Fakta

Sted:
Barratt Due musikkinstitutt Oslo
Studietype:
Bachelor, 4 år
Pris:

11 910 per semester

Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
240

Informasjon oppdatert

12. januar 2023.

Om studiet

I løpet av fire år med bachelorstudier legger du grunnlaget for en karriere som profesjonell musiker.

Som bachelorstudent får du individuell undervisning på hovedinstrument og anledning til å delta i ulike kammermusikkgrupper og ensembler. Du gjennomgår også en solid musikkteoretisk skolering, innføring i grunnleggende direksjon og repertoarkunnskap.

Gjennom emnene i Entreprenørskap får du undervisning i og erfaring med å utvikle dine egne kunstneriske prosjekter.

Konserter er sentrale i studiet ved instituttet. I tillegg til å produsere egne konserter samarbeider vi med mange andre profesjonelle aktører i kulturlivet, som festivaler og symfoniorkestre, både i Norge og utenlands.

 

 

Studiets oppbygging

Programmer et delt i to studieretninger; instrumental og vokal. Begge studieretningene gir 240 studiepoeng. Alle emner går over to semestre med studiestart høst.

Det tredje og fjerde året kan du velge emner du er spesielt interessert i ved siden av undervisningen i hovedinstrument og entreprenørskap.

Det tas forbehold om tilstrekkelig antall påmeldte studenter for at det enkelte valgemnet skal igangsettes. Oversikt over valgemner som tilbys vil bli kunngjort ved semesterstart.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse.

For opptak til enkelte kunstfag kan det gjøres unntak fra kravet om generell studiekompetanse. Kontakt instituttet for mer informasjon.

Alle søkere må bestå en musikkfaglig opptaksprøve på hovedinstrument samt prøve i teori og gehør. Opptaket blir vurdert i forhold til sammensetning av instrumentgrupper og ensembler.

Opptaksinformasjon

Søknadsfrist er 15. desember for opptak påfølgende år.

Videre studier

Oppnådd bachelorgrad kvalifiserer til videre studier på masternivå nasjonalt eller internasjonalt og til praktisk-pedagogisk utdanning i utøvende musikk.

Karrieremuligheter

Mulige yrkesveier henger sammen med hvilken emnesammensetning du har i studiet ditt. Du kan for eksempel kvalifisere deg til orkestermusiker, operasanger, frilansmusiker, solist eller kammermusiker.

Når du har fullført dette studieprogrammet, får du graden bachelor i utøvende musikk. Dersom du etter fullført bachelorgrad velger å ta 60 studiepoeng praktisk-pedagogisk utdanning i utøvende musikk, vil du bli kvalifisert til å undervise i kulturskoler, videregående skoler, det frivillige musikkliv og skoleverket generelt.

Utveksling

Du kan ta deler av studiet (ett eller to semestre) ved en samarbeidsinstitusjon i utlandet gjennom Nordplus/Erasmus-nettverkene eller ved bilaterale avtaler. Det anbefales å dra på utveksling i tredje studieår. Kontakt studieadministrasjonen for detaljert informasjon.