Fakta

Sted:
Kristiansand
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180

Informasjon er oppdatert av Universitetet i Agder

29. januar 2024.

Om studiet

Hvorfor velge dette studiet?

Er du opptatt av å videreutvikle eget ‘sound’ i relasjon til eget og andres sitt kunstneriske prosjekt? Liker du å lage musikk alene eller sammen med andre? Da kan elektronisk musikk bachelor være noe for deg. I dag rommer elektronisk musikk alle former for musikk der bruken av teknologi står sentralt for hvordan musikken høres ut. Artister som the Weeknd, Burial, Björk, Smerz, Autechre, SOPHIE, Arca, Aphex Twin, Tom Misch, Kiah Victoria, Kaytranada, The Japanese House, Disclosure, Thom Yorke, Sigrid, James Blake og Brian Eno kjennetegnes alle av en kreativ bruk av musikkteknologi. Likeledes har elektronisk musikk et naturlig grensesnitt mot lyddesign og komposisjon rettet mot film, spill og installasjoner.

Ved dette studiet fokuserer vi på å gjøre deg i stand til å oppdage, videreutvikle og manifestere dine kunstneriske ideer sammen med andre og alene, i produksjons- og live setting. Du vil få et begrepsapparat knyttet til det å lytte og skape ulike former for elektronisk musikk. Du blir også trent på å gi og få tilbakemeldinger på andres og egne kunstneriske produksjoner. Vi anser at et fokus på kunstnerisk særegenhet som viktig i lys av de muligheter som eksisterer og kommer i fremtiden igjennom generativ KI. Særegenhet og det som vanskelig kan kopieres av andre står i så måte som en motpol mot det generiske som enkelt kan genereres eller settes sammen.

Studentene ved elektronisk musikk bachelor skriver, produserer og fremfører alt fra det kommersielt orienterte til det mer eksperimentelle. Ved dette programmet har vi en sterk tro på at dere lærer mye av medstudenter. Derfor forsøker vi å ha et bredt kunstnerisk felleskap med ulike personligheter som verdsetter, lager og fremfører musikk på veldig forskjellige måter. Vi etterstreber også at de tilknyttede lærerne ved programmet har en tilsvarende bredde. Ved elektronisk musikk får den enkelte student teknisk og estetisk mentorering av lærere som har relevant erfaring opp imot det studentene jobber imot. Vi er opptatt av å ‘pushe’ studentene og utvide repertoaret av hva studentene forstår og kan skape av lydelige hendelser. Dette være seg ulike tilnærminger til å komponere, fremføre, reflektere over og lytte til musikk.

Vi oppfordrer alle til å søke som har en interesse knyttet til det å forme lyd sammen med musikkteknologi. Det er viktig å merke seg at teknisk kompetanse knyttet til det å produsere, mikse og mastre er noe av det programmet fokuserer på, men det er ikke nødvendigvis kritisk for å komme inn på programmet. Vi ser etter interessante kreative personligheter. Annerledes og rart kan ofte være mer interessant enn det som låter tidsriktig, låter helt ‘riktig’ produsert og er ‘i vinden’.

Vi er Norges største fagmiljø innenfor rytmisk musikk. Vi tilbyr blant annet to topp utstyrte lydstudio, eget 3D lydsystem, flotte konsertlokaler og godt utstyrte øvingsrom. Instituttet er kjent for et godt læringsmiljø og kandidatene er etterspurt på arbeidsmarkedet. Vårt mål er å legge til rette for at du skal kunne utvikle deg innenfor alle områder som musiker. Vi tilbyr en utdanning i et godt og sammensveiset miljø med kreative medstudenter og lærere som legger et godt grunnlag for nettverk videre i karrieren.

Hva lærer du?

  • Du utvikler dine ferdigheter som musiker under individuell veiledning.
  • Du lærer å formidle og uttrykke deg på ditt hovedinstrument, både som solist og i samspill med andre musikere.
  • Du lærer å samarbeide kreativt med artister, låtskrivere, musikere og komponister i forskjellige musikalske situasjoner.
  • Du opparbeider kunnskap om produksjon, komponering, arrangering, programmering, entreprenørskap og andre yrkesrelevante fagområder.
  • Du lærer å arbeide selvstendig med musikk komponert og arrangert for ulike ensembler.
  • Du får en faglig plattform til å utvikle deg kunstnerisk og uttrykksmessig.
  • Du utvikler solid håndverksmessig og kunstnerisk kompetanse i forhold til musikkproduksjon.
  • Du kjenner til grunnleggende teori og begreper innenfor fagfeltet
  • Du får oversikt over den elektroniske musikkens historie, tradisjoner og egenart.
  • Fullført studium gir deg graden bachelor i elektronisk musikk.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Opptakskrav

Bachelor i Elektronisk musikk har kun laptop som hovedinstrument.

Opptakskrav til studiet er bestått opptaksprøve og generell studiekompetanse eller dokumentert realkompetanse. Søknadsfrist: 15. april.

Se her for mer informasjon om opptaksprøve til elektronisk musikk.

Anbefalte forkunnskaper

Det kreves gode kunnskaper og ferdigheter innenfor hovedområdene utøving, produksjon og komposisjon for å bestå opptaksprøven.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i utøvende musikk