Fakta

Lærested:
Sted:
Oslo
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studiepoeng:
180

Informasjon er oppdatert av Kristiania

16. september 2022.

Om studiet

Vi tilbyr den eneste treårige kunstfaglige profesjonsutdanningen innen fagområdene låtskriving og musikkproduksjon, der samspillet mellom disse vektlegges.

Studiet passer for deg som vil utvikle ditt talent innen låtskriving, produksjon og utøvende musikk gjennom praktisk arbeid, med profesjonelle fasiliteter og ressurser, kombinert med teoretisk fordypning og bransjeforståelse.

Som student får du skrive låter, produsere musikk i studio, få undervisning på instrumenter og vokal. Du får også arbeide med ulik musikkprogramvare, arrangere musikk, jobbe alene og med andre studenter i team. Studiet gir deg oversikt over populærmusikkens og bransjens historie, både i en kulturhistorisk kontekst og i et næringsperspektiv.

Undervisningsopplegg

Bachelorprogrammet i låtskriving og produksjon er del av et tverrfaglig, kreativt og kunstnerisk miljø. Studentene bygger nettverk gjennom samarbeid i yrkesnære prosjekter og produksjoner med medstudenter, lærere og gjestelærere.

Du får tilgang til en rekke studiorom og mac-laber spesialtilpasset for musikkproduksjon.

Opptakskrav

For å kunne søke på studiet må du ha ett av punktene nedenfor:

Les mer om opptakskravene

Sammen med søknaden din skal du levere en opptaksprøve. Se opptaksprøven her.

Generell studiekompetanse er det normale kravet for opptak, men ved dette programmet kan unntak gis for søkere som tilfredsstiller spesielle faglige krav. Ta kontakt med opptak@kristiania.no om du vil vite mer.

Læringsutbytte

Som student får du skrive låter, produsere musikk i studio, få undervisning på instrumenter og vokal. Du får også arbeide med ulik musikkprogramvare, arrangere musikk, jobbe alene og med andre studenter i team.

I løpet av studietiden din hos oss vil vi blant annet fokusere på:

  • Låtskriving
  • Produksjon
  • Instrument/vokal
  • Populærmusikkens historie
  • Harmonilære
  • Bransjekunnskap
  • Entreprenørskap

Bachelorprogrammet i låtskriving og produksjon er også del av et tverrfaglig, kreativt og kunstnerisk miljø. Studentene bygger nettverk gjennom samarbeid i yrkesnære prosjekter og produksjoner med medstudenter, lærere og gjestelærere. Studiet er utviklet i samarbeid med sentrale bransjepersoner, og studentene introduseres både for bransjefolk og mulige oppdrag fra bransje i studietiden sin.

Du får tilgang til en rekke studiorom, øverom og mac-laber spesialtilpasset for musikkproduksjon og øving.

Videre studier

Dette studiet gjør deg kvalifisert til videre mastergradsstudier.

Karrieremuligheter

Mange studenter vil etter endt utdanning gå inn i arbeidslivet som selvstendig næringsdrivende, og bruke sin kompetanse som fagperson i ulike sammenhenger. Studiet vektlegger derfor både musikkfaglig og produksjonsteknisk kompetanse, nettverksbygging, samt bransje- og næringsforståelse. Studiet er forankret i musikkbransjens og musikklivets behov, og er fleksibelt og fremtidsrettet.

Utveksling

I Norden og Baltikum kan du reise innen NordPuls-nettverket. For øvrige utvekslingsmuligheter, ta kontakt med programansvarlig.

I Europa forøvrig har du disse mulighetene: