Nøkkelinformasjon

Du lærer å bruke og vedlikeholde elektroniske instrumenter i letebrønner og olje- og gassbrønner.

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er brønnoperatør for elektriske kabeloperasjoner.

Læreplan

Læreplan i brønnfaget, elektriske kabeloperasjoner

Vg3 brønnfaget, elektriske kabeloperasjoner handler om å bruke, installere og vedlikeholde loggeinstrumenter og overflateutstyr i letebrønner og produksjonsbrønner. Faget skal gi lærlingene kompetanse i sikker, effektiv og bærekraftig olje- og gassutvinning. Faget handler også om sikkerhetsforståelse, sikkerhetsbarrierer og bruk av internasjonale standarder. Videre skal faget bidra til å dekke arbeidslivets behov for fagarbeidere med kompetanse på elektriske kabeloperasjoner.

Ta videregående som voksen

Intro
Hvis du er over 25 år og ikke har fullført og bestått videregående opplæring, kan du har rett til gratis videregående. Her kan du lese mer om hvilke regler og rettigheter som gjelder, og hvordan du kan ta videregående som voksen der du bor.
Les mer om videregående som voksen

Arbeidsmarked

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i relevante yrker.

Samarbeidsavtaler

Lignende utdanninger