Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Norges musikkhøgskole Oslo

Nivå

Master, 2 år

Studiepoeng

120

Semester

4

Studietempo

Heltid

Opptakskrav

For opptak kreves bachelorgrad i musikk eller tilsvarende utdanning, med minimum 80 studiepoeng utøvende musikkfag. I tillegg til de formelle opptakskravene gjennomføres opptaksprøver. Det er et svært begrenset antall studieplasser.

Kvalifikasjon/tittel

Master