Fakta

Lærested:
Sted:
Kristiansand
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
 • Alle (primær)
 • Alle (ordinær)
Studieplasser: 20
Søknadskode (SO): 255714

Informasjon er oppdatert av Ansgar Høyskole

18. januar 2023.

Om studiet

Bachelor i musikk og musikkproduksjon ved Ansgar høyskole er studiet for deg som ønsker en karriere innenfor musikkindustrien – enten som produsent, komponist, studiotekniker, musiker eller artist.

Studiet vil gi deg muligheter til å utvikle deg som musiker, artist, komponist, låtskriver, studiotekniker og musikkprodusent, noe som gir en bred kompetanse innen musikk og musikkproduksjon.

Samtidig kan du fordype deg i dine interesser, utvikle deg som artist, finne ditt musikalske uttrykk og dyrke ditt talent. Du møter inspirerende lærere som selv er utøvende musikere og musikkprodusenter.

I løpet av utdanningen får du instrumentundervisning og undervisning i samspill, musikkutøving og formidling.

Du får undervisning i musikkproduksjon, hvor vi fokuserer på kreative ferdigheter innen låtskriving og arrangering, i tillegg til kunnskap og praktiske ferdigheter innen musikkteknologi og studioarbeid.

Du får relevant praksiserfaring, bransjekunnskap og anledning til å bygge nettverk innenfor musikkbransjen.

I løpet av utdanningen får du tilbud om å bli med på studietur.

Sjekk skolens nettside for informasjon om kostnader knyttet til studiet.

 

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realfagskompetanse.

Opptaksinformasjon

Søknad gjennom Samordna opptak.

Læringsutbytte

Kunnskapsmål

Kandidaten:

 • Har bred kunnskap om musikkens historie, egenart, plass og funksjon i samfunnet.
 • Har bred kunnskap om musikkteori.
 • Har bred kunnskap om ulike arrangeringsteknikker innenfor populærmusikk.
 • Har bred kunnskap om bransjekunnskap og entreprenørskap innenfor musikkbransjen.
 • Har kunnskap om lyd, opptaksteknikk og musikkteknologiske hjelpemidler.
 • Kjenner til musikkproduksjon som kunstnerisk utrykk.
 • Har kunnskap om instrumenter og ledelse i band - og/eller kor.

Ferdighetsmål

Kandidaten:

 • Kan anvende bred faglig kunnskap i musikkproduksjonens prosess fra idè til ferdig produkt der det benyttes verktøy som Logic, Sibelius og Pro Tools.
 • Kan anvende musikkfaglig kunnskap på praktiske og teoretiske problemstillinger, og faglig begrunne sine vurderinger.
 • Kan beherske faglige verktøy innen samspill og ledelse.
 • Kan beherske kunstneriske utfordringer på en kreativ, analytisk og undersøkende måte i eget hovedinstrument.
 • Kan beherske sentrale teknikker på bruksinstrument og vise til god teknikk i eget hovedinstrument.
 • Kan anvende faglig kunnskap innen låtskriving, arrangering og produksjon til å skape, forme og ferdigstille musikalske produksjoner.

Generell kompetanse 

Kandidaten:

 • Kjenner til etablerte og nytenkende prosesser innenfor musikk – og konsertproduksjoner.
 • Kan formidle fagstoff både muntlig og skriftlig.
 • Kan planlegge og gjennomføre selvstendig arbeid, samt lede og ledes i samarbeid i ulike grupper.
 • Kan utveksle synspunkter, delta i faglige debatter og bidra til nytenkning og god praksis innenfor musikkfaget.

Karrieremuligheter

Musiker, låtskriver, produsent, studiotekniker, kursholder, kulturskolelærer, musikklærer, musikkarbeider i menighet, musikkansvarlig i kommunale fritidsordninger.