Nøkkelinformasjon

Utdanningen er en fordypning innen fagretningen elektro. Du lærer å planlegge og gjennomføre arbeid i automatiserte anlegg.

Du får opplæring i praktisk ­regulerings­teknikk, teknisk kybernetikk, styring, ­prosesskontroll, overvåking og bygnings­automatisering. ­Fordypningen kvalifiserer for arbeid innen prosessindustri på land og ­offshore, i ­produksjons- og installasjons­bedrifter, teknisk rådgivning og salg.

Utdanninger

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

  • Fagskoleutdanning, automatisering, toårig (555117)
  • Fagskoleutdanning, automatisering (555108)
  • Fagskoleutdanning, industriell digitalisering (tidligere mekanisk automatisering), toårig (555903)
  • Fagskoleutdanning, industriell digitalisert automatisering, halvårig (555905)
  • Fagskoleutdanning, prosessindustri +, bærekraftig utvikling, automatisering, mellommenneskelig samspill og endringskompetanse, ettårig (559909)
  • Teknisk fagskole, linje for automatiseringsteknikk (555101)