Fakta

Sted:
Stavanger
Studietype:
Lavere nivå
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
30

Informasjon er oppdatert av Universitetet i Stavanger

3. mars 2023.

Om studiet

ConductIT er en fleksibel og nettbasert tilleggsutdanning for dirigenter. Studiet tilbys til søkere fra hele verden og undervisningsspråket er engelsk

Studiets oppbygging

Studiet skal gi dirigenter en plattform for å lykkes i yrkeslivet, både dirigentteknisk og som musikkfaglig leder. I dette inngår forståelsen av dirigentens rolle i et profesjonelt ensemble. Studiet kan tas hjemmefra, gjerne i kombinasjon med arbeid. Det består av enetimer på videoer og en nettbasert forelesningsserie som du kan gjennomføre etter egen tidsplan. I studiet inngår også samlinger i Stavanger.

Målgruppen er musikere på høyt kunstnerisk utøvernivå. Studiet krever fullført bachelor i musikk.

Det er en forutsetning at du har tilgang til et ensemble.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Opptakskrav

For opptak til ConductIT (30 studiepoeng), kreves det at lavere grads studier i utøvende musikk er fullført, fortrinnsvis et 3- eller 4- årig bachelorprogram på minimum 180 studiepoeng. I tillegg må du bli funnet kvalifisert etter videovurdering.

Språkkrav skal være oppnådd i henhold til UiS regelverk.

Unntak for språkkrav gjøres på bakgrunn av dekanvedtak.

Språkkrav

Universitetet i Stavanger har egne språkkrav for opptak til videreutdanningsstudier. All undervisning vil foregå på engelsk, og det er derfor et krav om gode engelskkunnskaper.

Søknad: Lokalt opptak.

Søknadsfrist: 1. mars

Læringsutbytte

Emnet er en selvstendig studieenhet, og gjennomføres over et helt studieår som en deltidsutdanning. Studiet består av tre hovedkomponenter:

Samlingsbasert undervisning: Gruppeundervisning, forelesninger, diskusjoner, refleksjonssamtaler, praksis/mesterklasser.

Nettbasert forelesningsserie: Selvstudium. En digitalisert forelesningsserie der studentene må besvare og løse oppgaver underveis for å dokumentere fremdrift og forståelse.

Individuell veiledning av praksis i eget ensemble: Veiledningen skjer via videosamtale.

En digital, nettbasert forelesningsserie som gjennomføres etter studentens egen fremdriftsplan. Forelesningene er forhåndsinnspilt og studenten kan derfor gjennomføre denne delen av studiet helt etter egen tidsplan. Siden videoopptak av praksis er en viktig del av studiet er det en fordel at studenten har tilgang til eget ensemble.

Karrieremuligheter

Studiet skal gi dirigenter en plattform for å fungere i yrkeslivet, både rent dirigentfaglig og som musikkfaglig leder i ensemblet. I dette inngår forståelsen av egen rolle i samarbeid med nærmiljøet, i det frivillige og det profesjonelle musikkliv.

Kvalifikasjon/tittel

ConductIT