Fakta

Lærested:
Sted:
NLA Høgskolen Staffeldtsgate
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180

Informasjon er oppdatert av NLA Høgskolen

10. januar 2024.

Om studiet

Dette er et helt unikt studium der du både utdanner deg til utøvende rytmisk musiker samtidig som studiet gir deg konkrete jobbmuligheter.

I løpet av studietiden får du muligheten til å jobbe med ulike musikkstiler, utvikle din egen sound, samspill, studioarbeid, improvisasjon, låtskriving og bransjekunnskap. Mange av landets fremste musikere har studert ved skolen i årenes løp og studentene får oppleve at det er tett kontakt med musikkbransjen. Alle de ansatte på musikkavdelingen er selv musikere.

Du vil være del av et inkluderende og sammensveiset miljø av medstudenter og lærere som legger et godt grunnlag for nettverk videre. Studentene jobber tett sammen med studentene som tar Bachelor i Utøvende rytmisk musikk (URM).

Studiets oppbygging

Undervisningen tar sikte på å gjøre deg til en allsidig musiker gjennom samspill, musikkproduksjon, konserter, kor- og ensembleledelse og veiledning - individuelt og i grupper. Du får tett oppfølging i ditt hovedinstrument og biinstrument. I tillegg får du oversikt over musikkteori, verktøy for arrangering og innblikk i musikkhistorien.

De tre første årene er det ett praktisk teologisk og religionspedagogisk emne per semester. Disse blir knyttet til musikk på en spennende måte. Resten er rene musikkemner.

Videre studier

Etter fire år på UM/MML kvalifiserer du deg til videre utøvende rytmisk musikkutdanning på lik linje med Bachelor i utøvende rytmisk musikk (URM). Velger du orgel som hovedinstrument i løpet av de fire årene på UM/MML, kan du blir kantor.
Les mer om kantor her.

Allerede etter tre år på UM/MML vil du ha mulighet til å kvalifisere deg til blant annet master i musikkvitenskap (UiO) og Master in Theology and Ministries ved NLA Høgskolen.

Selv om du starter dette fireårige løpet, kan du velge å avslutte etter tre år og har da fullført bachelor i Musikk menighet og ledelse.

Karrieremuligheter

Bachelor i UM/MML gir deg mulighet til å jobbe som utøvende musiker, artist, musikkprodusent, kirkemusiker, folkehøgskolelærer, lovsangsleder, menighetspedagog og flere andre stillinger i musikkbransjen, organisasjoner, menigheter og kirker.

Utveksling

Det er mulig å ta deler av studiet i utlandet. Du vil få oppleve spennende og akademiske miljøer, få nye venner fra ulike deler av verden, og får komme på innsiden av den lokale kulturen.

Kvalifikasjon/tittel

Menighetsmusiker, yrkesmusiker, musiker