Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk

Nivå

Bachelor, 3 år

Studiepoeng

180

Studietempo

Heltid

Velg alternativ

Opptakskrav

NO3MA3

Poenggrenser 2021

  • 36.30 (primær)
  • 48.00 (ordinær)

Studieplasser

50

Søknadskode (SO)

211051

Opptakskrav

NO3MA3

Poenggrenser 2021

  • 39.60 (primær)
  • 45.00 (ordinær)

Studieplasser

120

Søknadskode (SO)

211050

Informasjonen kommer fra Samordna Opptak.

Om studiet

Som sykepleier vil du arbeide med mennesker i alle aldre, fra nyfødte til gamle mennesker. Du vil arbeide med syke mennesker i eller utenfor institusjon, innenfor helsefremmende og forebyggende arbeid, undervisning og veiledning, forskning og fagutvikling samt ledelse innen alle ledd av helsetjenesten.
Sykepleierutdanningen i Molde er kjent for gode faglærere og tett oppfølging av studentene. HiMolde har tilgang på gode praksisplasser, og har en fullt utstyrt øvelsesavdeling med simuleringslab. Her får studentene simulere akutte situasjoner med avanserte pasientsimulatorer.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i sykepleie

Alle utdanninger innen