Utøvende musikk

favoritt ikon

Universitet og høgskole

Varighet

Bachelorstudiet i utøvende musikk eller komposisjon kan vare enten 3 eller 4 år. Masterstudiene er 2-årige. I tillegg finnes andre tilbud av forskjellig omfang.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og bestått opptaksprøve. Fritak fra generell studiekompetanse kan gis på spesielle vilkår.

Søknadsfrist: 15. desember hvert år.


Informasjonen på denne siden er laget av Rådet for utøvende musikk (RUM), som er et samarbeid mellom 8 utdanningsinstitusjoner.