Fakta

Sted:
Barratt Due musikkinstitutt Oslo
Studietype:
Bachelor, 4 år
Pris:

24. 200,- pr år.

Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
240

Informasjon oppdatert

1. februar 2024.

Om studiet

I løpet av fire år med bachelorstudier legger du grunnlaget for en karriere som profesjonell musiker.

Som bachelorstudent får du individuell undervisning på hovedinstrument og anledning til å delta i ulike kammermusikkgrupper og ensembler. Du gjennomgår også en solid musikkteoretisk skolering.

Gjennom emnene i Entreprenørskap får du undervisning i og erfaring med å utvikle dine egne kunstneriske prosjekter.

Konserter er sentrale i studiet ved instituttet. I tillegg til å produsere egne konserter samarbeider vi med mange andre profesjonelle aktører i kulturlivet, som festivaler og symfoniorkestre, både i Norge og utenlands.

 

 

Studiets oppbygging

Programmer et delt i to studieretninger; instrumental og vokal. Begge studieretningene gir 240 studiepoeng. Alle emner går over to semestre med studiestart høst.

Det tredje og fjerde året kan du velge emner du er spesielt interessert i ved siden av undervisningen i hovedinstrument og entreprenørskap.

Oversikt over valgemner som tilbys vil bli kunngjort ved semesterstart.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse.

For opptak til enkelte kunstfag kan det gjøres unntak fra kravet om generell studiekompetanse. Søknad om unntak må rettes til opptak@bdm.no

Alle søkere må i tillegg bestå en musikkfaglig opptaksprøve på hovedinstrument samt prøve i teori og gehør.

Opptaksinformasjon

Søknadsfrist er 15. desember for opptak påfølgende år.

For å lese mer om hvordan du søker, vennligst trykk her

Læringsutbytte

Her kan du lese mer om hva som forventes av deg som student ved Høyskolen Barratt Due.

https://www.barrattdue.no/hoyere-utdanning/studieforskrift/

Videre studier

Oppnådd bachelorgrad kvalifiserer til videre studier på masternivå nasjonalt eller internasjonalt og til praktisk-pedagogisk utdanning i utøvende musikk.

Karrieremuligheter

Mulige yrkesveier henger sammen med hvilken emnesammensetning du har i studiet ditt. Du kan for eksempel kvalifisere deg til orkestermusiker, operasanger, frilansmusiker, solist eller kammermusiker.

Når du har fullført dette studieprogrammet, får du graden bachelor i utøvende musikk. Dersom du etter fullført bachelorgrad velger å ta 60 studiepoeng praktisk-pedagogisk utdanning i utøvende musikk, vil du bli kvalifisert til å undervise i kulturskoler, videregående skoler, det frivillige musikkliv og skoleverket generelt.

Utveksling

Du kan ta deler av studiet ved en samarbeidsinstitusjon i utlandet gjennom Erasmus+/Nordplus-nettverkene. utveksling tilbys studenter tilknyttet tredje studieår.