Fakta

Sted:
Elverum
Studietype:
Bachelor, 4 år
Studietempo: Deltid
Opptakskrav: NO3MA3
Poenggrenser 2022:
  • Alle (primær)
  • 49.60 (ordinær)
Studieplasser: 34
Søknadskode (SO): 209052

Informasjon er oppdatert av Høgskolen i Innlandet

14. mars 2022.

Om studiet

Ønsker du å studere sykepleie på deltid? Dette samlingsbaserte studiet passer for deg som vil kombinere jobb med å lære om ivaretagelse av pasienters grunnleggende behov.

Med denne utdanningen får du muligheten til å ta en bachelorgrad i sykepleie på deltid over fire år. Studiet er samlingsbasert, med både fysiske samlinger på studiested Elverum og digitale samlinger.

Pleie, omsorg og behandling er sykepleierens kjernekompetanse. På studiet lærer du å gi sykepleie til mennesker i alle aldersgrupper med komplekse og sammensatte sykdomsbilder. Dette for å kunne ivareta pasienters grunnleggende behov, for å fremme helse, forebygge og behandle sykdom, lindre lidelse og sikre en verdig død. 

Utdanningen består av en jevn fordeling mellom teoretiske og praktiske studier. Deler av undervisningen foregår i høgskolens øvingsavdeling. Der lærer du grunnleggende, kunnskapsbaserte sykepleieferdigheter som forbereder deg på møte med pasienter og pårørende i klinisk praksis.

Studiet krever struktur og disiplin i hverdagen. Dersom du har et arbeidsforhold må det påregnes redusert stilling i studietiden, og permisjon i praksisperiodene. 

Opptaksinformasjon

20. april er søknadsfristen for deg med norsk, nordisk og utenlandsk utdanning.

1. mars er søknadsfristen for søknad om tidlig opptak, særskilt vurdering eller søknad om realkompetanse.

Søknadsportalen åpner 1. februar.

Du trenger generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå for å bli tatt opp i dette studieprogrammet.

I tillegg må du dokumentere  gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i norsk (393 timer) og gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i matematikk (224 timer). Du dekker også karakterkravet i matematikk hvis du har bestått ett av følgende programfag: S1, S2, R1 eller R2.

Dette kravet gjelder også realkompetansesøkere

Les mer om realkompetanse her

Attester

Studiet krever følgende attester: Medisinattest og Politiattest. Du får mer informasjon om krav til attest når du får svar på søknaden din.

Les om politiattest her

Poenggrenser 2021

Ordinær kvote: 54,1
Kvote for førstegangsvitnemål: 38,9
Kvoter og poenggrenser kan du lese om her

Videre studier

Etter fullført bachelor i sykepleie kan du spesialisere deg, blant annet innen eldreomsorg, kreftsykepleie, i anestesi-, intensiv- eller operasjonssykepleie, barnesykepleie, psykisk helsearbeid, administrasjon og ledelse, helsesykepleier, jordmor m.m. I tillegg kan du ta høyere grads utdanninger på master- og PhD nivå.

Med fullført bachelor i sykepleie kan du søke direkte på master i folkehelsevitenskap og master i avansert klinisk sykepleie ved Høgskolen i Innlandet. 

Utveksling

Sykepleierstudenter hos oss gis mulighet til å søke om tilrettelagt utvekslingsopphold ved høgskolens samarbeidspartnere internasjonalt. Du kan gjennomføre praksis i Namibia eller som et folkehelseprosjekt i Indonesia.

Du kan også gjennomføre praksisstudier ved Augustana University i USA.

Er du interessert i kortere utvekslingsopphold kan du søke om å gjennomføre deler av praksisstudiene i Norden.

Et utvekslingsopphold gir deg en opplevelse for livet, samtidig som du får et annet faglig perspektiv inn i din sykepleierutdanning. Ta kontakt med internasjonal koordinator på ditt studiested for mer informasjon. 

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i sykepleie - deltid

Alle utdanninger innen