Nøkkelinformasjon

NLA Høgskolen logo
NLA Høgskolen logo

Lærested

Studiested

NLA Høgskolen Staffeldtsgate

Nivå

Bachelor, 3 år

Studiepoeng

180

Semester

6

Studieform

Undervisning ved lærestedet

Studietempo

Heltid

Om studiet

På NLA Høgskolen i Staffeldtsgate utdanner vi morgendagens musikere. Vi ønsker å utdanne profesjonelle utøvere og skape bevissthet rundt din identitet som menneske og musiker.

I løpet av studietiden får du mulighet til å jobbe med ulike musikkstiler, utvikle din egen sound, samspill, studioarbeid, improvisasjon, låtskriving og bransjekunnskap. NLA står i en tradisjon som Norges eldste rytmiske musikkutdannelse og en rekke av landets fremste musikere har studert ved skolen i årenes løp.

Det vil bli undervist i en rekke basis- og støttefag som skal være med å gi en bred musikkfaglig forståelse og hjelpe deg til å se musikken i en større sammenheng. Målet er å legge til rette for at du skal kunne utvikle deg innenfor alle områder i musikkbransjen. Undervisningen tar sikte på å gjøre deg til en allsidig musiker gjennom teoretisk tyngde, verktøy for arrangering, og innblikk i musikkhistorien. Du vil også få innføring i hvordan musikkbransjen fungerer gjennom undervisning, seminarer og masterclasser med artister og utøvere.

Bachelorgraden gir god kompetanse til å etablere deg som musiker eller produsent. Ønsker du derimot å bygge på med praktisk-pedagogisk utdanning (PPU), kan du få undervisningskompetanse opp til og med videregående.

Studiets oppbygging

Utdanningen kjennetegnes av stor bredde i musikalsk uttrykk og form innenfor rytmiske genre sjangre. Det gis undervisning på mange ulike hovedinstrumenter, og samspill er en viktig del av studiet.

Praksis og karakterutvikling er en integrert del av studiet, slik at faglige ferdigheter utvikles sammen med personlige ferdigheter. I studiet har du mulighet til å være med på en tidagers studietur til USA med besøk i ulike musikkstudioer, menigheter, universiteter og mye mer.

Undervisningsopplegg

Utøvende rytmisk musikk er et treårig bachelorprogram som legger opp til undervisning med stor musikalsk bredde i uttrykk og form. Praksis er en integrert del av studiet slik at de faglige ferdighetene får utvikle seg underveis. Individuell hovedinstrumentundervisning og biinstrument i gruppe.

Opptakskrav

Studiet har spesielle opptakskrav med opptaksprøve. Les mer på NLA Høgskolens nettsider

Opptaksinformasjon

Opptaksprøve. Få informasjons om opptaksprosessen her.

Videre studier

Studiet gir mulighet for mastergradsstudier innen musikk.

Karrieremuligheter

Bachelorgraden gir god ballast for å etablere deg som musiker.

Bygger du på med praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) kan du få undervisningskompetanse opp til og med videregående (PPU kan ha krav til fagsammensetning).