Sist oppdatert 13. juni 2024
Ansvarlig på denne siden: Utdanning.no

Beskrivelse

Her finner du informasjon om hvilke krav som stilles til deg som søker, og hvordan du går fram. Du finner også en oversikt over de studietilbud som gis av de åtte studiestedene som tilbyr utøvende musikkutdanning i Norge.

Med høyere musikkutdanning stiller du sterkt i jobbmarkedet både som utøver og pedagog.

Slik søker du

Opptak til de utøvende musikkutdanningene er organisert som lokale opptak både til bachelor- og masterstudier. Du søker direkte til studiestedene, fra nettsidene til hvert studiested.

For bachelorutdanningene er søknadsprosessen delvis samordnet mellom studiestedene: Felles søknadsfrist til bachelorstudiene er 15. desember hvert år.

Det er felles prøvespillrepertoar og innhold i gehør- og teoriprøver for søkere til bachelorstudier innen klassisk og kirkemusikk. For de øvrige studier (jazz, rytmisk osv.) finner du innholdet i prøvene på studiestedenes hjemmesider.

De nasjonale gehør og teoriprøvene er digitale. Her er en liten introduksjonsfilm om hvordan disse skal besvares.

Opptaksprøver gjennomføres på våren i ukene 7-8-9-10-11.

Merk at det ikke er samordning av prøvedager mellom studiestedene. Eksakte prøvedatoer blir først annonsert i forbindelse med innkalling til prøver. Dersom tid for prøvespill sammenfaller for de stedene du har søkt, må du prioritere studiestedet/stedene som du vil opprettholde søknaden din til.

Søknad og opptaksprøve

Første runde av opptaksprøvene til utøvende bachelorstudier gjennomføres ved innsending av video, iht. til felles repertoarkrav. YouTube videreføres som sted for opplasting av videoer. Se veiledning til søkere med tips om hvordan man kan få best mulig kvalitet på videoene på institusjonenes websider. Felles frist for innsending av videoer settes til 15. januar 2024.

Andre runde av opptaksprøvene gjennomføres ved fysisk oppmøte.

Prøve i gehør og teori

Du vil få nærmere beskjed på det enkelte studiesteds hjemmeside om teori og gehørprøver for opptaket våren 2024.

Restplasser på andre steder enn der du har prøvespilt

Studiestedene kan utveksle informasjon om kvalifiserte søkere på venteliste, og du kan komme i betraktning for restplass også der du ikke har prøvespilt. Noen av studiestedene samarbeider om restplasser – sjekk nettsidene.

Felles svarfrist på tilbud om studieplass vil være 1. april.

Opptakskrav

For utøvende musikkutdanninger, som til annen høyere utdanning i Norge, er det krav til generell studiekompetanse, eventuelt realkompetanse for søkere over 25 år. I tillegg kommer krav til spesifikk musikkfaglig kompetanse, som testes i opptaksprøver.

Det kreves grunnleggende kunnskaper i musikkteori og gehør og en allmenn musikalsk orientering, og det stilles høye krav til utøvende ferdigheter på instrument.

Se nettsidene til hvert studiested for utdypende bestemmelser om opptakskrav og krav til søknad om fritak fra generell studiekompetanse.

Til grunnutdanninger innen klassisk har studiestedene samordnet innholdet i opptaksprøvene. Her finner du repertoarkrav for 2024.

 Listen inneholder også info om hva som skal være på videoopptaket.

Opptaksprøver

De forskjellige institusjonene avholder opptaksprøve slik:

Uke 7:
 • Masterstudier i utøvende musikk – rytmisk og klassisk, ved Universitetet i Agder, Kristiansand
Uke 8:
 • Studier på masternivå ved Norges musikkhøgskole, Oslo
 • Masterstudiet ved Barratt Due Musikkinstitutt, Oslo i samarbeid med NMH
Uke 9:
 • Bachelor i utøvende musikk, jazz, og masterstudiet i utøvende musikk ved NTNU, Institutt for musikk, Trondheim Musikkutøving
 • Music performance master (klassisk/rytmisk) UiT Norges arktiske universitet, Tromsø
Uke 10:
 • Bachelorstudier i utøvende musikk, klassisk og rytmisk, ved Universitetet i Agder, Kristiansand
 • Bachelor i utøvende musikk, klassisk og kirkemusikk, og masterstudiet i utøvende musikk ved NTNU, Institutt for musikk, Trondheim 
 • Bachelor- og masterstudier i utøvende musikk eller komposisjon ved Griegakademiet, Fakultet for kunst, musikk og design, Universitetet i Bergen
 • Musikkutøving Bachelor (klassisk og rytmisk), ved UiT Norges arktiske universitet, Musikkonservatoriet, Tromsø
 • Bachelor- og masterstudier, Årsstudium, Videreutdanning og Postgraduate Diploma (klassisk, jazz, dirigering og kirkemusikk) ved Universitetet i Stavanger, Fakultet for utøvende kunstfag
 • Bachelorstudier ved Barratt Due Musikkinstitutt, Oslo (i helgen )
 • Årsstudiet i opera ved Kunsthøgskolen i Oslo.
 • Masterstudiet i opera ved Kunsthøgskolen i Oslo
 • Bachelor of Music Performance – Western Classical Music, University of Agder, Kristiansand
Uke 11:
 • Studier på bachelornivå ved Norges musikkhøgskole, Oslo
Uke 14:
 • Årsstudium- og Masterstudium i opera ved Kunsthøgskolen i Oslo

 

Kontaktinformasjon:

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og bestått opptaksprøve. Fritak fra generell studiekompetanse kan gis på spesielle vilkår. Søknadsfrist: 15. desember hvert år.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og bestått opptaksprøve. Fritak fra generell studiekompetanse kan gis på spesielle vilkår. Søknadsfrist: 15. desember hvert år.

Varighet

Bachelorstudiet i utøvende musikk eller komposisjon kan vare enten 3 eller 4 år. Masterstudiene er 2-årige. I tillegg finnes andre tilbud av forskjellig omfang.

Varighet

Bachelorstudiet i utøvende musikk eller komposisjon kan vare enten 3 eller 4 år. Masterstudiene er 2-årige. I tillegg finnes andre tilbud av forskjellig omfang.

Jobb

Hva jobber de som har tatt denne typen utdanning som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 715135 - Master, komposisjon, toårig
 • 715134 - Master, musikkteknologi, toårig
 • 715130 - Master, kirkemusikk, toårig
 • 715129 - Master, dirigering, toårig
 • 715125 - Master, utøvende musikk, toårig
 • 615123 - Bachelor, komposisjon, fireårig
 • 615121 - Bachelor, musikkpedagogikk, fireårig
 • 615118 - Bachelor, utøvende musikk, treårig
 • 615117 - Høgskolekandidat, utøvende musikk, toårig
 • 615116 - Bachelor, utøvende musikk, fireårig
 • 615115 - Bachelor, musikk, treårig
 • 615108 - Klassisk musikk, utøvende, fireårig
 • 615107 - Kandidat i musikk, fireårig
 • 615114 - Bachelor, folkemusikk, treårig
 • 615109 - Musikk, lavere nivå

Jobb

Hva jobber de som har tatt denne typen utdanning som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 715135 - Master, komposisjon, toårig
 • 715134 - Master, musikkteknologi, toårig
 • 715130 - Master, kirkemusikk, toårig
 • 715129 - Master, dirigering, toårig
 • 715125 - Master, utøvende musikk, toårig
 • 615123 - Bachelor, komposisjon, fireårig
 • 615121 - Bachelor, musikkpedagogikk, fireårig
 • 615118 - Bachelor, utøvende musikk, treårig
 • 615117 - Høgskolekandidat, utøvende musikk, toårig
 • 615116 - Bachelor, utøvende musikk, fireårig
 • 615115 - Bachelor, musikk, treårig
 • 615108 - Klassisk musikk, utøvende, fireårig
 • 615107 - Kandidat i musikk, fireårig
 • 615114 - Bachelor, folkemusikk, treårig
 • 615109 - Musikk, lavere nivå

Innholdet på denne siden lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS).

Se hvilke NUS-koder som gjelder for denne siden

 • Master, komposisjon, toårig (715135)
 • Master, musikkteknologi, toårig (715134)
 • Master, kirkemusikk, toårig (715130)
 • Master, dirigering, toårig (715129)
 • Master, utøvende musikk, toårig (715125)
 • Bachelor, komposisjon, fireårig (615123)
 • Bachelor, musikkpedagogikk, fireårig (615121)
 • Bachelor, utøvende musikk, treårig (615118)
 • Høgskolekandidat, utøvende musikk, toårig (615117)
 • Bachelor, utøvende musikk, fireårig (615116)
 • Bachelor, musikk, treårig (615115)
 • Klassisk musikk, utøvende, fireårig (615108)
 • Kandidat i musikk, fireårig (615107)
 • Bachelor, folkemusikk, treårig (615114)
 • Musikk, lavere nivå (615109)

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.