Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Lærested

Studiested

Grimstad

Nivå

Høyere fagskolegrad

Studiepoeng

120.00

Semester

4

Kostnader

Gratis*

Studieform

Undervisning ved lærestedet

Studietempo

Heltid

Søknadsfrist

15. april

Oppstartsdato

Høst

Godkjenninger

  • Nokut
  • Lånekassen

Opptakskrav

Elkraft

Antall studieplasser

25

Søknadskode (SO)

20417-15

Om studiet

Næringsliv, industri og samfunn har behov for elektroteknikere/ingeniører!

Elkraftstudiet gir deg nettopp den kompetansen som er etterspurt. Som elektrotekniker/ingeniør arbeider du med å designe, lede og forestå bygging, drift og vedlikehold av elektriske og automatiserte systemer i alle typer virksomheter.  Studiet gir deg også teorien som kreves for autorisasjon som elektroinstallatør og ekominstallatør.

Undervisningsopplegg

Studiet gir kompetanse til å lede og være ansvarlig for planlegging, vedlikehold og installasjon av elektriske og automatiserte anlegg, forutsatt at krav i kvalifikasjonsforskrift er oppfylt.

Samtidig gir studiet det teoretiske grunnlaget for godkjenning til installatør, og å være ansvarlig driftsleder, prosjektleder og tilsynsinspektør.

Ekom er også et aktuelt emne. Studentene som gjennomfører studiet etter denne planen, får det teoretiske grunnlaget som trengs for å søke NKOM om autorisasjon som ekomnettverksinstallatør (ENA).

Opptakskrav

For å bli tatt opp ved Fagskolen i Agder, linje for elkraft, må søkeren ha fullført fagutdanning med fagbrev som elektriker, energimontør, automatiker eller tilsvarende.

Opptaksinformasjon

Søknad sendes på Samordna opptak. For enkelte tilbud må det søkes direkte til skolen.

 

Karrieremuligheter

Fagskoleutdanning innen elkraft kan gi helt nye jobbmuligheter, slik som

  • arbeid i tekniker- og ingeniørjobber i offentlig og privat sektor
  • lede og være ansvarlig for planlegging, vedlikehold og installasjon av elektriske anlegg (forutsatt krav i kvalifikasjonsforskrift er oppfylt)
  • installatør og å være ansvarlig driftsleder
  • yrkesfaglærere i videregående skole. (Pedagogikkstudium tas etter fagskolen.)

Stillinger etter studiet kan være innen elektrisitetsverk, elektroinstallasjonsbransjen, industri, handel, rådgivning, arbeid på ledernivå i privat og offentlig arbeidsliv.

Arbeidet kan være kombinasjon av praktiske og teoretiske oppgaver, innebære nyskaping, etablering og drift av ulike virksomheter.

Alle utdanninger innen