Fakta

Lærested:
Sted:
Kristiansand
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 20
Nettbasert: Nei
Samlingsbasert: Nei
Deltid: Nei
Søknadskode (SO): 255792

Informasjon oppdatert

13. februar 2023.

Om studiet

Musikk er et godt verktøy i arbeid med mennesker i ulike livssituasjoner, i alt fra spesialpedagogikk til barnevern, psykisk helsevern og eldreomsorg. Gjennom musikken kan vi skape kontakt og styrke relasjonen mellom oss, være til stede og se hverandre. Det er dette Bachelorutdanning i musikk og helse handler om.

Bachelorprogrammet i musikk og helse gir kunnskap om sammenhenger mellom musikk, livskvalitet og helse. Studiet omhandler psykologi, spesialpedagogikk, musikkvitenskap og helsefag i kombinasjon med musikk. Med en bachelor i musikk og helse vil du få forståelse for hvordan musikk kan være en ressurs i menneskers liv og hvordan musikk kan brukes for å gi mennesker gode liv. Studiet skal gi deg innsikt i hvordan du kan bruke musikk som aktivitet for mennesker i ulike aldre og livssituasjoner, og hvordan musikk kan brukes som kommunikasjon og relasjon.

I løpet av studiet vil du utvikle musikalske ferdigheter på eget instrument og i samspill med andre, få forståelse for musikkens rolle i samfunnet, og få kunnskap om sammenhenger mellom musikk, pedagogikk og psykologi. I studiets tredje år får du praksis på relevante arenaer.

Studiet skal kvalifisere for arbeid med musikk som helsefremmende virkemiddel overfor mennesker i ulike livssituasjoner, og kompetansen er relevant for arbeid i barnehage, skole, sykehus, institusjoner, kultur- og interesseorganisasjoner, kirke- og menighet og i frivillig barne- og ungdomsarbeid.

Det kreves politiattest for å kunne delta i praksisopplæring under studiet.

Se skolen sin nettside for informasjon om kostnader knyttet til studiet.

Videre studier

Bachelor i musikk og helse danner grunnlag for masterstudier i musikkterapived Norges Musikkhøgskole og master i musikkvitenskap ved andre institusjoner i inn- eller utland.

Karrieremuligheter

Studiet skal kvalifisere for arbeid med musikk som helsefremmende virkemiddel overfor mennesker i ulike livssituasjoner, og kompetansen er relevant for arbeid i barnehage, skole, sykehus, institusjoner, kultur- og interesseorganisasjoner, kirke- og menighet og i frivillig barne- og ungdomsarbeid.

Utveksling

Studiet gir muligheter for utveksling gjennom de avtalene som Ansgar Høgskole har med andre institusjoner.