Fakta

Sted:
Stavanger
Studietype:
Lavere nivå
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
30

Informasjon er oppdatert av Universitetet i Stavanger

28. mars 2023.

Om studiet

Ta en fleksibel, samlings- og nettbasert tilleggsutdanning for kor- og korpsdirigenter.

Studiets oppbygging

Studiet består av 30 studiepoeng og er et enkeltemnestudium som gjennomføres over to semestre.

Målgruppen er kor- og korpsdirigenter som allerede er i arbeid, og som ønsker en fleksibel tilleggsutdanning som kan kombineres med arbeid og som tillater at man kan gjennomføre mye av studiene hjemmefra. Studiet er særlig rettet mot de kor- og korpsdirigenter som har liten eller ingen formell dirigentutdanning fra før.

Det er en forutsetning at studenten selv har tilgang til et kor eller et korps å dirigere.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Læringsutbytte

Emnet er en selvstendig studieenhet, og gjennomføres over et helt studieår som en deltidsutdanning. Studiet består av tre hovedkomponenter:

Samlingsbasert undervisning: Gruppeundervisning. Forelesninger, diskusjoner, refleksjonssamtaler, praksis/mesterklasser.

Nettbasert forelesningsserie: Selvstudium. En digitalisert forelesningsserie der studentene må besvare og løse oppgaver underveis for å dokumentere fremdrift og forståelse.

Individuell veiledning av praksis i eget ensemble: Veiledningen skjer via videosamtale.

En digital, nettbasert forelesningsserie som gjennomføres etter studentens egen fremdriftsplan. Forelesningene er forhåndsinnspilt og studenten kan derfor gjennomføre denne delen av studiet helt etter egen tidsplan. Siden videoopptak av praksis er en viktig del av studiet er det en fordel at studenten har tilgang til eget ensemble.

Karrieremuligheter

Studiet skal gi dirigenter en plattform for å fungere i yrkeslivet, både rent dirigentfaglig og som musikkfagligleder i ensemblet. I dette inngår forståelsen av egen rolle i samarbeid med nærmiljøet, og det frivillige musikkliv.

Kvalifikasjon/tittel

Digitale dirigentstudier