Beskrivelse

Fagretningen Elektro skal gi studenten kompetanse til å planlegge, gjenomføre og kvalitetssikre arbeidsoppgaver og prosjekter innenfor elektronikkproduksjon, automatiserte systemer i industri og bygg eller elkraftssystemer.

Gjennom utdanningen får innføring i kommunikasjon og bruk av digitale verktøy. Du lærer også å beherske moderne databaserte systemer og verktøy for å styre økonomi og administrasjon. 

Utdanningene er i tråd med de krav myndighetene setter til enhver tid, både når det gjelder vurdering av teknisk kvalitet, HMS og økonomi knyttet til elektroteknisk virksomhet.

Fagretningen omfatter fordypningene:

 • Automatisering
 • Elektronikk
 • Elkraft

Opptakskrav

Fullført og bestått fagbrev/svennebrev, eller minst 5 års relevant praksis uten fagbrev, og med realkompetanse i felles allmenne fag i yrkesfaglige studieretninger. Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve. Opptakskrav kan variere, se det enkelte lærested for mer informasjon.

Opptakskrav

Fullført og bestått fagbrev/svennebrev, eller minst 5 års relevant praksis uten fagbrev, og med realkompetanse i felles allmenne fag i yrkesfaglige studieretninger. Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve. Opptakskrav kan variere, se det enkelte lærested for mer informasjon.

Varighet

To år på heltid. Deltidstilbud og nettbaserte tilbud kan tilbys over to, tre, eller fire år.

Varighet

To år på heltid. Deltidstilbud og nettbaserte tilbud kan tilbys over to, tre, eller fire år.


Jobb

Hva jobber de som har tatt denne typen utdanning som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 555136 - Fagskoleutdanning, energitekniker, halvårig
 • 555134 - Fagskoleutdanning, datasenter infrastrukturteknikk, toårig
 • 555133 - Fagskoleutdanning, elektrotekniker, halvårig
 • 555119 - Fagskoleutdanning, elektronikk, toårig
 • 555118 - Fagskoleutdanning, elkraft, toårig
 • 555117 - Fagskoleutdanning, automatisering, toårig
 • 555905 - Fagskoleutdanning, industriell digitalisert automatisering, halvårig
 • 555902 - Fagskoleutdanning, fagtekniker digitalisering og automasjon, halvårig

Finn yrker

Jobb

Hva jobber de som har tatt denne typen utdanning som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 555136 - Fagskoleutdanning, energitekniker, halvårig
 • 555134 - Fagskoleutdanning, datasenter infrastrukturteknikk, toårig
 • 555133 - Fagskoleutdanning, elektrotekniker, halvårig
 • 555119 - Fagskoleutdanning, elektronikk, toårig
 • 555118 - Fagskoleutdanning, elkraft, toårig
 • 555117 - Fagskoleutdanning, automatisering, toårig
 • 555905 - Fagskoleutdanning, industriell digitalisert automatisering, halvårig
 • 555902 - Fagskoleutdanning, fagtekniker digitalisering og automasjon, halvårig

Finn yrker


Innholdet på denne siden lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS).

Se hvilke NUS-koder som gjelder for denne siden

 • Fagskoleutdanning, energitekniker, halvårig (555136)
 • Fagskoleutdanning, datasenter infrastrukturteknikk, toårig (555134)
 • Fagskoleutdanning, elektrotekniker, halvårig (555133)
 • Fagskoleutdanning, elektronikk, toårig (555119)
 • Fagskoleutdanning, elkraft, toårig (555118)
 • Fagskoleutdanning, automatisering, toårig (555117)
 • Fagskoleutdanning, industriell digitalisert automatisering, halvårig (555905)
 • Fagskoleutdanning, fagtekniker digitalisering og automasjon, halvårig (555902)

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.