Nøkkelinformasjon

logo
logo

Studiested

Horten

Nivå

Fagskolestudium

Studiepoeng

30.00

Studieform

Nettstudium

Studietempo

Deltid

Søknadsfrist

15. april

Godkjenninger

 • Nokut
 • Lånekassen

Antall semester

2

Opptakskrav

F-TEK-ELT0001

Antall studieplasser

30

Søknadskode (SO)

20418-21

Om studiet

Elektroentreprenørene opplever at altfor mange dyktige elektrikere forsvinner til andre jobber. Mangel på kompetanse gjør også at installasjonsoppgaver flyttes til andre faggrupper. Dette studiet skal bidra til en påkrevet oppdatering av elektrikere og på den måten beholde flere flinke fagfolk i bransjen.

Både Nelfo og elektroentreprenørene ønsker korte (halvårlige) utdanninger som oppdaterer studentene på ny kompetanse. Dette studiet er utviklet i samarbeid med Nelfo og går over to semestre. Studiet er nettbasert og kan  gjennomføres mens du er i jobb, uansett hvor du bor i landet. Utdanningen er praktisk rettet, og du vil få solid teknisk påfyll og forståelse for samspill med andre fag, leverandører og spesialister for å tilfredsstille de krav som stilles i dagens samfunn. 

Undervisningsopplegg

Oppbygging og arbeidsformer

Studiet skjer på nett med samlinger via Adobe Connect. Undervisningen tilpasses deg og din arbeidsgivers ønsker og behov, og du får tett oppfølging. Studiet består av tre emner og gir 30 studiepoeng. I tillegg kommer avsluttende prosjekt.   

 1. Grunnlagsfag
 2. Prosjekt og ledelse
 3. Valgfag (du må velge ett av tre)
 4. Valgfag Bas-arbeidsleder
 5. Energidesign
 6. Ekom
 7. Prosjekt

Samlinger 4 ganger i året fordelt på 2 - 3 dager, endringer kan forekomme. Se studieplan for mer informasjon om studiet.

Opptakskrav

Ett av disse kravene må oppfylles: 

 1. Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev innen fagretningen elektrofag. Hvis du skal avlegge fag/svenneprøve etter søknadsfristen, kan du få plass på vilkår om at du består fagprøven.
 2. Relevant praksis som ufaglært innen fagområdene nevnt over og kompetanse i felles allmenne fag tilsvarende de to første årene i yrkesfaglige studieretninger. Inntil fem års praksis blir vurdert ved inntak.

Alle utdanninger innen