Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Elverum

Nivå

Bachelor, 3 år

Studiepoeng

180

Studietempo

Deltid

Velg alternativ

Opptakskrav

NO3MA3

Poenggrenser 2021

  • 38.90 (primær)
  • 54.10 (ordinær)

Studieplasser

36

Søknadskode (SO)

209052

Opptakskrav

NO3MA3

Poenggrenser 2021

  • 33.80 (primær)
  • 53.70 (ordinær)

Studieplasser

20

Søknadskode (SO)

209051

Informasjonen kommer fra Samordna Opptak.

Om studiet

Med denne utdanningen får du anledning til å ta en bachelorgrad i sykepleie på deltid over fire år. Studiet er nett- og samlingsbasert, og samlingene er på studiested Elverum. 

Flere av våre studenter som tar sykepleie på deltid er voksne studenter som er yrkesaktive og har valgt å kombinere utdanning med arbeid og familie. Dette krever struktur og disiplin i hverdagen, og god dialog med arbeidsgiver. Det må påregnes redusert stilling i studietiden, og permisjon i praksisperiodene. 

Karrieremuligheter

Som ferdigutdannet sykepleier kan du spesialisere deg videre, blant annet innen kreftsykepleie, i anestesi-, intensiv- eller operasjonssykepleie, psykisk helsearbeid, eldreomsorg, administrasjon og ledelse, helsesøster, jordmor m.m. I tillegg kan du ta høyere grads utdanninger på master- og PhD nivå. Med fullført bachelor i sykepleie kan du søke direkte på master i folkehelsevitenskap og master i avansert klinisk sykepleie i kommunehelsetjenesten ved Høgskolen i Innlandet.

Utveksling

Som en deltidsstudent kan du søke om å ta deler av praksisstudiene dine hos en av våre nordiske partnere gjennom Nordplus. Dette gjelder først og fremst praksis i hjemmesykepleie og praksis i psykisk helsearbeid.

Listen over aktuelle partnere kan du finne  her. (vennligst velg «Studieprogram»: «Bachelor i sykepleie», «Avtale»: «Nordplus»). Vær oppmerksom på at antall plasser varierer fra år til år og er avhengig av hvor mange praksisplasser partnerne våre har i en gitt periode.

Ta kontakt med  internasjonal koordinator på ditt studiested, vi er her for å hjelpe deg ut i verden!

Alle utdanninger innen