Fakta

Sted:
Norges musikkhøgskole Oslo
Studietype:
Bachelor, 4 år
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
240

Informasjon er oppdatert av Norges musikkhøgskole

14. mars 2022.

Om studiet

Har du et utøvende eller skapende prosjekt som ikke passer inn i de tradisjonelle kandidatstudiene? Norges musikkhøgskole kan gi deg anledning til å skreddersy ditt eget unike studium. Det frie kandidatstudiet (FRIKA) er et alternativt musikkstudium for deg som ønsker å skape din egen musikalske nisje og ikke kan få realisert dette målet innenfor de andre kandidatstudiene. Innholdet i studiet blir lagt opp individuelt for den enkelte student. Du vil bli stimulert til individuelle valg og kreative innfallsvinkler. Studiet vil føre fram til en bachelorgrad, og en del obligatoriske støtteemner i de øvrige kandidatstudiene er derfor obligatoriske også i det frie kandidatstudiet. I tillegg vil du få stor frihet til å velge blant musikkhøgskolens mange valgemner. Det stilles store krav til selvstendighet og originalitet på FRIKA, og kun svært få studenter tas opp hvert år.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og bestått opptaksprøve. Det kan etter søknad gjøres unntak fra kravet til generell studiekompetanse etter nærmere fastsatte retningslinjer. Du forventes å ha et tydelig prosjekt og gode generelle musikkfaglige kvalifikasjoner.

I søknaden må du redegjøre for dine mål for studiet, og gjerne dokumentere prosjektet ditt med relevante vedlegg (lyd, video, komposisjoner, tekst etc.). Dersom dine mål og ønsker kan realiseres innenfor et av de andre kandidatstudiene, vil søknaden din bli avvist. Er du i tvil om ditt prosjekt hører innunder FRIKA eller ikke, oppfordres du derfor til å søke flere studier.

Du må ha tilstrekkelige kunnskaper i norsk språk til å kunne følge undervisningen. Dette viser du under opptaksprøvene. Musikkhøgskolen kan kreve at du gjennomfører en ekstra språktest.

Opptak til 2. avdeling

Har du gjennomført og bestått minimum to års høyere utøvende musikkutdanning tilsvarende 1. avdeling av kandidatstudiene som tilbys på NMH (120 sp), kan du søke om opptak direkte til studiets 2. avdeling. For øvrig gjelder opptakskrav som til 1. avdeling.

Det er mulig å velge engelsk som undervisningsspråk dersom du søker direkte til 2. avdeling.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor