Fakta

Sted:
Rena
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: GENS
Studieplasser: 20
Søknadskode (SO): 209358

Informasjon er oppdatert av Høgskolen i Innlandet

24. april 2024.

Om studiet

Studiet for deg som vil bli en profesjonell nøkkelperson i musikkbransjen innen økonomi, prosjektledelse, artistutvikling og musikkproduksjon. Du vil få inngående kunnskap og kompetanse om bransjen.

Bachelor i Music Business and Production gir en bred og omfattende innføring i musikkbransjen.

Studiet forbereder deg for forretningsmessige ledende og utviklende roller innenfor musikkbransjen, og gir deg forståelse for musikkbransjens arbeidsmåte, aktører og økonomiske system. Vi har et særskilt fokus på den digitale streaming-økonomien.

I dette studiet får du lære om samspillet mellom musikk som kultur, og musikk som produkt. Studiet er orientert mot musikkbransjens verdikjede og hovedinntektsstrømmer: Inntekter fra innspilt musikk, opphavsrettslige inntekter og inntekter fra livemusikk.

Studiet tar for seg både business og produksjon, og har dermed innslag av økonomi, regnskap og markedsføring i tillegg til produksjon av musikk, da musikkbransjen også etterspør kompetanse innenfor dette. Du vil også få kunnskap om lydproduksjon, låtskriving og artistutvikling. I tillegg lærer du om musikkbransjen og markedet, og du vil få musikk- og kulturforståelse. Denne kunnskapen er viktig for å forstå bransjens helhet, dynamikk og får å kunne bidra til god forretningsmessig utvikling innenfor bransjen.

Handelshøgskolen Innlandet har et omfattende samarbeid med musikkbransjen, og gjennom studiet vil du møte viktige personer i bransjen, både i undervisning og andre sammenhenger. Vi samarbeider med de fleste bedrifter i bransjen, som for eksempel plateselskap, musikkforlag, strømmetjenester, konsert- og festivalarrangører med flere.

Du har mulighet til å gjennomføre en ekstern praksis i studietiden hos en etablert bedrift i bransjen, samt reise på utveksling ved en utenlandsk utdanningsinstitusjon. I tillegg har foreleserne i musikkfagene en aktiv rolle i musikkbransjen. Dette gir deg gode muligheter for å bygge et godt nettverk og knytte kontakter for videre karriere.

Opptaksinformasjon

15. april er søknadsfristen for deg med norsk, nordisk og utenlandsk utdanning.

1. mars er søknadsfristen for søknad om tidlig opptak, særskilt vurdering eller søknad om realkompetanse.

Søknadsportalen åpner 1. februar

Opptakskravet er generell studiekompetanse eller opptak på bakgrunn av realkompetanse

Les mer om søknad og opptak

Poenggrenser

Studiet er nytt i 2024 og vi har derfor ingen tidligere poenggrenser å vise til.

Videre studier

Studiet kvalifiserer for videre opptak hos oss til master i økonomi og ledelse med spesialisering markedsføringsledelse og master i offentlig ledelse og styring, samt andre masternivå i både inn- og utland. Forutsatt at du velger de valgemnene som kvalifiserer til videre opptak til masterstudiene.

Tidligere studenter har tatt master i låtskriving (MMus Songwriting) ved School of Music and Performing Arts ved Bath Spa University i England, Salford University i Manchester, og andre universiteter i England.

Det er også mulig å ta en master ved Universitetet i Agder.

Utveksling

Som student har du en unik mulighet til å reise på utveksling i 4. semester.

Et utvekslingsopphold vil gi deg internasjonal erfaring og kompetanse, som øker dine sjanser i arbeidsmarkedet. Du får muligheten til å bygge et internasjonalt nettverk som du vil kunne bruke i jobbsammenheng senere i livet. I tillegg vil et studieopphold i utlandet gi deg minner for livet, og vil med andre ord øke utbyttet av utdanningen din på flere nivåer: faglig, karrieremessig, sosialt og personlig.

Vi samarbeider og har utvekslingsavtaler med flere utenlandske utdanningsinstitusjoner, se Utveksling.

Gå til vårt destinasjonssøk for å se dine muligheter.

Hvorfor reise på utveksling?Hvordan søke om utveksling?

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i Music Business and Production