Beskrivelse

Utdanningen er en fordypning innen fagretningen elektro. Du lærer å planlegge og gjennomføre arbeid i automatiserte anlegg.

Du får opplæring i praktisk ­regulerings­teknikk, teknisk kybernetikk, styring, ­prosesskontroll, overvåking og bygnings­automatisering. ­Fordypningen kvalifiserer for arbeid innen prosessindustri på land og ­offshore, i ­produksjons- og installasjons­bedrifter, teknisk rådgivning og salg.

Opptakskrav

Fullført fagbrev eller minst 5 års relevant praksis. Søkere med fagbrev/svennebrev før Reform-94, eller bare med praksis, må i tillegg ha realkompetanse i allmenne fag, ikke eldre enn 10 år, tilsvarende VK1-nivå.

Opptakskrav

Fullført fagbrev eller minst 5 års relevant praksis. Søkere med fagbrev/svennebrev før Reform-94, eller bare med praksis, må i tillegg ha realkompetanse i allmenne fag, ikke eldre enn 10 år, tilsvarende VK1-nivå.

Varighet

2 år heltid, 4 år deltid

Varighet

2 år heltid, 4 år deltid


Jobb

Hva jobber de som har tatt denne typen utdanning som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 555117 - Fagskoleutdanning, automatisering, toårig
 • 555108 - Fagskoleutdanning, automatisering
 • 555903 - Fagskoleutdanning, industriell digitalisering (tidligere mekanisk automatisering), toårig
 • 555905 - Fagskoleutdanning, industriell digitalisert automatisering, halvårig
 • 559909 - Fagskoleutdanning, prosessindustri +, bærekraftig utvikling, automatisering, mellommenneskelig samspill og endringskompetanse, ettårig
 • 555101 - Teknisk fagskole, linje for automatiseringsteknikk

Finn yrker

Jobb

Hva jobber de som har tatt denne typen utdanning som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 555117 - Fagskoleutdanning, automatisering, toårig
 • 555108 - Fagskoleutdanning, automatisering
 • 555903 - Fagskoleutdanning, industriell digitalisering (tidligere mekanisk automatisering), toårig
 • 555905 - Fagskoleutdanning, industriell digitalisert automatisering, halvårig
 • 559909 - Fagskoleutdanning, prosessindustri +, bærekraftig utvikling, automatisering, mellommenneskelig samspill og endringskompetanse, ettårig
 • 555101 - Teknisk fagskole, linje for automatiseringsteknikk

Finn yrker


Innholdet på denne siden lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS).

Se hvilke NUS-koder som gjelder for denne siden

 • Fagskoleutdanning, automatisering, toårig (555117)
 • Fagskoleutdanning, automatisering (555108)
 • Fagskoleutdanning, industriell digitalisering (tidligere mekanisk automatisering), toårig (555903)
 • Fagskoleutdanning, industriell digitalisert automatisering, halvårig (555905)
 • Fagskoleutdanning, prosessindustri +, bærekraftig utvikling, automatisering, mellommenneskelig samspill og endringskompetanse, ettårig (559909)
 • Teknisk fagskole, linje for automatiseringsteknikk (555101)

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.