Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Lærested

Studiested

Kristiansand

Nivå

Bachelor, 3 år

Studiepoeng

180

Semester

6

Studieform

Undervisning ved lærestedet

Studietempo

Heltid

Søknadsfrist

15. april

Opptakskrav

GENS

Studieplasser

20

Søknadskode (SO)

255714

Informasjonen kommer fra Samordna Opptak.

Om studiet

Bachelor i musikk og musikkproduksjon ved Ansgar høyskole er studiet for deg som ønsker en karriere innenfor musikkindustrien – enten som produsent, komponist, studiotekniker, musiker eller artist.

Musikkstudiene ved Ansgar Teologiske Høgskole er utfordrende, selvutviklende og framtidsrettede. Med utgangspunkt i dagens musikklandskap forsøker vi å gi studentene våre kunnskap og ferdigheter som gjør dem i stand til å bruke sine musikalske evner i en bransje og et jobbmarked som er i stadig utvikling. Med en grunnleggende opplæring i musikkvitenskapens basisdisipliner settes studenten i stand til å forstå og tolke sine musikalske omgivelser. Med fokus på musikalsk egenutvikling på instrument settes studenten i stand til å anvende og formidle musikk på en ekte og personlig måte. Og undervisningen i musikkteknologi setter studenten i stand til å skape, bearbeide og formidle sin egen eller andres musikk via de digitale medier som musikk beveger seg gjennom i dag.

Utdanningen har krav om politiattest for å delta i praksisopplæring.

Sjekk skolens nettside for informasjon om kostnader knyttet til studiet.

 

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realfagskompetanse.

Opptaksinformasjon

Søknad gjennom Samordna opptak.

Læringsutbytte

Kunnskapsmål

Kandidaten:

 • Har bred kunnskap om musikkens historie, egenart, plass og funksjon i samfunnet.
 • Har bred kunnskap om musikkteori.
 • Har bred kunnskap om ulike arrangeringsteknikker innenfor populærmusikk.
 • Har bred kunnskap om bransjekunnskap og entreprenørskap innenfor musikkbransjen.
 • Har kunnskap om lyd, opptaksteknikk og musikkteknologiske hjelpemidler.
 • Kjenner til musikkproduksjon som kunstnerisk utrykk.
 • Har kunnskap om instrumenter og ledelse i band - og/eller kor.

Ferdighetsmål

Kandidaten:

 • Kan anvende bred faglig kunnskap i musikkproduksjonens prosess fra idè til ferdig produkt der det benyttes verktøy som Logic, Sibelius og Pro Tools.
 • Kan anvende musikkfaglig kunnskap på praktiske og teoretiske problemstillinger, og faglig begrunne sine vurderinger.
 • Kan beherske faglige verktøy innen samspill og ledelse.
 • Kan beherske kunstneriske utfordringer på en kreativ, analytisk og undersøkende måte i eget hovedinstrument.
 • Kan beherske sentrale teknikker på bruksinstrument og vise til god teknikk i eget hovedinstrument.
 • Kan anvende faglig kunnskap innen låtskriving, arrangering og produksjon til å skape, forme og ferdigstille musikalske produksjoner.

Generell kompetanse 

Kandidaten:

 • Kjenner til etablerte og nytenkende prosesser innenfor musikk – og konsertproduksjoner.
 • Kan formidle fagstoff både muntlig og skriftlig.
 • Kan planlegge og gjennomføre selvstendig arbeid, samt lede og ledes i samarbeid i ulike grupper.
 • Kan utveksle synspunkter, delta i faglige debatter og bidra til nytenkning og god praksis innenfor musikkfaget.

Karrieremuligheter

Musiker, låtskriver, produsent, studiotekniker, kursholder, kulturskolelærer, musikklærer, musikkarbeider i menighet, musikkansvarlig i kommunale fritidsordninger.