Fakta

Sted:
Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Nøkkelinformasjon:
Kristiansund
Opptakskrav: NO3MA3
Poenggrenser 2023:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 60
Nettbasert: Nei
Samlingsbasert: Nei
Deltid: Nei
Søknadskode (SO): 211589
Molde
Opptakskrav: NO3MA3
Poenggrenser 2023:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 127
Nettbasert: Nei
Samlingsbasert: Nei
Deltid: Nei
Søknadskode (SO): 211050

Informasjon er oppdatert av Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk

18. januar 2024.

Om studiet

Sykepleieryrket er spennende, utfordrende og allsidig. Du må like å ha omsorg for mennesker, være selvstendig og i stand til å ta ledelse i kritiske situasjoner. Det er stort behov for sykepleiere og du er nærmest garantert jobb.

Som sykepleier møter du friske og syke mennesker i alle aldre og ulike livssituasjoner. Alt fra å utføre akutt førstehjelp, til å hjelpe noen som sliter psykisk, forberede et barn for behandling eller gi eldre pleie og omsorg.

Som sykepleier får du ansvar for pasienter og pårørende, samarbeide med kollegaer i helsevesenet, og utføre en rekke praktiske oppgaver og prosedyrer. 

Du blir gitt mye tillit og et stort ansvar som sykepleier. Du må kunne formidle empati, vise respekt og omsorg, og kommunisere og samarbeide godt med andre, både innenfor eget fagfelt og tverrprofesjonelt.
Arbeidsdagen er variert og ofte uforutsigbar. Du må kunne tenke og handle raskt, og våge å ta ledelse i hektiske og kritiske situasjoner. Dette er et yrke der du hver dag utgjør en forskjell for et annet menneske.

Heltidsstudium i sykepleie i både Molde og Kristiansund

Høgskolen i Molde startet høsten 2023 opp et eget heltidsstudium i sykepleie med studiested Kristiansund. Praksisperiodene vil i all hovedsak legges til Nordmøre. Det vil bli eget opptak til studiet i Kristiansund, med egen søkerkode i Samordna Opptak. For å søke opptak til studiene i Molde eller Kristiansund klikker du på knappen "Søk på dette studiet" til høyre.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i sykepleie

Alle utdanninger innen