Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Lærested

Studiested

Kristiansand

Nivå

Bachelor, 3 år

Studiepoeng

180

Semester

6

Studieform

Undervisning ved lærestedet

Studietempo

Heltid

Opptakskrav

GENS

Poenggrenser 2021

  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)

Studieplasser

20

Søknadskode (SO)

255792

Informasjonen kommer fra Samordna Opptak.

Om studiet

Studiet i musikk og helse handler om hvordan vi kan bruke musikk som helsefremmende aktivitet. Stadig mer forskning påviser sammenhenger mellom kulturell aktivitet og opplevelsen av livskvalitet og mental helse. Dette studiet gir studentene kunnskap og ferdigheter om hvordan musikk kan aktivisere og påvirke mennesker til et bedre liv. Studiet består av tre emneområder; musikkfag, helse- og sosialfag og pedagogiske/ psykologiske fag. Studiet er relevant for mange typer jobber som involverer arbeid med mennesker i alle aldre; helsesektoren, skolesektoren, kulturskolene, interesseorganisasjoner osv. Studiet vil kunne kvalifisere til opptak på Master i musikkterapi ved Norges Musikkhøgskole (med forbehold om godkjenning).

Det kreves politiattest for å kunne delta i praksisopplæring under studiet.

Se skolen sin nettside for informasjon om kostnader knyttet til studiet.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Videre studier

Bachelor i musikk og helse danner grunnlag for masterstudier i musikkterapived Norges Musikkhøgskole (med forbehold om godkjenning) og master i musikkvitenskap ved andre institusjoner i inn- eller utland.

Karrieremuligheter

Studiet skal kvalifisere for arbeid med musikk som helsefremmende virkemiddel overfor mennesker i ulike livssituasjoner, og kompetansen er relevant for arbeid i barnehage, skole, sykehus, institusjoner, kultur- og interesseorganisasjoner, kirke- og menighet og i frivillig barne- og ungdomsarbeid.

Utveksling

Studiet gir muligheter for utveksling gjennom de avtalene som Ansgar Teologiske Høgskole har med andre institusjoner.