Nøkkelinformasjon

Fagskolen i Viken
Fagskolen i Viken

Lærested

Studiested

Kongsberg
Fredrikstad

Nivå

Høyere fagskolegrad

Studiepoeng

120.00

Kostnader

Offentlig finansiert

Studieform

Undervisning ved lærestedet, nettstøttet, samlingsbasert

Studietempo

Heltid, deltid

Søknadsfrist

15. april

Oppstartsdato

Høst

Godkjenninger

 • Nokut
 • Lånekassen

Velg alternativ

Kongsberg

Antall semester

4

Opptakskrav

F-TEK-ELK0005

Studiested

Kongsberg

Antall studieplasser

40

Søknadskode (SO)

1631-40

Fredrikstad

Antall semester

4

Opptakskrav

F-TEK-ELK0005

Studiested

Fredrikstad

Antall studieplasser

35

Søknadskode (SO)

1631-4

Fredrikstad

Antall semester

6

Opptakskrav

F-TEK-ELK0005

Studiested

Fredrikstad

Antall studieplasser

60

Søknadskode (SO)

1631-5

Kongsberg, nettbasert, samlingsbasert

Antall semester

8

Opptakskrav

F-TEK-ELK0005

Studiested

Kongsberg

Antall studieplasser

70

Søknadskode (SO)

1631-41

Om studiet

Elkraftfaget omfatter hele energikjeden, fra produksjon og fordeling til forbruk og er et fagområde i rask utvikling. Alternativ energi og automatisering er noen stikkord her. Det er stort behov for fagskoleingeniører innen elkraft. Her får du også teorien som kreves for autorisasjon som elektroinstallatør og ekominstallatør.

Elkraftfaget har i Norge vært sterkt knyttet til vannkraft. Nå er det alternative energikilder og energibærere og også den rivende utviklingen innen automasjon som preger fagområdet sterkest. Ekom er også kommet inn som et nytt emne. Studiet gir kompetanse for prosjektering og faglig ledelse og tilfredsstiller de teoretiske kvalifikasjonskrav for de som skal ha det faglige ansvar i Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr. Studiet tilfredsstiller også de teoretiske kvalifikasjonskravene som Nkoms autorisasjonsforskrift stiller til kvalifisert person. Etter fullført fagskolegrad i Elkraft og med ett års relevant ekomnettpraksis, kan dermed studentene være kvalifisert person og sikre at arbeidsgiver kan få innvilget ekomnettautorisasjon (ENA).

Undervisningsopplegg

Studiet består av ti emner som gir til sammen 120 studiepoeng. Redskapsemner, grunnlagsemner, fordypningsemner og et hovedprosjekt.

NB! Enkelte skoler har emnene delt opp på en annen måte enn dette. Derfor må du gå inn på den enkelte skoles lokale studieplan for å finne det som er riktig for den skolen du har valgt å studere på.

 1. Realfag (matematikk og fysikk)
 2. Yrkesrettet kommunikasjon 
(norsk og engelsk)
 3. LØM (ledelse, økonomi, markedsføring)
 4. Elektriske systemer 
 5. Elektroniske systemer
 6. Installasjonssystemer og automatiserte anlegg med faglig ledelse  
 7. Elektrisk energiproduksjon og -distribusjon med faglig ledelse  
 8. Elektroniske kommunikasjonssystemer (Ekom) med faglig ledelse
 9. Elektriske installasjoner og elenergianlegg med faglig ledelse
 10. Hovedprosjekt 

Opptakskrav

Les om opptakskravene til fagskoleutdanning på Samordna opptak ››

a) Relevant fag- eller svennebrev, treårig yrkesfaglig opplæring innen elektrofag, eller
b) Søkere som ikke fyller kravene a), og som har fylt 23 år, kan søke opptak på grunnlag av realkompetanseRealkompetanse gjelder ikke utdanninger som stiller krav til yrkesgodkjenning, autorisasjon eller sertifisering etter annen lovgivning. 

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass med vilkår om bestått prøve i løpet av første semester. Legg ved lærekontrakten ved søknaden i Samordna opptak, som dokumentasjon på at du skal avlegge fagprøven til høsten.

Opptaksinformasjon

Søknad sendes på Samordna opptak. For enkelte tilbud må det søkes direkte til skolen.

Mer om fagskole og opptak på Samordna opptak.

Karrieremuligheter

Studiet gir muligheter for jobb som prosjektingeniør, salgsingeniør, arbeidsleder, driftsleder, vedlikeholdsleder eller inspektør i installasjonsbedrifter og elektrisitetsforsyning.

Kvalifikasjon/tittel

Fagskolekandidat

Alle utdanninger innen