Nøkkelinformasjon

Trøndelag høyere yrkesfagskoles hovedlogo
Trøndelag høyere yrkesfagskoles hovedlogo

Studiested

Steinkjer
Trondheim
Christian Thams

Nivå

Høyere fagskolegrad

Studiepoeng

120.00

Studieform

Undervisning ved lærestedet, nettstøttet, samlingsbasert

Studietempo

Heltid, deltid

Søknadsfrist

15. april

Godkjenninger

  • Nokut
  • Lånekassen

Velg alternativ

Steinkjer, samlingsbasert

Antall semester

6

Opptakskrav

F-TEK-ELK0001

Studiested

Steinkjer

Antall studieplasser

30

Søknadskode (SO)

1660-14

Løkken Verk, nettbasert, samlingsbasert

Antall semester

6

Opptakskrav

F-TEK-ELK0001

Studiested

Løkken Verk

Antall studieplasser

30

Søknadskode (SO)

1660-16

Trondheim

Antall semester

4

Opptakskrav

F-TEK-ELK0001

Studiested

Trondheim

Antall studieplasser

25

Søknadskode (SO)

1660-32

Om studiet

Studiet tilbys som heltidsutdanning ved Thyf, Trondheim og deltid ved Thyf Steinkjer og Thyf Chr.Thams. Når du velger utdanning innen elkraft vil du kunne arbeide både med produksjon, overføring og forbruk av elektrisk energi. I tillegg kan du arbeide med å planlegge og utføre elektriske installasjoner i alle typer bygg. Fagskoleingeniøren må ha kunnskaper om teknisk dimensjonering, vurderinger og valg etter normer og forskrifter, kunnskap om styringer i elektriske installasjoner og en reflektert og oppdatert innsikt i bedriftsøkonomiske prinsipper. Arbeidsmarkedet er både innen elektrisitetsverk, private bedrifter og offentlig virksomhet. I tillegg har oljebransjen behov for elektroutdannet personell for å kunne bygge og drifte det elektriske anlegget om bord på plattformer. Du er etter endt studium også kvalifisert for å kunne avlegge installatørprøve. For å kunne melde seg opp til installatørprøven kreves to års praksis etter avsluttet fagskoleutdanning.

Opptaksinformasjon

Søknad sendes på Samordna opptak. For enkelte tilbud må det søkes direkte til skolen.

Mer om fagskole og opptak på Samordna opptak.

Alle utdanninger innen