Fakta

Sted:
Trondheim
Studietype:
Master, 2 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
120

Informasjon er oppdatert av NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

9. februar 2024.

Om studiet

Masterprogrammet i kreativ musikkteknologi gir deg mulighet til å utvikle dine ferdigheter og øke dine kunnskaper innenfor et fagområde som har basis i samspillet mellom utøvende musikk og teknologi. Masterprogrammet i kreativ musikkteknologi er et tverrfaglig studium i utøvende musikkteknologi. Det innebærer at du vil bli gitt muligheter til å utvikle kompetanse og innsikt knyttet til kunstnerisk utøvelse og anvendelse av musikkteknologi. Dette kan innbefatte en videreutvikling av din kunstneriske uttrykksevne ved bruk av musikkteknologi som instrument, eller en vitenskapelig, analytisk eller pedagogisk-metodisk fordypning i aspekter ved lyd og teknologi. Gjennom arbeid med selvvalgt fordypningsemne (masteroppgaven), valgemner og obligatoriske emner, vil du kunne profilere masterprogrammet etter talent og preferanse, og slik utvikle en spisskompetanse på ditt felt.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Kvalifikasjon/tittel

Master of Arts in Creative Music Technology