Nøkkelinformasjon

logo
logo

Studiested

Horten
Porsgrunn

Nivå

Høyere fagskolegrad

Studiepoeng

120.00

Studieform

Undervisning ved lærestedet, nettstudium, samlingsbasert

Studietempo

Heltid, deltid

Søknadsfrist

15. april

Godkjenninger

 • Nokut
 • Lånekassen

Velg alternativ

Porsgrunn

Antall semester

4

Opptakskrav

F-TEK-ELK0011

Studiested

Porsgrunn

Antall studieplasser

30

Søknadskode (SO)

20418-3

Porsgrunn, nettbasert, samlingsbasert

Antall semester

6

Opptakskrav

F-TEK-ELK0011

Studiested

Porsgrunn

Antall studieplasser

60

Søknadskode (SO)

20418-4

Horten

Antall semester

8

Opptakskrav

F-TEK-ELK0011

Studiested

Horten

Antall studieplasser

20

Søknadskode (SO)

20418-19

Horten

Antall semester

4

Opptakskrav

F-TEK-ELK0011

Studiested

Horten

Antall studieplasser

30

Søknadskode (SO)

20418-20

Om studiet

Elkraftfaget omfatter hele energikjeden, fra produksjon og fordeling til forbruk og er et fagområde i rask utvikling. Alternativ energi og automatisering er noen stikkord her. Det er stort behov for fagskoleingeniører innen elkraft. Her får du også teorien som kreves for autorisasjon som elektroinstallatør og ekominstallatør.

Elkraftfaget har i Norge vært sterkt knyttet til vannkraft. Nå er det alternative energikilder og energibærere og også den rivende utviklingen innen automasjon som preger fagområdet sterkest. Ekom er også kommet inn som et nytt emne. Studiet gir kompetanse for prosjektering og faglig ledelse og tilfredsstiller de teoretiske kvalifikasjonskrav for de som skal ha det faglige ansvar i Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr. Studiet tilfredsstiller også de teoretiske kvalifikasjonskrav til NKOMs autorisasjonsforskrift. Studentene som gjennomfører studiet etter denne planen, har rett til å søke autorisasjon som ekomnettverksinstallatør (ENA).

Opptakskrav

Les om opptakskravene til fagskoleutdanning på Samordna opptak 

a) Relevant fag- eller svennebrev, treårig yrkesfaglig opplæring innen elektrofag, eller
b) Søkere som ikke fyller kravene a), og som har fylt 23 år, kan søke opptak på grunnlag av realkompetanseRealkompetanse gjelder ikke utdanninger som stiller krav til yrkesgodkjenning, autorisasjon eller sertifisering etter annen lovgivning. 

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass med vilkår om bestått prøve i løpet av første semester. Legg ved lærekontrakten ved søknaden i Samordna opptak, som dokumentasjon på at du skal avlegge fagprøven til høsten.

Aktuelle fagbrev

 • Automatiker (gjelder ikke Fagskolen i Viken)
 • Elektrikerfaget
 • Elektroreparatørfaget
 • Energimontørfaget
 • Energioperatørfaget
 • Heismontørfaget
 • Kulde- og varmepumpemontørfaget
 • Maritim elektrikerfaget Vg4
 • Produksjonselektronikerfaget
 • Signalmontørfaget
 • Skipselektrikerfaget (gjelder ikke Fagskolen i Viken)
 • Tavlemontørfaget
 • Telekommunikasjonsmontørfaget
 • Togelektrikerfaget
 • Viklerfaget

Gjelder Fagskolen Oslo:

 • Automatisering
 • Elektrikerfaget
 • Elektroreparatørfaget
 • Energimontørfaget
 • Energioperatørfaget
 • Heismontørfaget
 • Maritim elektrikerfaget Vg4
 • Signalmontørfaget
 • Tavlemontørfaget
 • Telekommunikasjonsmontørfaget
 • Togelektrikerfaget
 • Viklerfaget

NB! Hver fagskole kan ha ulike fagbrev som opptakskrav, se hva som gjelder i skolens studieplan.

Alle utdanninger innen