Fakta

Sted:
Elverum
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: NO3MA3
Poenggrenser 2023:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 35
Søknadskode (SO): 209051

Informasjon er oppdatert av Høgskolen i Innlandet

18. januar 2024.

Om studiet

Ønsker du å studere sykepleie på deltid? Dette samlingsbaserte studiet på Tynset passer for deg som vil kombinere jobb med studier, der du lærer om ivaretagelse av pasienters grunnleggende behov.

Studiet gir deg muligheten til å ta en bachelorgrad i sykepleie på deltid over fire år. Studiet er samlingsbasert, med både fysiske samlinger på Tynset Studie- og høgskolesenter og digitale samlinger.

Forelesninger vil i hovedsak gjennomføres som videooverføring fra studiested Elverum til høgskolesenteret i Tynset. Det er ansatt egne lærere i regionen.

Pleie, omsorg og behandling er sykepleierens kjernekompetanse. På studiet lærer du å gi sykepleie til mennesker i alle aldersgrupper med komplekse og sammensatte sykdomsbilder. Dette for å kunne ivareta pasienters grunnleggende behov, for å fremme helse, forebygge og behandle sykdom, lindre lidelse og sikre en verdig død.

Teori og praksis er jevnt fordelt på studiet. Deler av undervisningen foregår i HINNs øvingsavdeling der du lærer grunnleggende, kunnskapsbaserte sykepleieferdigheter som forbereder deg på møter med pasienter og pårørende i klinisk praksis.

Studiet krever struktur, planlegging og disiplin i hverdagen. Dersom du har et arbeidsforhold må det påregnes redusert stilling i studietiden og permisjon i praksisperiodene.

Opptaksinformasjon

15. april er søknadsfristen for deg med norsk, nordisk og utenlandsk utdanning.

1. mars er søknadsfristen for søknad om tidlig opptak, særskilt vurdering eller søknad om realkompetanse.

Opptakskravet er generell studiekompetanse og i tillegg må alle søkere dokumentere:

  • gjennomsnittskarakteren 3 eller bedre i norsk (393 timer) og
  • gjennomsnittskarakteren 3 eller bedre i matematikk (224 timer)

Du dekker karakterkravet i matematikk hvis du har bestått ett av følgende programfag: S1, S2, R1 eller R2.

Dette kravet gjelder også realkompetansesøkere

Les mer om realkompetanse her

Attester

Studiet krever følgende attester: Medisinsk attest og Politiattest. Du får mer informasjon om krav til attest når du får svar på søknaden din.

Les om politiattest her

Poenggrenser 2023

Ordinær kvote: Alle kvalifiserte
Kvote for førstegangsvitnemål: Alle kvalifiserte
Kvoter og poenggrenser kan du lese om her

Videre studier

Etter fullført bachelor i sykepleie kan du spesialisere deg innen blant annet kreftsykepleie, i anestesi-, intensiv- eller operasjonssykepleie, barnesykepleie, psykisk helsearbeid, eldreomsorg, administrasjon og ledelse og til helsesykepleier.

Med fullført bachelor i sykepleie kan du søke direkte på master i folkehelsevitenskap og master i avansert klinisk allmennsykepleie ved HINN.

Samtlige videreutdanningstilbud hos oss som er rettet mot studenter med fullført bachelor i sykepleie finner du her.

Utveksling

Som sykepleiestudent på HINN kan du søke om utvekslingsopphold ved høgskolens samarbeidspartnere i Norden, med mulighet for å gjennomføre en av praksisperiodene dine i et av de nordiske landene.

Et utvekslingsopphold gir deg en opplevelse for livet, samtidig som du får et annet faglig perspektiv inn i din sykepleierutdanning. Ta kontakt med internasjonal koordinator på ditt studiested for mer informasjon.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i sykepleie - Tynset

Alle utdanninger innen