Nøkkelinformasjon

Sykepleieutdanningen er en treårig bachelorutdanning som etter bestått eksamen og praksis gir deg godkjenning som sykepleier.

Du lærer å gi god og omsorgsfull pleie til mennesker som utsettes for sykdom, lidelse eller skade, og til mennesker som er i sin siste fase av livet. I tillegg skal man som sykepleiestudent lære hvordan man støtter, underviser og veileder pasienter og deres pårørende.

Som utdannet sykepleier har man mange muligheter for spesialisering og videreutdanning.

Helsesykepleierutdanning og jordmorutdanning er begge videreutdanninger for sykepleiere.

I tillegg finnes det en rekke spesialiseringer innenfor ulike fagområder, som for eksempel kreftsykepleie, anestesisykepleie, barnesykepleie, intensivsykepleie, operasjonssykepleie og psykiatrisk sykepleie.

Utdanninger

Viser 30 utdanninger
Tittel Studietype Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Bachelor i sykepleie Bachelor og høgskolekandidat Lovisenberg diakonale høgskole NO3MA3 45.50 49.90
Bachelor i sykepleie Bachelor og høgskolekandidat VID vitenskapelige høgskole
Sykepleie NO3MA3 35.40 43.60
Sykepleie NO3MA3 43.90 48.20
Sykepleie NO3MA3 Alle 50.30
Bachelor i sykepleie Bachelor og høgskolekandidat Nord universitet
Sykepleie NO3MA3 Alle Alle
Sykepleie NO3MA3 Alle Alle
Sykepleie NO3MA3 43.80 46.00
Sykepleie NO3MA3 Alle Alle
Bachelor i sykepleie Bachelor og høgskolekandidat Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk
Sykepleie NO3MA3 Alle Alle
Sykepleie NO3MA3
Bachelor i sykepleie Bachelor og høgskolekandidat NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Sykepleie NO3MA3 Alle 41.00
Sykepleie NO3MA3 49.20 52.10
Sykepleie NO3MA3 37.70 38.40
Bachelor i sykepleie - deltid Bachelor og høgskolekandidat Høgskolen i Innlandet NO3MA3 Alle 49.60
Bachelor i sykepleie - heltid Bachelor og høgskolekandidat Høgskolen i Innlandet NO3MA3 Alle Alle
Bachelor i sykepleie - Kongsvinger Bachelor og høgskolekandidat Høgskolen i Innlandet NO3MA3 Alle Alle
Bachelor i sykepleie - Tynset Bachelor og høgskolekandidat Høgskolen i Innlandet NO3MA3 35.00 44.20
Bachelor i sykepleie, deltid - 4 år Bachelor og høgskolekandidat Nord universitet
Bachelorstudium i sykepleie, heltid Bachelor og høgskolekandidat Høgskolen i Østfold NO3MA3 36.70 43.30
Bachelorstudium i sykepleie, heltid - desentralisert Bachelor og høgskolekandidat Høgskolen i Østfold
Kompletterende utdanning for sykepleiere med utdanning fra land utenfor EU/EØS Årsstudium og kortere NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Sykepleie Bachelor og høgskolekandidat Universitetet i Sørøst-Norge NO3MA3 36.00 46.00
Sykepleie Bachelor og høgskolekandidat Universitetet i Sørøst-Norge NO3MA3 37.70 45.10
Sykepleie Bachelor og høgskolekandidat Universitetet i Sørøst-Norge NO3MA3 Alle 42.60
Sykepleie Bachelor og høgskolekandidat Høgskulen på Vestlandet
Sykepleie NO3MA3 49.30 51.70
Sykepleie NO3MA3 Alle Alle
Sykepleie NO3MA3 35.30 37.30
Sykepleie NO3MA3 38.00 36.80
Sykepleie NO3MA3 Alle Alle
Sykepleie - bachelor Bachelor og høgskolekandidat UiT Norges arktiske universitet
Sykepleie NO3MA3 50.40 48.60
Sykepleie NO3MA3 Alle Alle
Sykepleie NO3MA3 Alle Alle
Sykepleie NO3MA3 Alle Alle
Sykepleie - bachelor Bachelor og høgskolekandidat OsloMet – storbyuniversitetet
Sykepleie NO3MA3 42.20 44.10
Sykepleie NO3MA3 39.10 44.60
Sykepleie - bachelorstudium Bachelor og høgskolekandidat Universitetet i Stavanger NO3MA3 40.00 43.60

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

  • Sykepleiefag, uspesifiserte, lavere nivå (661199)
  • Bachelor, sykepleie, treårig (661120)
  • Sykepleievitenskap, lavere nivå (661105)
  • Sykepleiehøgskole, treårig grunnutdanning (661104)