Beskrivelse

Er en fordypning innen teknikk og industriell produksjon. Bruk av kuldeanlegg er et nødvendig ledd i kjeden for produksjon, transport og distribusjon av næringsmidler.

Kulde- og varmepumpeteknikeren er kvalifisert til å jobbe med prosjektering, teknisk drift, ventilasjonskjøling, prosessanlegg, opplæring og salg av kulde- og varmepumpeanlegg, som servicetekniker, montasjeleder og kuldemaskinist.

Opptakskrav

Fagbrev eller minst 5 års relevant praksis.

Opptakskrav

Fagbrev eller minst 5 års relevant praksis.

Varighet

2 år heltid, 4 år deltid

Varighet

2 år heltid, 4 år deltid


Lønn

  • 555121 - Fagskoleutdanning, kulde- og varmepumpeteknikk, toårig

Lønn

  • 555121 - Fagskoleutdanning, kulde- og varmepumpeteknikk, toårig

Jobb

Hva jobber de som har tatt denne typen utdanning som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
  • 555121 - Fagskoleutdanning, kulde- og varmepumpeteknikk, toårig

Jobb

Hva jobber de som har tatt denne typen utdanning som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
  • 555121 - Fagskoleutdanning, kulde- og varmepumpeteknikk, toårig

Innholdet på denne siden lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS).

Se hvilke NUS-koder som gjelder for denne siden

  • Fagskoleutdanning, kulde- og varmepumpeteknikk, toårig (555121)

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.