sjukepleie Bachelor, 3 år Høgskulen på Vestlandet
Sykepleie, Bergen, høst NO3MA3 48.00 50.80
Sykepleie, Førde, høst NO3MA3 38.20 42.90
Sykepleie, Førde, vår NO3MA3 35.40 41.10
Sykepleie, Haugesund, høst NO3MA3 39.30 45.20
Sykepleie, Stord, høst NO3MA3 38.40 44.20
Bachelor i sjukepleie (desentralisert) Bachelor, 3 år Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor i sjukepleie, deltid Bachelor, 3 år Høgskulen på Vestlandet NO3MA3 Alle 44.70
Bachelor i sykepleie Bachelor, 3 år Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk NO3MA3 38.20 43.30
Bachelor i sykepleie Bachelor, 3 år Lovisenberg diakonale høgskole NO3MA3 46.00 52.40
Bachelor i sykepleie Bachelor, 3 år Nord universitet
Sykepleie, Bodø NO3MA3 39.30 43.00
Sykepleie, Levanger NO3MA3 43.80 47.70
Sykepleie, Mo i Rana NO3MA3 35.90 42.10
Sykepleie, Namsos NO3MA3 36.80 42.20
Bachelor i sykepleie Bachelor, 3 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor i sykepleie - Deltid Bachelor, 3 år Høgskolen i Innlandet NO3MA3 36.30 51.00
Bachelor i sykepleie - heltid Bachelor, 3 år Høgskolen i Innlandet NO3MA3 38.20 44.10
Bachelor i sykepleie, Bergen Bachelor, 3 år VID vitenskapelige høgskole NO3MA3 45.30 48.80
Bachelor i sykepleie, deltid - 4 år Bachelor, 3 år Nord universitet NO3MA3 Alle 40.70
Bachelor i sykepleie, deltid over 4 år Bachelor, 3 år Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk NO3MA3 Nytt Nytt

  • Master, avansert klinisk sykepleie, toårig (761108)
  • Master, klinisk sykepleie, barn, toårig (761112)
  • Master, spesialsykepleie, toårig (761113)
  • Master, sykepleievitenskap, toårig (761104)
  • Bachelor, sykepleie, treårig (661120)
  • Sykepleiehøgskole, treårig grunnutdanning (661104)
  • Videreutdanning i sykepleie, anestesi-, barne-, intensiv- og operasjonssykepleie (661131)
  • Sykepleiehøgskole, treårig grunnutdanning (661104)
  • Sykepleievitenskap, lavere nivå (661105)
  • Sykepleiefag, uspesifiserte, lavere nivå (661199)