Nøkkelinformasjon

Logo, fagskolen i Nord
Logo, fagskolen i Nord

Lærested

Studiested

Tromsø

Nivå

Høyere fagskolegrad

Studiepoeng

120.00

Studieform

Undervisning ved lærestedet, nettstøttet, samlingsbasert

Studietempo

Deltid

Søknadsfrist

15. april

Godkjenninger

  • Nokut
  • Lånekassen

Antall semester

6

Opptakskrav

F-TEK-ELK0004

Antall studieplasser

65

Søknadskode (SO)

20733-1

Om studiet

Studiet tar sikte på å gi et bredt faglig grunnlag som kvalifiserer til fagskoleingeniør. Utdanningen gir også det teoretiske grunnlag for å kunne bli godkjent som installatør og sakkyndig driftsleder.

Undervisningsopplegg

Innen Elkraft tilbyr vi et nettbasert deltidsstudium med samlinger som går over tre år. Arbeidsmengden tilsvarer et fulltidsstudium på to år. 

Undervisningen gis på norsk og vi bruker norske og engelske lærebøker og undervisningsmateriell.  

Opptakskrav

For å bli tatt opp på studiet, kreves minimum ett av følgende punkt:  

  1. Formelt opptakskrav: Søker må ha fullført og bestått videregående opplæring med relevant fagbrev/svennebrev innen fagretningen Elektro.  

  2. Realkompetanse: Søker som er over 23 år og har minimum 5 års relevant yrkespraksis innenfor fagretningen. I tillegg realkompetanse tilsvarende VG2 yrkesfaglig studieretning; felles allmenne fag.  

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.  

Relevante fagbrev: Automatikkmekanikerfaget, Automatiseringsfaget, Elektrikerfaget, Elektroreparatørfaget, Energimontørfaget, Tavlemontørfaget, Telekommunikasjons montørfaget, Verktøymakerfaget, Viklerfaget. Andre fagbrev innen yrkesretningen vil bli vurdert. 

Eksempel på relevant yrkespraksis: Hjelpemontør innen elektro, jobbet på verksted innen elektro eller deltatt i prosjektering innen elektro. 
All yrkespraksis må kunne dokumenteres med arbeidsattest fra arbeidsgiver, som forteller om varighet og arbeidsoppgaver. 

Dersom du er usikker på om du kommer inn under disse kravene anbefaler vi deg å søke, så vil du få en vurdering i søkeprosessen. Husk å levere med dokumentasjon. 

Opptaksinformasjon

Søknad sendes på Samordna opptak. For enkelte tilbud må det søkes direkte til skolen.

Mer om fagskole og opptak på Samordna opptak.

Alle utdanninger innen