Fakta

Sted:
Norges musikkhøgskole Oslo
Studietype:
Master, 2 år
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
120

Informasjon er oppdatert av Norges musikkhøgskole

14. mars 2022.

Om studiet

Diplomstudiet i utøving retter seg mot spesielt talentfulle musikere som ønsker å videreutvikle sin solistiske eller kammermusikalske virksomhet mot et svært høyt nivå. Studiet tilbys innen to retninger; solistisk rettet studium og kammermusikalsk rettet studium. Kun etablerte ensembler kan søke om opptak til kammermusikalsk retning. De som tas opp skal kunne presenteres som solist eller ensemble på et internasjonalt nivå etter to års studier. Diplomarbeidet avsluttes ved en kunstnerisk sluttpresentasjon som normalt avholdes som en solokonsert med orkester eller som en kammermusikalsk konsert med det faste ensemblet. Studenter på orkesterinstrumenter har mulighet til å søke om å få praksisplass i Oslo-Filharmonien eller Det Norske Kammerorkester. Det er knyttet et stipend til denne ordningen. Stipendet er på kr. 10.000,- per prosjekt, i alt kr. 60.000,- per år. Studiet fører frem til en mastergrad i musikk. Det vil kunne danne grunnlag for opptak til doktorgradsprogram og stipendprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid.

Opptakskrav

For opptak kreves bachelorgrad i musikk eller tilsvarende utdanning, med minimum 80 studiepoeng utøvende musikkfag. I tillegg til de formelle opptakskravene gjennomføres opptaksprøver. Det er et svært begrenset antall studieplasser.

Kvalifikasjon/tittel

Master