Nøkkelinformasjon

Fagskoleutdanningen er en fordypning innen helse- og oppvekstfag. Utdanningen i barsel- og barnepleie omfatter svangerskapets begynnelse, fødsel og barseltid, det nyfødte barnet og barnesykepleie.

Praksisarbeid foregår ved føde/barselavdelinger, nyfødt-, intensiv- og barneavdelinger. Selv om denne videreutdanningen i utgangspunktet fører fram til et praktisk relatert yrke, er er det viktig at studenten får en viss dybdekompetanse på det spesifikke fagfelt knyttet til barsel- og barnepleie.

Utdanninger

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

  • Fagskoleutdanning, arbeid med sårbare barn og unge, ettårig (569964)
  • Fagskoleutdanning, barsel- og barnepleie, ettårig (561205)
  • Fagskoleutdanning, barsel- og barnepleie, 1½-årig (561204)
  • Fagskoleutdanning, barsel- og barnepleie, toårig (561203)
  • Fagskoleutdanning, barsel- og barnepleie (561202)