Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Norges musikkhøgskole Oslo

Nivå

Bachelor, 4 år

Studiepoeng

240

Semester

8

Studietempo

Heltid

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og bestått opptaksprøve. Det kan etter søknad gjøres unntak fra kravet til generell studiekompetanse etter nærmere fastsatte retningslinjer. Du forventes å ha et tydelig prosjekt og gode generelle musikkfaglige kvalifikasjoner.

I søknaden må du redegjøre for dine mål for studiet, og gjerne dokumentere prosjektet ditt med relevante vedlegg (lyd, video, komposisjoner, tekst etc.). Dersom dine mål og ønsker kan realiseres innenfor et av de andre kandidatstudiene, vil søknaden din bli avvist. Er du i tvil om ditt prosjekt hører innunder FRIKA eller ikke, oppfordres du derfor til å søke flere studier.

Du må ha tilstrekkelige kunnskaper i norsk språk til å kunne følge undervisningen. Dette viser du under opptaksprøvene. Musikkhøgskolen kan kreve at du gjennomfører en ekstra språktest.

Opptak til 2. avdeling

Har du gjennomført og bestått minimum to års høyere utøvende musikkutdanning tilsvarende 1. avdeling av kandidatstudiene som tilbys på NMH (120 sp), kan du søke om opptak direkte til studiets 2. avdeling. For øvrig gjelder opptakskrav som til 1. avdeling.

Det er mulig å velge engelsk som undervisningsspråk dersom du søker direkte til 2. avdeling.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor