Nøkkelinformasjon

Logo Fagskulen Vestland
Logo Fagskulen Vestland

Lærested

Studiested

Nordnes
Førde

Nivå

Høyere fagskolegrad

Studiepoeng

120.00

Kostnader

Semesteravgift på 550,- kr i semester.

Studieform

Undervisning ved lærestedet

Studietempo

Heltid

Søknadsfrist

15. april

Godkjenninger

  • Nokut
  • Lånekassen

Velg alternativ

Bergen

Antall semester

4

Opptakskrav

F-TEK-ELK0003

Studiested

Bergen

Antall studieplasser

30

Søknadskode (SO)

20084-16

Førde

Antall semester

4

Opptakskrav

F-TEK-ELK0013

Studiested

Førde

Antall studieplasser

30

Søknadskode (SO)

20084-46

Om studiet

Noreg som energinasjon har lange tradisjonar innan produksjon og forbruk av elektrisk kraft basert på vasskraft. Det vil seie at ei utdanning innan elkraft er ei utdanning innan eit fagområde som har ein dominerande posisjon både nasjonalt og internasjonalt. Alt frå den daglege drift og vedlikehald av elektriske anlegg til utvikling og forsking på dette fagområdet har i alle år inngått i kvardagen til ein elkraftteknikar. 

Undervisningsopplegg

Studiet er på 120 studiepoeng, som svarar til 2 år på heiltid. Fagskolen tilbyr eit toårig heiltidsstudium og treårig nettbasert studium i elkraft på studiestad Nordnes.
For nettbasert studium blir det 6 vekesamlingar kvart skuleår pluss eksamensdagar, i tillegg til nettundervisning.

Opptakskrav

Det generelle grunnlag for opptak er:
> fullført og greidd vidaregåande opplæring med fagbrev
eller
realkompetanse tilsvarande læreplanmål i vidaregåande opplæring innan relevant programområde, i tillegg til kompetanse i felles allmenne fag som svarar til VG1 og VG2 i yrkesfagleg utdanningsprogram. Søkjar må ha fylt 23 år innan det året han/hun søker studieplass.
NB! Søkjarar som kan dokumentere at dei skal gjennomføre fagprøve etter søknadsfristen, kan bli tildelt plass på vilkår om greidd prøve.

Relevante fagbrev sjå nettsiden: Fagskulen vestland.no

 

Opptaksinformasjon

Du søkjer studieplass på Samordna opptak.

Karrieremuligheter

Utdanninga gir gode jobbmoglegheita innan elektroteknisk industri og prosessindustri. Som fagskoleingeniør innan elkraft er ein kvalifisert for mange ulike stillingar og arbeidsområde, som for eksempel installasjons bedrifter, energiverk og elektroteknisk rådgjeving. Vidare kvalifiserer utdanninga også for arbeid innan handel og for stillingar som konstruktør, planleggjar, serviceteknikar og faglærar i den vidaregåande skolen.

Alle utdanninger innen