Beskrivelse

Fagskoleutdanningen er en fordypning innen helse- og oppvekstfag. Du får grunnleggende forståelse for hvordan en kreftdiagnose eller en kronisk sykdom virker inn på pasienten, familien og det sosiale nettverket.

Både i kommunehelsetjenesten og ved sykehus trengs det helse- og sosialpersonell med faglig og personlig kompetanse i arbeidet med lindrende pleie for kreftpasienter og for andre pasientgrupper som for eksempel AIDS- og ALS-pasienter. Videreutdanningen er også relevant for personer som arbeider rundt en familie som er rammet av kreft, for eksempel ansatte i helsevesenet, skole- eller barnehagesektoren.

Se alle fagskoletilbud innen helsefag.

Opptakskrav

Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/vitnemål fra relevant yrkesutdanning fra videregående skole. Det kan gjøres opptak på grunnlag av realkompetansevurdering.

Opptakskrav

Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/vitnemål fra relevant yrkesutdanning fra videregående skole. Det kan gjøres opptak på grunnlag av realkompetansevurdering.

Varighet

1 år heltid, 2 år deltid og nettstøttet

Varighet

1 år heltid, 2 år deltid og nettstøttet


Jobb

Hva jobber de som har tatt denne typen utdanning som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 569936 - Fagskoleutdanning, nevrologiske lidelser, ettårig
 • 569935 - Fagskoleutdanning, livsstils- og kroniske sykdommer, ettårig
 • 569934 - Fagskoleutdanning, kroniske sykdommer, ettårig
 • 569915 - Fagskoleutdanning, nevrologiske lidelser
 • 569914 - Fagskoleutdanning, kroniske sykdommer
 • 561915 - Fagskoleutdanning, tverrfaglig palliativ omsorg, 10 studiepoeng
 • 561914 - Fagskoleutdanning, somatisk vurderingskompetanse, ettårig
 • 561912 - Fagskoleutdanning, palliativ omsorg, ettårig
 • 561906 - Fagskoleutdanning, kreftomsorg og lindrende pleie, ettårig
 • 561904 - Fagskoleutdanning, kreftomsorg og lindrende pleie, 1½-årig
 • 561901 - Fagskoleutdanning, kreftomsorg og lindrende pleie

Jobb

Hva jobber de som har tatt denne typen utdanning som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 569936 - Fagskoleutdanning, nevrologiske lidelser, ettårig
 • 569935 - Fagskoleutdanning, livsstils- og kroniske sykdommer, ettårig
 • 569934 - Fagskoleutdanning, kroniske sykdommer, ettårig
 • 569915 - Fagskoleutdanning, nevrologiske lidelser
 • 569914 - Fagskoleutdanning, kroniske sykdommer
 • 561915 - Fagskoleutdanning, tverrfaglig palliativ omsorg, 10 studiepoeng
 • 561914 - Fagskoleutdanning, somatisk vurderingskompetanse, ettårig
 • 561912 - Fagskoleutdanning, palliativ omsorg, ettårig
 • 561906 - Fagskoleutdanning, kreftomsorg og lindrende pleie, ettårig
 • 561904 - Fagskoleutdanning, kreftomsorg og lindrende pleie, 1½-årig
 • 561901 - Fagskoleutdanning, kreftomsorg og lindrende pleie

Innholdet på denne siden lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS).

Se hvilke NUS-koder som gjelder for denne siden

 • Fagskoleutdanning, nevrologiske lidelser, ettårig (569936)
 • Fagskoleutdanning, livsstils- og kroniske sykdommer, ettårig (569935)
 • Fagskoleutdanning, kroniske sykdommer, ettårig (569934)
 • Fagskoleutdanning, nevrologiske lidelser (569915)
 • Fagskoleutdanning, kroniske sykdommer (569914)
 • Fagskoleutdanning, tverrfaglig palliativ omsorg, 10 studiepoeng (561915)
 • Fagskoleutdanning, somatisk vurderingskompetanse, ettårig (561914)
 • Fagskoleutdanning, palliativ omsorg, ettårig (561912)
 • Fagskoleutdanning, kreftomsorg og lindrende pleie, ettårig (561906)
 • Fagskoleutdanning, kreftomsorg og lindrende pleie, 1½-årig (561904)
 • Fagskoleutdanning, kreftomsorg og lindrende pleie (561901)

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.