Fakta

Sted:
Hamar
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: MUFOIN
Studieplasser: 20
Søknadskode (SO): 209437

Informasjon er oppdatert av Høgskolen i Innlandet

2. februar 2023.

Om studiet

Dette er en helt ny utøvende musikkutdanning som tar utgangspunkt i din musikk, din sjanger og dine formidlingsevner.

Om utdanningen

Bachelor i musikkformidling er en 3-årig utøvende musikkutdanning med vekt på musikkutøvelse, produksjon og formidling.

I løpet av tre år får du mulighet til å:

  • utvikle deg som musiker, låtskriver, komponist og/eller produsent
  • fordype deg på instrumentet ditt
  • ta steget fra øvingsrom til konsertscener
  • beherske både hjemmestudio og profesjonelt lydstudio
  • lære om musikkbransjen og musikken rolle i samfunnet
  • lære relevant musikkteori og sjangerkunnskap

Studiet samarbeider med etablerte musikk- og kulturaktører innenfor en rekke sjangre. Du får gode muligheter til å bygge nettverk og bli kjent med aktuelle arbeids- og oppdragsgivere.

Undervisningen foregår ukentlig ved Høgskolen i Innlandet, studiested Hamar, omgitt av et rikt musikk- og kulturliv.

Opptaksinformasjon

15. april er søknadsfristen for deg med norsk, nordisk og utenlandsk utdanning.

1. mars er søknadsfristen for søknad om tidlig opptak eller særskilt vurdering.

Generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå og bestått opptaksprøve.

Årstudium i musikk (60 studiepoeng) eller tilsvarende/lignende utdanning fra andre institusjoner kan, sammen med innsendt opptaksprøve, kvalifisere for direkteopptak til studiets andre år.

Les mer om søknad og opptak

Opptaksprøve

Bachelor i musikkformidling har krav om opptaksprøve som må være bestått. Siste frist for å levere opptaksprøven i 2023 er 4. juni klokken 23:59.

Opptaksprøven leveres digitalt og består av et egenerklæringsskjema. I skjemaet gjør søker rede for egen musikalske erfaring og kompetanse. Som vedlegg til skjemaet skal det sendes inn minimum 3 og maksimum 7 opptak (lyd og bilde) av eget spill/direksjon/komposisjon etter nærmere anvisning i skjemaet. Komposisjoner kan eventuelt dokumenteres ved partitur. Opptakene lastes opp i nettskjema; mer informasjon om dette kommer.

Spisskompetanse vil bli tillagt stor vekt i vurderingen av opptaksprøven. Breddekompetanse vil også bli vurdert og kan telle positivt.

Les mer om opptaksprøven og innlevering her.

Videre studier

Bachelor i musikkformidling kvalifiserer for opptak til Master i kultur- og språkfagenes didaktikk ved Høgskolen i Innlandet og til relevante masterprogrammer ved andre institusjoner. Etter fullført master kan kandidater også søke opptak til Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) ved institusjoner som tilbyr musikk i PPU.

Utveksling

Vårsemesteret andre studieår er satt av til utenlandsopphold. Studenter kan gjennomføre dette som et delstudium over ett semester ved en aktuell partnerinstitusjon i utlandet, for eksempel hos en av Høgskolens samarbeidspartnere i USA, Norden eller ellers i Europa. Alternativt kan kortere utenlandsopphold gjennomføres som del av emnet Fordypning i eget musikerskap/ensemble (10 studiepoeng).

Hvorfor reise på utveksling?Hvordan søke om utveksling?

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i musikkformidling